Aanpassingen aan je studie

Het is denkbaar dat er aanpassingen nodig zijn om je studie te kunnen volgen. Dat kan zijn omdat je vanwege een functiebeperking bepaalde voorzieningen nodig hebt, maar ook als je bijvoorbeeld onder de topsportregeling valt.

Dyslexie

De Marnix Academie vindt het belangrijk dat ook studenten met dyslexie hun studie succesvol kunnen doorlopen. Ben jij dyslectisch? Dan is het mogelijk om een aantal voorzieningen aan te vragen.

De voorzieningen kunnen jou helpen tijdens je studie. Hierbij kun je denken aan tijdverlenging bij tentamens.

Een student met dyslexie zal wel alle kerncompetenties moeten verwerven die voor het uitoefenen van het beroep noodzakelijk zijn. Daarbij geldt dat zij bij het inleveren van schriftelijke documenten aan bepaalde eisen moeten voldoen als het gaat om spelling en schrijfstijl. Deze zijn voor elke student gelijk. Dit betekent dat jij eventueel extra hulp moet vragen en je maximaal zal moeten inzetten om ervoor te zorgen dat je aan de eisen voldoet.

Lees meer over studeren met dyslexie

Topsport

De Marnix Academie kent een Topsportregeling om studenten die zijn erkend als topsporter in de gelegenheid te stellen studie en sport te combineren. Als je in aanmerking wilt komen voor voorzieningen, moet je voor aanvang van het studiejaar (of zo spoedig mogelijk indien het studiejaar al is begonnen) contact opnemen met de studentendecaan.

Bekijk de Topsportregeling

Aangepast studeren 

Als je gaat studeren met een lichamelijke, zintuiglijke en/of psychische beperking, een chronische ziekte of een andere stoornis, kunnen maatregelen getroffen worden om het studeren mogelijk te maken. Maak voor aanvang van je studie, of zodra de functiebeperking zich voordoet, een afspraak met de decaan om te bespreken wat je nodig hebt en wat mogelijk is.

Je wilt studeren aan de Marnix Academie, omdat je graag leraar in het basisonderwijs wilt worden. Maar je hebt ook een functiebeperking, zoals dyslexie, chronische vermoeidheid, een psychische aandoening of een andere beperking. Deze beperkingen hebben invloed op je studie. De Marnix Academie wil je hierin ondersteunen, zodat ook jij straks krachtig voor de klas kunt staan. 

Bekijk hier de folder 'Studeren met een ondersteuningsvraag of functiebeperking'

Stilteruimte

De Marnix Academie beschikt over een Stilteruimte. Deze Stilteruimte is bedoeld als een plek voor rust, meditatie en gebed. In je hectische bestaan, op je drukke werkdag, kun je behoefte hebben aan een moment van stilte. Even op adem komen. Even tot jezelf komen. In gebed gaan. Een kaarsje branden. Een yoga-oefening doen. Iets lezen. Iets schrijven. Of gewoon heel even je ogen dicht doen. De Stilteruimte is toegankelijk voor iedereen op de Marnix Academie, zowel studenten als docenten.