Ad PEP | Informatie voor werkgevers

Onderwijs en kinderopvang zijn volop in beweging en groeien steeds meer naar elkaar toe. Belangrijke thema's die bijdragen aan de ontwikkeling van ieder kind zijn: goede voorschoolse educatie, gelijke kansen en een goede samenwerking tussen opvoeders. De overheid steunt deze ontwikkelingen met (financiële) initiatieven en aanbevelingen. Investeren in het opleiden van medewerkers op dit gebied wordt van steeds groter belang.

De opleiding Pedagogisch Educatief Professional

De Associate degree (Ad) Pedagogisch Educatief Professional sluit hierbij aan. De kennis en vaardigheden van medewerkers op zowel pedagogisch als educatief gebied worden versterkt. De opleiding is primair bedoeld voor volwassenen die al werken met kinderen van 0 tot 14 jaar, in de kinderopvang of het (speciaal) basisonderwijs. Ook voor studenten die (af)studeren aan een mbo4 opleiding op dit gebied is de opleiding geschikt.

De kracht van een pedagogisch educatief professional

Een pedagogisch educatief professional verbindt mensen en organisaties en verbetert het werken in de praktijk vanuit samenwerking. Hij/zij brengt vanuit deskundigheid en betrokkenheid mensen samen en coacht collega's. Met als uiteindelijk doel het stimuleren van het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. In het onderwijs heeft de pedagogisch educatief professional de rol van leraarondersteuner. In de kinderopvang wordt hij/zij ingezet als pedagogisch coach/-beleidsmedewerker. Een pedagogisch educatief professional:

  • Begeleidt kinderen in hun ontwikkeling
  • Geeft les aan en begeleidt kleine groepen kinderen 
  • Zorgt voor een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen
  • Coacht collega’s, ouders en andere betrokkenen in de opvoeding
  • Heeft leidinggevende taken 
  • Verbindt en verbetert de samenwerking tussen mensen en organisaties zoals kinderopvang en basisschool 

Werk-/ of stageplek voor een goede start

Voor een goede start van onze studenten is het een voorwaarde dat zij 'relevant werk' verrichten. Dit betekent voor minimaal 16 uur per week een werk-/ of stageplek in het (speciaal) basisonderwijs of de kinderopvang. Heb je een open plaats voor één of meerdere van onze studenten? Upload dan jouw vacature! We plaatsen de vacature voor je in een totaaloverzicht en verwijzen studenten daar naartoe. 

De Marnix Academie is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de werk-/ of stageplek. De afspraken tussen de Marnix Academie, de werkgever of stage-organisatie en de medewerker of stagiair worden vastgelegd in een overeenkomst.  

Overige praktische informatie

Niveau

Een associate degree is een niveau 5 hbo opleiding en ligt tussen een mbo opleiding (niveau 4) en hbo bachelor opleiding (niveau 6) in. Studenten ontvangen een wettelijk erkend hbo diploma

VormTweejarige opleiding in deeltijd
StudielastPer week: 8 uur college, 16 uur werk of stage en 16 uur zelfstudie 
VooropleidingEen mbo4-, havo-, vwo- of hbo-/wo-diploma. Of toelatingsonderzoek 21+
Kosten 2024-2025Wettelijk collegegeld €2.309,- of €1.155,- of instellingscollegegeld € 8.679,-. Als extraneus betaal je €2.530,- euro examengeld. Meer informatie*
LesdagVrijdag tussen 8.30 en 18.30 uur 
Locatie Marnix Academie op de Vogelsanglaan 1 in Utrecht
Startseptember 2024
Inschrijven    Uiterlijk 15 augustus. Meer informatie
  
Contact Mail ad@hsmarnix.nl of stuur een whatsapp bericht naar 06 11 14 06 95

*Ga voor uitgebreide informatie naar deze webpagina voor studenten, onderdeel 'Kosten'. 

Meer informatie

Voor meer informatie kun je een (online) voorlichting bezoeken. Je kunt ook een brochure downloaden.