Veelgestelde vragen Pabo

Vragen over de Voltijd Pabo

Er is geen selectieprocedure, wel een verplichte studiekeuzecheck, die een dag duurt. Na aanmelding word je hiervoor uitgenodigd en ontvang je opdrachten ter voorbereiding. Lees hier meer over de studiekeuzecheck.

De Rijksoverheid heeft deze animatie gemaakt waarin je kan zien welke stappen doorlopen moeten worden bij het maken je studiekeuze. 

Hier hebben we een aparte pagina voor. De informatie wordt gedurende het schooljaar geüpdatet.

Vragen over de Deeltijd Pabo

Voor mensen met een afgeronde hbo- of wo-bachelor is er geen selectieprocedure, wel een kennismakingsgesprek. Na aanmelding word je hiervoor uitgenodigd. Dit is geen selectiegesprek. Het heeft het karakter van een nadere kennismaking. Wij vragen naar je algemene interesses en je motivatie voor deze opleiding. En jij kunt er je vragen kwijt. Soms geeft het gesprek aanleiding tot een advies je keuze te heroverwegen. Wanneer je je vóór 1 mei hebt aangemeld beslis je uiteindelijk zelf of je wel of niet komt. Als je je ná 1 mei hebt aangemeld is het advies dat gegeven wordt bindend.

Mensen met een vwo-diploma, hbo-propedeuse of een wo-propedeuse doorlopen een selectieprocedure. Dit bestaat uit een toelatingsassessment in combinatie met een kennismakingsgesprek. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven kan met een propedeuse/vwo diploma tot 19 augustus 2024. Met een hbo/wo diploma kan inschrijven tot 26 augustus 2024.

Nee, daar zijn geen mogelijkheden voor. Je kunt wel als zij-instromer studeren als je een afgeronde hbo- of wo-opleiding hebt. Het Marnix Onderwijscentrum kan je hier meer over vertellen.

En wist je dat deeltijd pabo-studenten halverwege de opleiding betaald voor de klas mogen wanneer ze bepaalde mijlpalen hebben behaald? Dit geldt voor studenten met een afgeronde hbo/wo bacheloropleiding. Heb je die niet dan kun je niet aangesteld worden als leerkracht, maar wel als lerarenondersteuner. Je draagt dan geen groepsverantwoordelijkheid. 
De Marnix Academie ziet deze nieuwe landelijke regeling, die is ingegaan op 1 september 2019, als een mooie kans voor studenten en basisscholen.

Deeltijd pabo-studenten mogen vanaf 1 augustus 2019 halverwege de opleiding betaald voor de klas wanneer ze bepaalde mijlpalen hebben behaald. Dit geldt voor studenten met een afgeronde hbo/wo bacheloropleiding. Heb je die niet dan kun je niet aangesteld worden als leerkracht, maar wel als lerarenondersteuner. Je draagt dan geen groepsverantwoordelijkheid. 
De Marnix Academie ziet deze nieuwe landelijke regeling als een mooie kans voor studenten en basisscholen.

Op de Marnix Academie krijgen de mijlpalen als volgt vorm. Je mag als leerkracht voor de klas als:

- je een hbo/wo bacheloropleiding hebt afgerond;
- je de stage van de eerste fase met een goed hebt afgerond;
- je de eerste fase hebt afgerond, kortom als je 60 EC behaald hebt;
- je de wiscat-toets (rekentoets) hebt behaald.

Deze mijlpalen garanderen (voor zover dat kan) dat je vanaf het moment dat je de mijlpalen hebt behaald de opleiding binnen twee jaar kunt afronden. Daarnaast borgen deze voorwaarden dat je in de praktijk voldoende vaardig bent om onder supervisie een klas te draaien.

Als je niet zeker weet of je het wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld moet betalen. Log dan in op duo.nl. Daar wordt gecontroleerd welke studies je al gevolgd hebt. Na het inloggen vind je onder het menu Mijn Studies en Diploma's de knop Collegegeld. 

Als deeltijdstudent heb je naast je studie vaak ook nog een baan, een gezin en/of een druk sociaal leven. Daarom kun je bij de Marnix Academie in Utrecht zelf kiezen welke deeltijdopleiding het best bij je persoonlijke situatie past. Als je kiest voor de avondopleiding heb je les op dinsdagavond en donderdagavond van 18.00 tot 22.00 uur. Als je kiest voor de dagopleiding volg je colleges op maandag van 9.00 tot 17.30 uur. Tentamens worden in de avond afgenomen. Wil je op termijn switchen van de dag naar de avond of andersom? Dan kan dat.

Misschien weet je al helemaal zeker dat het onderwijs iets voor jou is, maar het kan ook zijn dat je nog twijfelt. Om dit eerst te verkennen kun je een zelftest doen én een van onze voorlichtingsbijeenkomsten bijwonen. Kijk snel wanneer onze volgende voorlichting is.

Daarnaast raden we je aan om een keer mee te lopen op een basisschool. Zo ervaar je hoe het is om als leraar voor de klas te staan en kun je vragen stellen over het werken in het onderwijs. De Marnix Academie beschikt over een groot netwerk aan partnerscholen. We helpen je vanuit dat netwerk graag bij het organiseren met een kijkje in de klas, maar je mag dit ook zelf regelen.

Bekijk ons overzicht van partnerscholen en neem snel contact op! Voor vragen kun je een e-mail sturen naar: partnerschap@hsmarnix.nl.

Tijdens het eerste jaar ga je één dag in de week op een basisschool aan het werk. Vanaf het tweede jaar ben je één dag en twintig dagdelen aan het werk. Deze twintig dagdelen zijn in overleg met de stageschool flexibel in te zetten. Gemiddeld besteed je 25 tot 30 uur per week aan je studie, zodat je de studie kunt combineren met werk of zorgtaken. 

Wellicht dat jouw vooropleiding en/of ervaring recht kan geven op en vrijstelling voor het profieldeel of voor ZOOM. Verzoeken hiervoor zullen apart beoordeeld worden. Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor nog andere vrijstellingen. Als deze worden toegekend, dan geven deze meestal geen mogelijkheden om sneller de opleiding te doorlopen. Uiteraard kan een vrijstelling voor een vak of onderdeel van het curriculum wel verlichting van de studie geven.

Vragen over de Driejarige Pabo

Neem voor het bespreken van de mogelijkheden tot instromen contact op met de studentenadministratie: studentenbalie@hsmarnix.nl

De driejarige pabo verschilt in diverse opzichten van de reguliere opleiding:

Het onderwijs wordt aangeboden rond Research & Designprogramma’s. Binnen deze programma’s verdiep je je op academisch niveau in de wezenlijke vragen van het basisonderwijs.

Tijdens je stage in de praktijk geef je niet alleen les in je stagegroep, maar probeer  je ook jouw ontwerpen uit en vergelijk je verschillende basisscholen en lesgroepen. Voor een aantal vakken zul je minder colleges hebben dan in de reguliere opleiding. We leren je hoe je deze kennis in zelfstudie tot je kunt nemen. Het programma van de Driejarige pabo is dus intensief.

Omdat je in kortere tijd en op een andere manier leert dan in de reguliere opleiding, zul je ook veel zelfstudie moeten doen. Overigens, als uit de intake blijkt dat de Driejarige pabo goed bij jou past, weet je dat je op dat moment alles in huis hebt om dit traject aan te kunnen.

Dat is aan jezelf. Het is een pittig traject, waarin je als student veel samenwerkt en ook veel zelfstudie moet doen. We gaan er vanuit dat jij meer dan 100% voor de opleiding gaat en dat je er plezier aan beleeft om er diep in te duiken. Je moet erop rekenen, net als overigens bij de reguliere opleiding, dat je van maandag tot en met vrijdag overdag de hele dag bezig bent met school. In het weekend zul je ook geregeld nog wat moeten doen.

Vragen over de Zij-instroom

Het hangt af van jouw situatie. We raden je aan liever te starten met 2 dagen voor de klas en dan eventueel uitbouwen naar 3 dagen, in plaats van andersom.

Er is bij ons een vast programma. Als je weet je dat iemand bent die graag zelf regiseert, dan raden we je aan je ook te oriënteren bij de HU. 

Je zoekt zelf naar een werkgever (school). Bijvoorbeeld via 'Voor de klas', de vacaturesite van Transvita.

Voor het verkrijgen van een geschiktheidsverklaring, dient een vaardigheidsniveau van minimaal 103 te worden behaald. Indien dit niveau bij de eerste afname niet behaald wordt, dan is het volgende van toepassing.

Uitslag 70-102: recht op één herkansing, en, indien de tijd tot de start van de scholing voor zij-instromers nog kort is, keuze om wel door te gaan met het geschiktheidsonderzoek. Voordeel: geen vertraging, behoud uitzicht op plaats in eerstvolgende opleidingsgroep. Nadeel: risico van het niet ontvangen van een geschiktheidsverklaring, terwijl wel tijd is besteed aan het geschiktheidsonderzoek en ook de volledige kosten moet worden betaald.

Uitslag 69 of minder: geen recht op herkansing.

Indien bij de tweede afname een uitslag tussen 70 en 102 wordt behaald, dan is er nog wel een mogelijkheid om een aanvraag te doen voor de deeltijd-pabo van de Marnix Academie.

Nee, de Marnix Academie heeft geen lijst met scholen.

Bedenk voor jezelf wat jij door werkervaring en eerdere opleiding een school te bieden hebt, wat jou waardevol maakt voor een basisschool. Vertel in je contact met de school dat de Marnix Academie een goed scholingsprogramma heeft, waarmee een brede kennisbasis is gegarandeerd.

Aandachtspunten:

 • Om tijdens de twee jaar van je zij-instroomopleiding goed te kunnen werken aan de bekwaamheidseisen is het van belang dat je werkt met leerlingen die minimaal het werk- en denkniveau hebben van 4-jarigen in het regulier onderwijs. Ben je werkzaam in het S(B)O of in een andere bijzondere context en heb je hier vragen over, neem dan contact met ons op via zij-instroom-stuad@hsmarnix.nl .
 • Het is belangrijk dat je gaat lesgeven in één vaste groep. Een middenbouwgroep heeft hierbij de voorkeur, over groep 1/2 of 8 hebben wij graag eerst overleg.

Ja, dit is verplicht. Nadat je het geschiktheidsonderzoek positief hebt afgerond, ontvang je een geschiktheidsverklaring en kun je als zij-instromer aan de slag.

Nee, dat kan niet. Het is een harde eis dat je in het bezit bent van een erkend hbo-bachelorgetuigschrift of wo-getuigschrift. Ben je in het bezit van een buitenlands getuigschrift, dan dien je dit te laten waarderen door Nuffic (www.nuffic.nl). Deze waardering overleg je dan bij aanmelding aan ons.

De school vraagt in principe het onderzoek aan. Jullie spreken samen af dat de school jou zal benoemen als je het geschiktheidsonderzoek positief hebt afgerond. Je kunt het geschiktheidsonderzoek ook op eigen titel aanvragen. Je hebt dan een goede indicatie voor je geschiktheid. Je kunt echter pas met het onderwijs op de Marnix Academie starten als je werkzaam bent op een school.

Het geschiktheidsonderzoek brengt in beeld of jij als zij-instromer direct voor de klas kunt en of je voldoende in huis hebt om je bekwaamheid met een beperkte scholing te verwerven. Om dit te meten, maakt het geschiktheidsonderzoek gebruik van indicatoren behorende bij een vijftal bekwaamheidseisen. Lees hier meer over in onze digitale brochure zij-instroom leraren.

Het gaat om pedagogische bekwaam, vakinhoudelijk bekwaam, vakdidactisch bekwaam, brede professionalisering en professionele identiteit. 

Als Marnix Academie hanteren we een aanstelling van minimum van 0,4 fte, waarbij je verantwoordelijkheid voor de groep draagt.

De school moet zorgen voor een goede begeleiding om jou zo de kans te geven het vak te leren, terwijl je al aan het werk bent. Ook moet de school je de gelegenheid bieden je scholing te volgen en de opdrachten die hierbij horen, te maken.

Je leest alles over de verschillen op deze pagina

DUO heeft subsidie beschikbaar. Informatie hierover is beschikbaar op de website van de rijksoverheid.

Ja, het zij-instroomtraject is een mogelijkheid voor je. 

Na het behalen van de Wiscattoets, kan je verder met de overige onderdelen van het geschiktheidsonderzoek. Het eerstvolgende onderdeel is dan het uitvoeren van de schriftelijke beroepspraktijkgerichte opdrachten (BPO). Na aanmelding voor de Wiscattoets of, indien je deze toets reeds eerder hebt behaald, aanmelding voor het geschiktsonderzoek, ontvang je een mail waarin de datum voor dit onderdeel kenbaar wordt gemaakt. Het portfolio lever je in principe een dag vóór deelname aan de BPO aan. Streven is om de overige onderdelen binnen 4 weken na de BPO af te ronden. Of dit haalbaar is, is afhankelijk van de drukte op het moment van inschrijving, de beschikbaarheid van opleidings- en veldassessoren en de mogelijkheden van scholen voor het inplannen van de praktijklessen.

De scholing start in 2023/2024 2 keer, namelijk in september en februari. De lesdagen zijn nog niet bekend en worden binnenkort op deze plek gepubliceerd. Je volgt in ieder geval één keer per week een bijeenkomst van 3 uur. Door middel van inschrijving geef je je lesdag van voorkeur aan. Op basis van het aantal aanmeldingen wordt bekeken of je ook op de dag van voorkeur kunt worden geplaatst/er les wordt gegeven op beide dagen.

Ja, dat mag. 

Voor wie na een negatieve beoordeling het geschiktheidsonderzoek opnieuw wil doen, geldt het volgende:

 •  
 • de overige onderdelen van het geschiktheidsonderzoek worden opnieuw gedaan;
 • het verdient aanbeveling om tijd te nemen voor verdere groei en ontwikkeling alvorens het onderzoek opnieuw aan te vragen;
 • het geschiktheidsonderzoek wordt uitgevoerd door andere assessoren.

Alle onderdelen van het geschiktheidsonderzoek worden door de Marnix Academie bewaard conform de richtlijnen van het ‘toelatingsonderzoek’ op de ‘selectielijst Hogescholen’. De termijnen zijn bij:

 • dossier bekwaamheidsonderzoek onderdeel van het dossier geschiktheidsonderzoekBijna volledig geschikt: 2 jaar na datum van de uitslag. Indien de scholing zij-instroom bij de Marnix Academie wordt gestart, wordt het
 • Niet (volledig) geschikt: 3 maanden na datum van de uitslag of na datum rapportage ingediend bezwaarschrift 

Vragen over de Gulden middenweg

Om in aanmerking te komen moet je voldoen aan de minimale eis: HBO/WO diploma én propedeuse gehaald + een verklaring vanuit je stageplek en opleiding (studiecoach). 

Jazeker, sterker nog: de school in kwestie moet jou aannemen en willen begeleiden. Ook is het vereist om een van de partnerscholen te kiezen. 

Vragen over inloggen

 • Ga naar https://portal.hsmarnix.nl of klik rechtsboven in op de knop login
 • Gebruik je e-mailadres dat je van onze opleiding hebt gekregen (dus niet je privé e-mail), afhankelijk van je studie/rol:
  - Marnix Academie? studentennummer@student.hsmarnix.nl
  - Partner? jouwnaam@hsmarnix.nl (voorbeeld p.puck) p.puck@hsmarnix.nl
  - Penta Nova? e-mail (voorbeeld p.puck) p.puck@pentanova.nl
  - Marnix Onderwijscentrum? studentennummer@student.hsmarnix.nl

Meer weten of een uitgebreidere beschrijving? Kijk hier.

Vragen over buitenlands diploma

De Marnix Academie beoordeelt of jouw diploma voldoet aan de toelatingseisen van de opleiding van jouw keuze. Lees meer over toelating met een buitenlands diploma (NL). Read more about admission with foreign diploma (EN)