Pabo Utrecht lerarenopleiding basisonderwijs

Nieuws

Meer nieuws

Naar de Marnix? Mondmasker verplicht

7 oktober 2020

Met ingang van maandag 12 oktober Is het dragen van een mondmasker verplicht in het gebouw van de Marnix Academie. De Medezeggenschapsraad (MR) heeft ingestemd met het voorstel van het College van Bestuur om over te gaan tot het verplicht dragen van een mondmasker.

Lees Meer

Virtuele tour en aangepaste open dag

7 oktober 2020

Om scholieren bij hun studiekeuze ondanks Corona de mogelijkheid te geven een goed beeld te krijgen van de Marnix Academie, is een virtuele tour ontwikkeld met veel informatie. Vanuit de tour kunnen scholieren zich aanmelden om een dagje de Marnix te beleven op 7 november.

Lees Meer

Zij-instromers, je moet er wel in geloven

1 oktober 2020

Zij-instromers zijn andere starters dan net afgestudeerden van de pabo. Van de schoolleider vraagt dit, naast aandacht voor een goede en structurele begeleiding, kennis van deze specifieke starters. Edith Pijpers, onderwijsadviseur bij het MOC, schreef er een artikel over in het vakblad Basisschoolmanagement. 

Lees Meer

Wisseling in Raad van Toezicht

21 september 2020

Op 1 september heeft Irma Krijtenburg afscheid genomen van de Raad van Toezicht. Haar opvolger is Aukje Bergsma.

Lees Meer

Master Passend Meesterschap: ‘Verantwoord onderwijs realiseren voor én met al je leerlingen’

10 september 2020

Klarian van Baren, een van de opleidingscoördinatoren van de Marnix Academie, is verantwoordelijk voor de Master Passend Meesterschap (MPM). Deze opleiding wordt sinds 2018 gegeven aan de Marnix Academie, in samenwerking met Thomas More Hogeschool en Driestar hogeschool. De eerste lichting studenten is net afgestudeerd. Tijd voor een blik op deze master vanuit Klarian, die de opleiding mede (door)ontwikkelde en lesgeeft in de persoonlijke lijn.

Lees Meer