Pabo Utrecht lerarenopleiding basisonderwijs

Nieuws

Meer nieuws

Toelatingstoetsen en corona

7 april 2020

Tussen de Vereniging Hogescholen en het ministerie van Onderwijs wordt druk overleg gevoerd over de toelatingstoetsen voor de pabo, nu deze toetsen vanwege het Coronavirus voorlopig niet kunnen worden afgenomen. Uitgangspunt is dat studenten ook komend studiejaar moeten kunnen starten.

Lees Meer

‘Je mist het sociale aspect bij het leren'

3 april 2020

Net als voor de kinderen op de basisschool gaan ook de lessen voor onze studenten door. Ze volgen online les, maken thuis opdrachten en doen zelfstudie. En veel studenten blijven betrokken bij hun stageschool. We vroegen drie studenten naar hun ervaringen. “Ik vind het heel gaaf om te zien hoe er geïmproviseerd wordt. Het laat ons nadenken over de toekomst van het onderwijs.”

Lees Meer

Verzoek Associate degree gehonoreerd

23 maart 2020

De Marnix Academie ontving het verheugende bericht dat het ministerie van OCW besloten heeft in te stemmen met ons verzoek om de bekostigde Associate degree-opleiding Pedagogisch Educatief Professional te mogen verzorgen in Utrecht.

Lees Meer