Toelatingsonderzoek 21+

Wie niet over een havo-, vwo- of mbo-diploma beschikt en 21 jaar of ouder is, kan deelnemen aan het toelatingsonderzoek 21+. Wanneer je dit haalt, kun je alsnog toegelaten worden tot de reguliere bachelor voltijdopleiding Pabo of de associate degree opleiding Pedagogisch Educatief Professional van de Marnix Academie. De kosten voor het toelatingsonderzoek bedragen € 75. Het onderzoek bestaat uit twee delen. 

Deel 1: schriftelijk gedeelte
Het eerste gedeelte van het toelatingsonderzoek bestaat uit verschillende schriftelijke gevalideerde testen met meerkeuzevragen. Dit duurt ongeveer twee uur. Met behulp van deze testen stellen we vast of je over het vereiste niveau voor een hbo-opleiding beschikt. We kijken naar: 
• je redeneervermogen op het gebied van taal 
• je gevoel voor Nederlandse taal en grammatica 
• je redeneervermogen op het gebied van logisch en exact denken 
• je verbale en non-verbale abstractievermogen en constructief denken 
• je ruimtelijk voorstellingsvermogen 
• je motivatie om je doelen te halen 

Voorbereiden op deze testen is niet nodig. Ze meten namelijk niet je kennis, maar je werk- en denkniveau, je productiviteit en je houding ten opzichte van studeren en werken. 

Deel 2: intakegesprek
Zijn de resultaten van het eerste gedeelte van het toelatingsonderzoek positief? Dan nodigen we je uit voor het tweede gedeelte: een intakegesprek. In dit gesprek kijken we of je de kwaliteiten in huis hebt om toegelaten te worden tot de opleiding die je wilt gaan volgen. 

Deelnemen aan toelatingsonderzoek 21+ 
Als je wilt deelnemen aan het toelatingsonderzoek moet je je aanmelden via Studielink. Geef daarbij aan dat je nog geen diploma hebt behaald en vul bij je vooropleiding ‘colloquium doctum’ in. Wanneer we je aanmelding ontvangen hebben, nemen we contact met je op om een afspraak te maken voor het toelatingsonderzoek. 

Als je vragen hebt over de aanmeldprocedure kun je contact opnemen met de studentenadministratie: ad@hsmarnix.nl