Stage en studie in het buitenland

De Marnix Academie is een hogeschool met aandacht voor wereldburgerschap. Dit vloeit voort uit de identiteit van de Marnix Academie. We willen studenten opleiden die oog hebben voor de wereld om hen heen. Daarom is de Marnix Academie onder andere heel actief op het terrein van internationalisering. Het is daarom ook geïntegreerd in jouw onderwijsprogramma. Zo ga je als voltijdstudent in het tweede jaar op internationale studiereis. Ook voor deeltijdstudenten is zo’n reis mogelijk. 

Daarnaast kun je in de voltijdopleiding in je derde jaar of vierde jaar een Engelstalige minor volgen op de Marnix Academie en kun je naar het buitenland voor studie of stage. Op deze pagina lees je meer over jouw mogelijkheden om naar het buitenland te gaan. 

Internationale studiereizen

Binnen het onderwijs op de Marnix Academie krijg je de mogelijkheid om mee te gaan met een van de internationale studiereizen. Tijdens een internationale studiereis bezoek je een land binnen of buiten Europa. Zo leer je te kijken naar het onderwijs vanuit een ander perspectief en vergelijk je het onderwijs in het buitenland met het onderwijs in Nederland. Ook maak je kennis met de cultuur en samenleving van het land dat je bezoekt. Dit is tevens een goed moment om te bedenken of je voor een langere tijd naar het buitenland zou willen voor studie of stage. 

Internationale ervaring opdoen tijdens de minoren

De Marnix Academie biedt studenten verschillende mogelijkheden aan om een internationale ervaring op te doen tijdens de minoren in het derde of vierde jaar. 

Minoren op de Marnix Academie

Op de Marnix Academie worden twee Engelstalige minoren aangeboden, waarbij je samenwerkt en samen leert met internationale studenten. Dit is de minor Special Educational Needs (Fall semester) en de minor Kids for Change (Spring semester). De minor Special Educational Needs heeft betrekking op onderwijs aan kinderen binnen het reguliere onderwijs met een specifieke onderwijs-leerbehoefte. In de minor Kids for Change staat het thema ‘kinderrechten in het onderwijs’ centraal. Tot nu toe namen studenten deel uit onder meer Duitsland, Denemarken, Griekenland, Hongarije, Ierland, Oostenrijk, Spanje, Tsjechië en Zwitserland. 

Minoren (met een deel) in het buitenland

Studenten van de Marnix Academie krijgen de mogelijkheid om voor een minor te kiezen met een buitenlandperiode voor studie of stage. Ga je studeren bij een partneruniversiteit van de Marnix Academie binnen Europa? Dan kun je mogelijk een Europese studiebeurs van Erasmus+ aanvragen. De Marnix Academie heeft veel partners, verspreid door heel Europa, waar je kunt studeren. Bekijk de lijst voor studieplekken binnen Europa.

Ga je liever stagelopen in het buitenland? Daarvoor zijn er mogelijkheden binnen en buiten Europa. Zo zijn er bijvoorbeeld studenten voor stage in België, de Cariben, Malta, Nepal en Suriname geweest. Ook bij stagelopen zijn er de mogelijkheden om een beurs aan te vragen.

Stage-studie-buitenland-Marnix-Utrecht

Voucher en studiebeurzen 

Voucher

De Marnix Academie vindt internationalisering belangrijk en draagt daarom bij in de kosten door middel van de een Marnix-voucher. Een student kan zelf kiezen wanneer de voucher ingezet zal worden. De voucher kan gedurende een bachelor- , master- of Ad PEP-opleiding worden ingezet tijdens een internationale studiereis, tijdens een studie in het buitenland of tijdens een stage in het buitenland. 

Studiebeurs 

Bij de Marnix Academie kan je in aanmerking komen voor een beurs van Erasmus+ voor studie of stage in het buitenland binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Een extra voorwaarde bij studie in het buitenland is dat de gekozen universiteit een Erasmus+-partner is van de Marnix Academie (zie eerdergenoemde lijst). 
Wil je stagelopen buiten de Europese Economische Ruimte (EER)? Dan kom je bij de Marnix Academie in aanmerking voor de NL Scholarship
 

Logo's IO

Documenten en links

Erasmus policy statement
Erasmus Charter for Higher Education
NL Scholarship
Website van de Gedragscode internationale student hoger onderwijs