Ad PEP | Na de opleiding

Na het behalen van je diploma tot pedagogisch educatief professional kun je aan de slag met een breed scala aan rollen en verantwoordelijkheden binnen jouw organisatie.

Als pedagogisch educatief professional, leraarondersteuner, pedagogisch coach of pedagogisch medewerker vervul je diverse verantwoordelijkheiden. Afhankelijk van je huidige functie en je vooropleiding:   

 • Verbetert je het onderwijs- en opvoedbeleid binnen je organisatie 
 • Breng je mensen samen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren
 • Coacht je collega’s vanuit deskundigheid en betrokkenheid

Jouw werkveld

Als je in de kinderopvang werkt, verbreed en verdiep je met deze opleiding je huidige functie. Straks coach jij je collega’s. Je neemt leidinggevende taken op je en hebt een voortrekkersrol in de begeleiding van kinderen. Je kan na deze opleiding dus werken als:

 • Leraarondersteuner
 • Pedagogisch coach
 • Pedagogisch beleidsmedewerker
 • Senior pedagogisch medewerker

Denk ook aan de (nieuwe) functie combinatiefunctionaris. Je verbindt de kinderopvangorganisatie en het basisonderwijs met elkaar.

Als je al in het (speciaal) basisonderwijs werkt als onderwijsassistent groei je door naar de functie van leraarondersteuner. Je bent pedagogisch en didactisch educatief specialist en werkt planmatig en doelgericht om:

 • De ontwikkeling van kinderen te stimuleren
 • Kinderen te begeleiden
 • Les te geven aan (kleine) groepen kinderen 
 • Samenwerking te bewerkstelligen met opvoeders
 • Onderwijsassistenten te begeleiden en te coachen in hun pedagogisch educatief handelen

Als je al in een Integraal Kindcentrum (IKC) werkt heb je straks meer kennis van bijvoorbeeld wetgeving en pedagogische kwesties. Je vervult meer beleidsmatige, leidinggevende en coördinerende taken. Je coacht collega’s en verbindt de school en naschoolse opvang met elkaar.

Verder studeren?

Wil je na het behalen van je Ad PEP diploma verder studeren dan kun je bijvoorbeeld de deeltijdopleiding leraar basisonderwijs volgen.