Informatie voor nieuwe studenten

Welkom op de Marnix Academie! Je gaat binnenkort beginnen met je studie. Op deze pagina vind je meer informatie voor een goede start.

Inschrijving officieel afgerond?

Voordat je als student kunt beginnen aan de pabo of de Driejarige pabo, moet je inschrijving officieel worden afgerond. Zie daarvoor de checklist hieronder:

Je hebt je voor 1 mei aangemeld bij Studielink en er staat een melding in Studielink dat je bent ingeschreven. 

Je hebt voor 1 augustus een betalingsmachtiging ingevuld via Studielink*

Als je diploma niet is geverifieerd in Studielink, stuur je voor 1 augustus een gewaarmerkte kopie** van je diploma en cijferlijst naar de Marnix Academie

Als je identiteit niet is geverifieerd in Studielink, stuur je voor 1 augustus de Marnix Academie een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. Dit moet een origineel zijn, dat niet ouder is dan 1 maart 2024.

* Als je ook bij een andere hogeschool of bij een universiteit studeert en daar collegegeld betaalt, lever dan een origineel Bewijs Betaald Collegegeld in van die hogeschool of universiteit.

** Gewaarmerkt wil zeggen: een kopie van je diploma en cijferlijst met de originele stempel van de school. Indien dit niet mogelijk is, kun je van je originele diploma en cijferlijst bij de Studentenadministratie van de Marnix Academie een gewaarmerkte kopie laten maken. De Studentenadministratie is van 15 juli t/m 18 augustus 2024 gesloten.

Dana-banner-leerkracht

Nuttige adressen

Bezoekadres:
Marnix Academie 
Vogelsanglaan 1
3571 ZM Utrecht

Postadres:
Marnix Academie
Postbus 85002
3508 AA Utrecht

Telefoon: 030 275 34 00
E-mail: info@marnixacademie.nl
www.marnixacademie.nl

Ad PEP:
E-mail: ad@hsmarnix.nl
www.marnixacademie.nl/ad-pep

Studentenbalie
Telefoon: 030 275 34 41
E-mail: studentenadm@hsmarnix.nl
Let op! De studentenadministratie is van 15 juli t/m 18 augustus gesloten.

Financiële administratie
Telefoon: 030 275 34 53
E-mail: finance@hsmarnix.nl

Decaan
Telefoon: 030 275 35 43
Mail de decaan

DUO
Telefoon: 050 599 77 55 (centraal nummer)
E-mail: vragen@duo.nl 
www.duo.nl
www.studielink.nl

Een uitgebreide beschrijving van de studie, de gang van zaken en de rechten en plichten vind je in de Studiegids. In de Studiegids staat ook de Onderwijs- en examenregeling (OER) en het Studentenstatuut. Al deze documenten staan op onze website.