Lectoraat Samen Opleiden & Professionaliseren

Onderzoeksthema

De thema’s waar het Samen Opleiden & Professionaliseren onderzoek naar gaat doen, zijn nog niet definitief vastgesteld. In grote lijnen zal er aandacht zijn voor 1. vraagstukken rondom het verbinden van het leren in twee contexten, de context van de opleiding en de context van de school; werken aan een curriculum in samenhang zal daarbinnen een thema zijn (Timmermans, &  Kroeze , 2019). 2. Het perspectief van de student op leren in twee contexten, zijn pro actieve rol daarin en de vraag hoe de student als mede-ontwerper meer betrokken kan worden.
Het onderzoek levert het Partnerschap onderbouwde bouwstenen voor goed samen opleiden en professionaliseren.

Samenwerking

Het partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling (POO) is de samenwerking tussen de Marnix
Academie, 34 besturen en 350 scholen met als doel het samen opleiden van leerkrachten
basisonderwijs en samen werken aan onderwijsontwikkeling. Het partnerschap is landelijk een voorloper op het gebied van samen opleiden. POO heeft een goed georganiseerde samenwerking op basis van gelijkwaardigheid, is uniek in omvang en leidt met elkaar goede leerkrachten op.
POO wil graag zelf de koers bepalen en voorloper blijven. Als partners in opleiden en
onderwijsontwikkeling willen opleiding en partnerscholen zich doorontwikkelen tot een learning community waarin iedereen leert, expertise wordt gedeeld, samen onderzoek wordt gedaan naar mooi en goed onderwijs en tijd is voor uitwisseling en ontmoeting.

Het lectoraat Samen Opleiden & Professionaliseren gaat een extra stimulans te geven aan het partnerschap en het samen opleiden en ontwikkelen. 

Lectoraatsgroep

Het lectoraat Samen Opleiden & Professionaliseren is gestart op 1 mei j.l. Miranda voert op dit moment kennismakingsgesprekken met collega’s van de Marnix, vanuit het partnerschap en studenten. Deze gesprekken leveren onderzoeksrichtingen op en daar worden onderzoekers uit opleiding en scholen bij geworven.

Over de lector

Dr. Miranda Timmers is lector Samen Opleiden & Professionaliseren.

Contact

Wil je meer weten over het lectoraat Samen Opleiden en Professionaliseren? Neem dan contact op met Miranda Timmermans: m.timmermans@hsmarnix.nl