Kosten Pabo opleiding

Studeren kost geld. Bij de Marnix Academie vinden we het belangrijk dat je voor je aan je studie begint een goed beeld hebt van de bedragen. Op deze pagina hebben we alle kosten voor je op een rijtje gezet: verplichte en niet verplichte kosten.

Verplichte kosten: collegegeld 2024-2025

Collegegeld 2425

Let op, aan bovenstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Als je het collegegeld in termijnen betaalt, zijn dit de incassodata in het collegejaar 2023-2024:

  • 29 september 2023
  • 30 november 2023
  • 31 januari 2024
  • 29 maart 2024
  • 30 mei 2024 

Niet verplichte kosten

   Voltijd regulier  Driejarige pabo  Deeltijd
 Boeken totaal  € 1400,-  € 1500,-  € 1050,-
 Waarvan in het eerste jaar  Ca. € 800,-  Ca. € 860,-  Ca. € 750,-
 Waarvan in het tweede jaar  Ca. € 250,-  Ca. € 475,-  Ca. € 230,-
 Waarvan in het derde jaar  Ca. € 215,-  Ca. € 155,-  € 40,- tot € 80,-
 Waarvan in het vierde jaar  € 40,- tot € 160,-  n.v.t  n.v.t
 Internationale reizen tweede jaar  € 0,- tot € 1000,-  € 0,- tot € 1000,-  n.v.t
 Excursies  € 50,-   € 100,-   n.v.t

De boekenlijst beschrijft de literatuur die wij gebruiken bij colleges en toetsen op de Marnix Academie. We gaan ervan uit dat je kennis kunt nemen van de inhoud van de boeken. Veel van de boeken worden in meerdere jaren van je opleiding gebruikt. 

Sommige boeken zijn tweedehands te bestellen. Boeken die jij niet meer nodig hebt, en die het jaar erop opnieuw op de boekenlijst staan, kun je tegen een vergoeding inleveren.

In een aantal minoren en profielen van de voltijdopleiding zijn excursies ingepland. Deelname is niet verplicht, maar wordt wel geadviseerd. Aan de excursies kunnen kosten zijn verbonden, meestal betreft het de toegangskosten en eventueel reiskosten. 

We vinden het belangrijk dat je een brede blik krijgt op onderwijs, bijvoorbeeld door in aanraking te komen met onderwijs in een ander land. Iedere student ontvangt daarom van ons een voucher van € 150,- die is in te zetten voor internationale ervaring.

In het tweede jaar nemen studenten deel aan een internationale week. De kosten daarvan liggen tussen € 0,- en € 1.000,- afhankelijk van de bestemming. Je kunt bijvoorbeeld naar Spanje, maar je kunt er ook voor kiezen om kosteloos in Utrecht samen met buitenlandse studenten het onderwijs te bestuderen. 

Als je wilt, kun je in het derde of vierde jaar studeren of stage lopen in het buitenland. Als je plannen voldoen aan de Erasmus+-voorwaarden is het studeren gratis. Je betaalt natuurlijk wel reis- en verblijfkosten.

Heel veel studiemateriaal is digitaal beschikbaar, maar je zult er niet aan ontkomen om documenten te printen of te kopiëren, zoals voorbereidingen voor de stage. Die kosten zijn voor eigen rekening. 

Extra check collegegeld

Weet je niet zeker of je het wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld moet betalen? Log dan in op duo.nl. Daar wordt gecontroleerd welke studies je al gevolgd hebt. Na het inloggen vind je onder het menu Mijn Studies en Diploma's de knop Collegegeld. 

Meer informatie over het instellingscollegegeld
Het instellingscollegegeld (art. 7.46 Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) is verschuldigd door studenten, die niet voldoen aan de vereisten voor het wettelijk collegegeld. Dit betreft o.a. studenten die al eerder een bachelor hebben behaald in zorg of onderwijs, en studenten die niet afkomstig zijn uit een E.E.R. land of Suriname.

Het instellingscollegegeld wordt vastgesteld door het College van Bestuur. Om de opleiding toegankelijk te houden, streeft het College van Bestuur er naar zo min mogelijk een financiële drempel op te werpen. De daadwerkelijke kosten van de opleiding zijn daarom uitgangspunt bij de vaststelling van de hoogte van het instellingscollegegeld. Hierbij wordt aangesloten bij de bedragen die de Marnix Academie zou hebben ontvangen in het geval van het wettelijke collegegeld: te weten het bedrag dat de student dan betaalt en het bedrag aan rijksbijdrage dat het ministerie van OCW zou hebben verstrekt.

Subsidieregeling voor tweede lerarenopleiding

Er is een nieuwe subsidieregeling voor studenten die een tweede lesbevoegdheid willen behalen en instellingscollegegeld moeten betalen. Meer informatie vind je op de website van DUO.

Financiële regelingen tegemoetkoming studiekosten

Als je geen recht (meer) hebt op een prestatie/basisbeurs van DUO dan zijn er andere mogelijkheden als financiële ondersteuning. Op deze pagina lees je daar alles over.