Ad PEP | Voor de opleiding

Voordat je begint aan de opleiding Pedagogisch Educatief Professional is het belangrijk een aantal zaken te checken. Hoe zit het bijvoorbeeld met toelatingsvoorwaarden? Hoe kun je jezelf inschrijven? En wat kost de opleiding? Op deze pagina vind je antwoorden op die vragen.

Praktische informatie voor de start van je opleiding

Je kunt starten met de opleiding als je een mbo4-, havo-, vwo- of hbo/wo-diploma hebt behaald. Een andere voorwaarde is dat je voor minimaal 16 uur per week een baan of stageplek in het (speciaal) basisonderwijs of de kinderopvang hebt.

Toelatingsonderzoek 21+

Als je geen mbo4-, havo-, vwo- of hbo/wo-diploma hebt en je bent 21 jaar of ouder dan kun je een toelatingsonderzoek doen. Als je slaagt kun je alsnog starten met de opleiding. Lees meer over het toelatingsonderzoek 21+.

Stap 1. Je schrijft je in via Studielink

Inschrijven voor de Ad PEP opleiding kan tot uiterlijk 15 augustus 2024. Moet je nog een toelatingsonderzoek 21+ doen? Meld je dan aan voor 30 juni 2024.

Inschrijven doe je direct online via Studielink. Je meldt je dan in één keer aan bij de Marnix Academie en bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) voor studiefinanciering. Je hebt daarvoor eerst een eigen DigiD nodig. Een DigiD is een soort digitaal paspoort en vraag je aan via www.digid.nl. Houd rekening met een paar dagen voordat je je DigiD ontvangt. 

Stap 2. Je hebt een intakegesprek 

Het intakegesprek is een verplicht onderdeel van de toelating tot de opleiding is. De datum van je intakegesprek is afhankelijk van het moment van inschrijven, maar wordt in ieder geval gepland tussen 1 april 2024 en 26 augustus 2024. Schrijf je je in juli of augustus (zomervakantie) in voor de opleiding? Dan plannen we je intakegesprek tussen 19 augustus en 23 augustus 2024. 

De intake bestaat uit:

  1. Een toets op de formele ingangseisen: een mbo4-, havo-, vwo- of hbo/wo-diploma. Of geslaagd voor het toelatingsonderzoek 21+
  2. Een opdracht waarin je je motivatie, vakinhoudelijke leervragen en vragen over je persoonlijke ontwikkeling toelicht.
  3. Een gesprek waarin je de opdracht bespreekt. Plus: je werkplek, studielast en je verwachtingen over de studie

Na afloop van het intakegesprek weet je of de opleiding bij je past.

Stap 3. We maken je inschrijving definitief

We gaan je inschrijven. Voor de start van de opleiding ontvang je informatie over de boekenlijst, het betalen van collegegeld en algemene informatie. 

Tripartite overeenkomst

Begin je aan de opleiding? Dan teken je samen met je werkgever en opleiding een 'tripartite overeenkomst'. Dit houdt in dat je werkgever je ondersteunt in de uitvoering van praktijkopdrachten op je eigen werkplek.

Studeren kost geld en daarom is het belangrijk om te weten welke kosten je kunt verwachten zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Hieronder vind je een overzicht van de kosten van de studie. De kosten zijn afhankelijk van je diploma en of je bijvoorbeeld al een hbo-opleiding hebt gevolgd.

Kosten voor Associate degree-opleiding zonder bachelor- of mastertitel op zak

Heb je nog niet eerder een Associate degree-, bachelor- of masteropleiding afgerond? Dan betaal je het wettelijk collegegeld. Voor het collegejaar 2024-2025 is dit voor de Ad PEP €2.309,-. 

Toelichting halvering collegegeld

In het studiejaar 2018-2019 heeft het kabinet besloten om onder bepaalde voorwaarden het collegegeld te halveren. Inmiddels heeft het kabinet besloten om de halvering van het collegegeld stop te zetten vanaf het studiejaar 2024-2025 (1 september 2024). Alle eerstejaarsstudenten betalen vanaf studiejaar 2024-2025 weer het volledige collegegeldtarief dat op hen van toepassing is. Stond je op 1 september 2023 voor het eerst ingeschreven voor een studie in het hoger onderwijs en volg je een lerarenopleiding en had je toen recht op het verlaagd wettelijk collegegeld? Dan kun je in het studiejaar 2024-2025 ook nog aanspraak maken op het verlaagd wettelijk collegegeld, mits je voldoet aan de voorwaarden. Vanaf studiejaar 2025-2026 (per 1 september 2025) heeft niemand meer recht op het verlaagd wettelijk collegegeld. Bekijk de tabel met een overzicht van het collegegeld voor 2024-2025. 

Kosten voor Associate degree-opleiding ná hoger onderwijs

Ga je een Associate degree-opleiding doen nadat je eerder een andere Associate degree-, bacheloropleiding of masteropleiding hebt voltooid? En was de vorige studie ook binnen het domein van zorg of onderwijs? Dan betaal je het instellingscollegegeld. De hoogte hiervan wordt jaarlijks bepaald door de Marnix Academie en is voor het collegejaar 2024-2025: €8.679,-.

Kosten voor Associate degree als extraneus

Als extraneus betaal je €2.530,- euro examengeld.

Financiële tegemoetkoming studiekosten

Heb je geen recht meer op studiefinanciering vanuit DUO? Bekijk dan welke andere financiële regelingen er zijn om je tegemoet te komen in de studiekosten. 

Extra check collegegeld

Weet je niet zeker of je het wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld moet betalen? Log dan in op duo.nl. Daar wordt gecontroleerd welke studies je al gevolgd hebt. Na het inloggen vind je onder het menu 'Mijn Studies en Diploma's' de knop 'Collegegeld'. 

Kosten voor studiemateriaal

De kosten voor studiemateriaal zijn ongeveer €350,- per jaar.

Incassodata

Als je het collegegeld in termijnen betaalt, zijn dit de incassodata in het collegejaar 2024-2025:

  • 30 september 2024
  • 29 november 2024
  • 31 januari 2025
  • 31 maart 2025
  • 30 mei 2025

Je hebt iedere vrijdag les tussen 8.30 en 18.30 uur op de Marnix Academie in Utrecht. De opleiding start ieder studiejaar eind augustus / begin september. 

Soms zijn aanpassingen nodig om je studie te kunnen volgen. Bijvoorbeeld omdat je een functiebeperking hebt of omdat je onder de topsportregeling valt. Bekijk de stappen voor aanpassingen in je studie.

Een voorwaarde om te kunnen starten met de studie is dat je 'relevant werk' verricht. Dat betekent dat je een werk-/ of stageplaats hebt binnen het onderwijs of de kinderopvang. Je werkt minimaal 16 uur per week, betaald of onbetaald. Je kunt zelf een werk-/ of stageplaats zoeken of via de Marnix Academie. De Marnix Academie is verantwoordelijk voor de goedkeuring van je werk-/ of stageplek. De afspraken tussen jou, je werkgever of stage-organisatie en de Marnix Academie worden vastgelegd in een overeenkomst.

Het is belangrijk om de boekenlijst goed door te nemen, dan kom je later niet voor verrassingen te staan. De boekenlijst beschrijft de literatuur die wij gebruiken bij colleges en toetsen op de Marnix Academie. Veel van de boeken kun je in meerdere jaren van je opleiding gebruiken. Hier vind je de boekenlijst voor het eerste jaar en het tweede jaar.

Wil je meer weten over de Associate Degree Pedagogisch Educatief Professional (PEP)? In deze korte animatie krijg je meer informatie over de opleiding en ontdek je of de opleiding bij jou past.

Heb je vragen? Stel ze tijdens een voorlichting, mail naar ad@hsmarnix.nl of stuur een whatsapp bericht naar 06 11 14 06 95.