Miranda Timmermans

Miranda Timmermans

Lector Samen Opleiden & Professionaliseren

Mijn naam is Miranda Timmermans en ik ben als lector Samen Opleiden & Professionaliseren verbonden aan het Partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling, een samenwerking tussen de Marnix Academie en 32 besturen (340 scholen). Ik ben in 2012 gepromoveerd op een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool, een thema dat nog steeds mijn interesse heeft. Daarnaast houd ik me bezig met vragen rondom leren en opleiden op de werkplek, het verbinden van het leren in twee contexten, samenhangende curricula en de rol van de student in dezen. Naast mijn werkzaamheden als lector voer ik activiteiten uit voor onder andere het platform Samen Opleiden & Professionaliseren en Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I)

Mijn projecten

De rol van de Instituutsopleider in Samen Opleiden
Learning from student-teachers’ experiences of school-university partnerships in the Netherlands and England
Studenten als Partner in het Samen Opleiden (STEPS)
Ontwerpnetwerk Samenhangend Curriculum - vierdejaarsstudenten

Mijn expertise

Samen Opleiden
Leren en opleiden op de werkplek
Samenhangend curriculum
Kwaliteit van Samen Opleiden  
Professionalisering van lerarenopleiders

Mijn publicaties

POO blogs | Lees alle blogs van Miranda Timmermans voor de POO nieuwsbrief

Timmermans, M. (2022). Samen Opleiden op zijn kop. [Lectorale rede]. Marnix Academie en Partners in Opleiding en Ontwikkeling.

Lorist, P., & Timmermans, M. (2021). Van stage naar werkplekleren in partnerschappen. In G. Geerdink en A. Swennen (Reds.), Geschiedenis van de lerarenopleidingen (pag. 201-214). Boom, Amsterdam.

Timmermans, M., & Kroeze, C. (2021). Ontwerpkit. Bouwen aan een samenhangend curriculum voor het opleiden van leraren. Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. https://www.platformsamenopleiden.nl/driehoek

Timmermans, M., m.m.v. E. White (2020). Het grote verhalenboek. Een professionaliserings-tool voor school- en instituutsopleiders. Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, Utrecht. https://www.platformsamenopleiden.nl/groteverhalenboek/

White, L., Timmermans, M., & Dickerson, C., (2020). Learning from professional challenges identified by school and institute-based teacher educators within the context of school–university partnership. European Journal of Teacher Education, published online August 8th. https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1803272