ICT Lab

De wereld verandert in hoog tempo en het onderwijs verandert mee. De basisschool bereidt kinderen voor op het leven in een wereld waarvan wij nu nog niet weten hoe die eruitziet. Nieuwe technologie biedt mogelijkheden om het onderwijs te versterken en leerlingen voor te bereiden op een samenleving die steeds digitaler wordt.

Toekomstgericht leren in het ICT Lab

De Marnix Academie wil scholen en leerkrachten ondersteunen en inspireren bij hun zoektocht naar de mogelijkheden van nieuwe technologie in het onderwijs. In het ICT Lab kunnen zij kennismaken met voorbeelden van technologie, zoals robotica, apps, 3D printers en augmented en virtual reality. Deze technologie kunnen ze inzetten voor: 

  • Blended learning: Hoe zet je technologie in om je onderwijs te versterken en verrijken?  
  • Digitale geletterdheid: Hoe maak je leerlingen digitaal vaardiger?  
  • Wetenschap & technologie: Hoe stimuleer je onderzoekend en ontwerpend leren?  
  • Sociaal ondernemerschap: Hoe daag je leerlingen uit om actief en ondernemend bij te dragen aan een betere wereld?

Blended learning 

ICT blijkt van grote toegevoegde waarde bij het afstemmen op verschillende onderwijsbehoeften (personaliseren en flexibiliseren), het zichtbaar maken van leren, het creëren van rijke leersituaties, efficiëntie, motivatie en bij het verhogen van leeropbrengsten (PO Raad, VO Raad, 2020). Aan de inzet van technologie kunnen ook nadelen verbonden zijn rond onder andere privacy en ethiek. Een school moet dus bewuste keuzes kunnen maken vanuit waarden en kennis over deze technologie, nu èn in de toekomst (Kennisnet, 2020).   

Digitale geletterdheid 

Het ontwikkelen van digitale geletterdheid van leerlingen staat hoog op de agenda: bij de actualisatie van de kerndoelen is digitale geletterdheid één van de vakgebieden in het nieuwe curriculum (Rijksoverheid, 2021). Digitale geletterdheid is het geheel van ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking (SLO, 2021). Een school moet leerlingen dus kunnen begeleiden bij het ontwikkelen van digitale geletterdheid.   

Wetenschap & technologie 

Alle basisscholen in Nederland moeten vanaf 2020 structureel aandacht besteden aan wetenschap & technologie (W&T) in het onderwijs. W&T maakt nieuwsgierig en stimuleert kinderen om creatief, kritisch en ondernemend te zijn, op onderzoek uit te gaan en oplossingen te bedenken. Het zijn die vaardigheden die kinderen nu en in de toekomst nodig hebben (SLO, 2021). Een school moet dus in staat zijn om vorm te geven aan wetenschap en technologie in hun onderwijs.  

Sociaal ondernemerschap

Leerlingen uitdagen om actief en ondernemend bij te dragen aan een betere wereld noemen we onderwijs in sociaal ondernemerschap. Nieuwe (digitale) technologie biedt kinderen mogelijkheden om tot nieuwe, creatieve ideeën te komen, zoals een app die je helpt bij het stoppen met roken. Of een game voor in de supermarkt die je helpt gezond voedsel te kopen. De creativiteit van kinderen is vaak oneindig, nieuwe technologie biedt ze de tools om hun ideeën vorm te geven.