Stage en studie in het buitenland

De Marnix Academie is een hogeschool met aandacht voor wereldburgerschap. Dit vloeit voort uit de identiteit van de Marnix Academie. We willen studenten opleiden die oog hebben voor de wereld om hen heen. Daarom is de Marnix Academie o.a. heel actief op het terrein van internationalisering. Het is zelfs geïntegreerd in het onderwijsprogramma. Als student krijg je er dus zeker mee te maken. Lees hieronder meer over hoe jij je horizon kunt verbreden.

Op uitwisseling met Erasmus+

Studenten hebben de mogelijkheid om voor studie en stage naar het buitenland te gaan. Met Erasmus+ (het nieuwe Europese programma voor onderwijs, jeugd en sport) kun je op uitwisseling naar een partneruniversiteit/-hogeschool in Europa. De Marnix heeft contracten met instituten in veel verschillende Europese landen.

Ook buiten Europa zijn er volop mogelijkheden, bijvoorbeeld in Suriname, de Nederlandse Antillen, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten of Japan. Voor beide opties zijn er subsidies beschikbaar.

Wereldkaart internationalisering

In het rood de landen die onze studenten bezochten.

Subsidies en studiebeurzen internationale stage of studie

De Marnix Academie vindt internationalisering belangrijk en draagt daarom een deel bij in de kosten. De bijdrage kan per jaar verschillen en is inzetbaar gedurende je studie, bijvoorbeeld als je mee wilt met een studiereis of een internationale week.

Daarnaast zijn er ook Europese subsidies (Erasmus+) beschikbaar. Voorwaarde bij de studie is dat de gekozen universiteit of hogeschool een Erasmus+ Agreement heeft met de Marnix Academie. Voor studenten die buiten Europa een deel van hun studie willen volgen is er de NL Scholarship.

Logo's IO

Engelstalige minors

De Marnix Academie biedt twee internationale minors aan voor uitwisselingsstudenten én voor de eigen studenten: de minor Kids for Change en de minor Special Educational Needs. Zo namen er tot nu toe studenten deel uit onder meer België, Duitsland, Denemarken, Finland, Spanje, Griekenland, Litouwen, Oostenrijk en Zwitserland. De colleges worden gegeven door eigen docenten én internationale gastdocenten

Kids for Change

In deze Engelstalige minor staat het thema ‘kinderrechten in het onderwijs’ centraal. De groep bestaat uit Nederlandse studenten van de Marnix Academie en Erasmusstudenten uit verschillende Europese landen. Samen met de internationale studenten ga je aan de slag om kinderrechten zo goed mogelijk te verankeren in het onderwijs op jouw stageschool.  Tijdens de colleges komen verschillende aspecten aan bod, die met kinderrechten te maken hebben. Je neemt tijdens deze minor ook deel aan het project van Stichting Move, waarbij je in internationale groepjes op een Utrechtse basisschool aan de slag gaat met sociaal ondernemerschap. Parallel hieraan ontwikkel jij op onderzoeksmatige wijze een educatief ontwerp over kinderrechten. ‘Be a changemaker!’ Je geeft door middel van deze minor jouw rol als changemaker vorm en je leert hoe je leerlingen kunt stimuleren om zelf actief het verschil te maken voor een betere wereld.’

Special Educational Needs

De minor Special Educational Needs heeft betrekking op onderwijs aan kinderen binnen het reguliere onderwijs met een specifieke onderwijs-leerbehoefte. In deze minor wordt dat door onze eigen docenten in een internationale context geplaatst. Je ontwikkelt een persoonlijke visie op onderwijs voor kinderen die een specifieke onderwijs-leerbehoefte hebben binnen een reguliere onderwijssettting. Je leert over verschillende leer- en gedragsproblemen en over strategieën die je kunt toepassen om goed in te kunnen spelen op die problemen. Je doet ook onderzoek vanuit een externe opdrachtgever.

Internationale studiereizen

Binnen het onderwijs op de Marnix Academie krijg je in het tweede jaar de mogelijkheid om mee te gaan met een van de ‘internationale studiereizen’. Tijdens een internationale studiereis bezoek je een land binnen of buiten Europa. Daar vergelijk je het onderwijs met het Nederlandse onderwijs. Ook maak je kennis met de cultuur en samenleving van het land dat je bezoekt.

Soms participeert de Marnix ook in Europese programma’s, waaraan verschillende hogescholen, universiteiten en basisscholen uit verschillende landen deelnemen. Daar werk je bijvoorbeeld samen aan een onderwijskundig project en bezoek je lokale basisscholen.

 

Documenten en links

Erasmus policy statement
Erasmus Charter for Higher Education
NL Scholarship
Website van de Gedragscode internationale student hoger onderwijs