Aanpassingen aan je studie

Het is denkbaar dat er aanpassingen nodig zijn om je studie te kunnen volgen. Dat kan zijn omdat je vanwege een functiebeperking bepaalde voorzieningen nodig hebt, maar ook als je bijvoorbeeld onder de topsportregeling valt.

Dyslexie

De Marnix Academie vindt het belangrijk dat ook studenten met dyslexie hun studie succesvol kunnen doorlopen. Ben jij dyslectisch? Dan is het mogelijk om een aantal voorzieningen aan te vragen.

De voorzieningen kunnen jou helpen tijdens je studie. Hierbij kun je denken aan tijdverlenging bij tentamens.

Een student met dyslexie zal wel alle kerncompetenties moeten verwerven die voor het uitoefenen van het beroep noodzakelijk zijn. Daarbij geldt dat zij bij het inleveren van schriftelijke documenten aan bepaalde eisen moeten voldoen als het gaat om spelling en schrijfstijl. Deze zijn voor elke student gelijk. Dit betekent dat jij eventueel extra hulp moet vragen en je maximaal zal moeten inzetten om ervoor te zorgen dat je aan de eisen voldoet.

Lees meer over studeren met dyslexie op de Marnix Academie.

Topsport

De Marnix Academie kent een Topsportregeling om studenten die zijn erkend als topsporter in de gelegenheid te stellen studie en sport te combineren. Als je in aanmerking wilt komen voor voorzieningen, moet je voor aanvang van het studiejaar (of zo spoedig mogelijk indien het studiejaar al is begonnen) contact opnemen met de studentendecaan.

Topsportregeling

 

Studeren met een functiebeperking

Als je gaat studeren met een lichamelijke, zintuiglijke en/of psychische beperking, een chronische ziekte of een andere stoornis, kunnen maatregelen getroffen worden om het studeren mogelijk te maken. Maak voor aanvang van je studie, of zodra de functiebeperking zich voordoet, een afspraak met de decaan om te bespreken wat je nodig hebt en wat mogelijk is.

Je wilt studeren aan de Marnix Academie, omdat je graag leraar in het basisonderwijs wilt worden. Maar je hebt ook een functiebeperking, zoals dyslexie, chronische vermoeidheid, een psychische aandoening of een andere beperking. Deze beperkingen hebben invloed op je studie. De Marnix Academie wil je hierin ondersteunen, zodat ook jij straks krachtig voor de klas kunt staan. 

Bekijk hier de flyer ‘Ik ga studenten en heb een functiebeperking’ van het Experticecentrum inclusief onderwijs (ECIO).

Wat is een functiebeperking?

Functiebeperking is een breed begrip. Het kan gaan om een handicap of een chronische ziekte: fysiek of psychisch. Niet elke functiebeperking is direct zichtbaar of merkbaar. Functiebeperkingen zijn meestal langdurig en onomkeerbaar, maar dit hoeft niet. Hoe dan ook, dit kan je beperken in het volgen en afronden van een opleiding. Vaak kun je met aanpassingen of voorzieningen wél goed studeren.

Dat is belangrijk, want ook als student met een functiebeperking zal je alle kerncompetenties moeten verwerven die voor het uitoefenen van het beroep noodzakelijk zijn. 

In gesprek met de studentendecaan

Om voor jou de juiste voorzieningen te kunnen treffen, is het nodig dat wij op de hoogte zijn van je functiebeperking. De studentendecaan kan samen met jou kijken hoe de Marnix Academie kan helpen met belemmeringen die je tijdens de studie tegen kunt komen. Ook kan de studentendecaan je adviseren over studievertraging, studie-uitval, studiefinanciering en wet- en regelgeving. Alles wat je bespreekt, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Daarnaast kun je bij je inschrijving in Studielink en tijdens de studiekeuzeactiviteiten op de Marnix Academie je functiebeperking kenbaar maken.

Voorzieningen

Om in aanmerking te komen voor voorzieningen, heb je een officiële verklaring nodig: een medische verklaring, een dyslexieverklaring van een erkende instantie of een verklaring van een behandelend psycholoog of therapeut.

De eventuele voorzieningen moeten officieel worden aangevraagd bij de examencommissie. Hierbij kan de studentendecaan je helpen.

Begeleiding

Als student met een functiebeperking heb je recht op begeleiding die gericht is op het wegnemen van studieobstakels die je als gevolg van je beperking ondervindt.

Naast de studentendecaan die gedurende je hele studie beschikbaar is voor begeleiding en advies, heeft de Marnix Academie ook een Counselor die kan adviseren of verwijzen bij persoonlijke problemen voortkomend uit ziekte, handicap of psychosociale omstandigheden.

Ook word je binnen de opleiding, net als je medestudenten, begeleid door een studiecoach. Alle ondersteuning is er vooral op gericht dat je zo optimaal mogelijk je studie kunt doorlopen.