Samen opleiden op zijn kop

Miranda Timmermans is op woensdag 22 juni 2022 geïnstalleerd als lector Samen Opleiden & Professionaliseren van de Marnix Academie en de Partners in Opleiding en Ontwikkeling. De lector aanvaardde haar positie met het uitspreken van de lectorale rede: Samen opleiden op zijn kop. Op deze pagina vind je de publicatie als geheel en informatie over de afzonderlijke hoofdstukken.

Bekijk je de mobiele versie van deze webpagina? Kantel dan je scherm voor het beste beeld.

 

Samen opleiden op zijn kop

De publicatie

In de jaren dat Miranda meewerkt aan het opbouwen en doorontwikkelen van samen opleiden en professionaliseren, ervaart ze hoe belangrijk het is dat professionals elkaar ontmoeten om aan verbetering en innovatie te werken. Dat zijn de momenten waar zij elkaar vinden op gedeelde leerbehoeften, elkaar inspireren en enthousiasmeren. Dit zijn ook de momenten waarop zij elkaar beter kunnen leren begrijpen. Opleiden en professionaliseren over de grenzen van professies heen is een proces van elkaars taal verstaan en een gezamenlijke taal leren. Deze publicatie nodigt uit om de dialoog tussen de verschillende partners te activeren, motiveren en ondersteunen en om met elkaar het gesprek aan te gaan over het nog beter en rijker maken van samen opleiden.

Download de volledige publicatie 'Samen opleiden op zijn kop'.

 

 

Samen opleiden op zijn kop

 

Samen opleiden in beweging

Samen opleiden in beweging

Geschiedenis

Samen Opleiden viert dit jaar haar twintigste verjaardag. Een mooi moment om terug te kijken wat de samenwerking tussen scholen en opleidingen heeft gebracht. Waar komen we vandaan en wat hebben we bereikt? Wat leren we daarvan? En natuurlijk ook, voor welke uitdagingen staat samen opleiden de komende jaren? 

Download de praatplaat 'Samen opleiden in beweging'.

Extra materiaal

Bekijk de webinar 'Samen opleiden in beweging'

 

 

 

 


 

Leren laten werken

Theoretisch kader 

In een partnerschap leren alle betrokkenen: studenten, leraren, lerarenopleiders en andere onderwijsprofessionals. Elk van deze lerenden leert voor eigen doelen. Studenten voor hun diploma, leraren en opleiders voor de eigen professionele ontwikkeling of onderwijsvernieuwing. Veel van het leren vindt op de werkplek plaats. Wat is leren op de werkplek en wat betekent het voor het opleiden van studenten? 

Download de praatplaat 'Leren laten werken'.

Extra materiaal

Bekijk de webinar 'Leren laten werken'.

 

 

 

Leren laten werken

 

Het leerlandschap

Het leerlandschap van Partners in opleiding en ontwikkeling

De context 

Het partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling (POO) is een samenwerking tussen zo’n 350 scholen van ongeveer 40 besturen en de Marnix Academie en richt zich op het opleiden van bekwame, betrokken en bevlogen onderwijsprofessionals. Samen bouwen de partners aan de toekomst, aan een community waarin iedereen leert.

Download de praatplaat 'Het leerlandschap'.

Extra materiaal

In 2006 begonnen we met een kleine groep partners de reis naar Samen Opleiden en Professionaliseren. Op dit moment, 2022, hebben we in ons partnerschap met elkaar al een behoorlijke route afgelegd en veel bereikt. In de praatplaat over de geschiedenis van het partnerschap kun je zien en lezen wat we onderweg hebben ontwikkeld. En: op naar volgende uitdagingen!

Download de praatplaat 'De geschiedenis van Partners in Opleiding en Ontwikkeling'.

Luister de podcast 'De geschiedenis van Partners in Opleiding en Ontwikkeling'.

Audio file

 

 

Bekijk hier hoe de voltijdopleiding van de Marnix Academie eruit ziet.

 


 

Curriculum in samenhang

Onderzoekslijn 1

Een manier om het leren van aanstaande leerkrachten in de context van de school en de opleiding te verbinden is via het curriculum. Spraken we voorheen over een opleidings- en een werkplekcurriculum, in de context van samen opleiden is een curriculum in samenhang nodig. Wat verstaan we onder een curriculum in samenhang en hoe werkt dat?

Download de praatplaat 'Curriculum in samenhang'.

Extra materiaal

Miranda Timmermans en Chris Kroeze hebben voor het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren een complete ontwerpkit gemaakt, die binnen partnerschappen gebruikt kan worden om te werken aan een curriculum in samenhang. De ontwerpkit bestaat o.a. uit een handleiding, praatplaten, digitalks en PowerPointpresentaties. Alle materialen vind je via de website Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

 

Curriculum in samenhang

 

Leerrijke verbindingen

Leerrijke verbindingen

Onderzoekslijn 2

Tussen scholen en opleidingen liggen grenzen: beide hebben elk hun eigen doelen, processen, activiteiten en professionals. Werken in een partnerschap vraagt om die grenzen over te steken en waar mogelijk te slechten. Grenzen kunnen ervaren worden als een probleem, beter is het om grenzen te zien als kansen om te leren en leerrijke verbindingen te leggen. Hoe creëer je leerrijke verbindingen en wat betekent dat voor het leren? 

Download de praatplaat 'Leerrijke verbindingen'.

Extra materiaal

Luister de podcast 'Leerrijke verbindingen'.

Audio file

 

 

In het studiejaar 2020-2021 werd een professionaliseringstraject geïntroduceerd met de naam VONC: Verbinden, Opleiden, Netwerken en Creëren. Tijdens VONC werd Lesson Study geopperd als werkwijze die mogelijkheden biedt om het leren-in-verbinding tussen opleiding en praktijk verder te versterken.

Bekijk hier de video 'Introductie Lesson Study'.
Bekijk hier de video 'Ervaring Lesson Study deel 1'.
Bekijk hier de video 'Ervaring Lesson Study deel 2'.
Bekijk hier de video 'Ervaring VONC-bijeenkomsten'.

Leerrijke verbindingen ontstaan in gesprekken tussen schoolopleiders en instituutsopleiders. In dit verhalenboek maken we leerrijke verbindingen door dilemma’s die zij ervaren tijdens hun werk in partnerschappen met elkaar te delen en te bespreken. 

Bekijk hier de video over Leerrijke Verbindingen
Lees hier meer over de Week van POO.

 


 

De lerende leraar als partner

Onderzoekslijn 3

Samen opleiden valt en staat bij sterke verbindingen in de driehoek school, opleiding en lerende leraar. Tot nu toe richtte de aandacht zich vooral op de samenwerking tussen school en opleiding als basis voor het goed opleiden van leraren. Nu is het een mooi moment om de driehoek op zijn kop te zetten en de student meer partner te maken in het proces van samen opleiden en doorgaande professionalisering.

Download de praatplaat 'De lerende leraar als partner'.

Extra materiaal

Bekijk de video 'In gesprek over... Lerende leraar als partner'.

 

 

 

De lerende leraar als partner

 

Samen blijven(d) leren

Samen blijven(d) leren

Van de driehoek een cirkel maken

De kwaliteit van het onderwijs staat of valt bij de kwaliteit van goede leraren. Scholen, opleidingen maar ook studenten hebben daarin eenzelfde opdracht: via samen werken en samen leren een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs, nu en in de toekomst. Het werken vanuit de driehoek van samen opleiden vormt hiervoor een goede basis, met als stip op de horizon die ene leerruimte, een cirkel waarin iedereen met en van elkaar leert. 

Download de praatplaat 'Samen blijven(d) leren'

Extra materiaal

Meer informatie over het onderzoek en de onderzoekers van het lectoraat Samen Opleiden & Professionaliseren? Bekijk de website.

Wil je meer weten over het lectoraat Samen Opleiden en Professionaliseren? Neem dan contact met Lectoraat Samen Opleiden.