Marnix Academie ondertekent intentieverklaring VN-verdrag voor inclusiever onderwijs

ondertekening vn-verdrag inclusief onderwijs

Op donderdag 7 april is op de Marnix Academie de intentieverklaring van het VN-verdrag voor inclusiever onderwijs ondertekend. Hiermee spreekt de Marnix Academie de wens uit een inclusieve onderwijsinstelling te worden en wordt inclusief onderwijs hoog op de agenda gezet. De Marnix Academie is de twintigste hogeschool in Nederland die de intentieverklaring ondertekent.

Damian van der Plas, lid van de studentenraad, heette de aanwezigen hartelijk welkom. Hij introduceerde Ellen van Veen, adviseur bij ECIO, Expertisecentrum Inclusief Onderwijs. Ellen benadrukte kort het belang van inclusief onderwijs: alle studenten – ook studenten met een beperking, chronische ziekte of andere ondersteuningsvraag verdienen het om te kunnen studeren zonder enige belemmering. Met het ondertekenen van de intentieverklaring laten instellingen voor hoger onderwijs zien dat zij zich hiervoor willen inspannen.

Samen met het partnerschap

Hierna nam CvB-voorzitter Astrid Venes het woord. Zij benoemde dat het een belangrijke dag was voor de Marnix Academie. “Met deze ondertekening onderstrepen we expliciet dat wij werk willen maken van inclusiviteit als hogeschool, in nauwe verbinding met ons partnerschap. Want aandacht voor inclusie in ons onderwijs stopt niet bij de deur van de Marnix Academie. We doen dit samen met onze collega’s in het werkveld.”

“Inclusiviteit gaat erom dat je met plezier en succes kunt en mag studeren op de Marnix Academie en bij het leren in de praktijk. Het gaat erom dat je je thuis voelt.”

Dat er nu ook echt werk gemaakt gaat worden van inclusie, benadrukt Venes met haar afsluitende woorden: “Het ondertekenen van dit verdrag maakt ons nog bewuster van onze verantwoordelijkheid en het gaat een appel op ons doen. We doen dit niet alleen. We delen kennis en leren ook van én met elkaar in het netwerk van hogescholen en door ons bijvoorbeeld aan te sluiten bij de landelijke Alliantie Divers voor de Klas”.

Studenten aan het woord

Voordat de officiële ondertekening plaatsvond, spraken twee studenten van de Marnix Academie over hun ervaringen met inclusief onderwijs. Zo benadrukte Loek Seegers hoe belangrijk het was dat iedereen op school de vrijheid heeft om te kunnen zijn wie hij/zij/die is, zonder zich daarvoor te hoeven schamen. Loek verzorgt vanuit zijn brede kennis en persoonlijke ervaringen workshops over genderdiversiteit en is initiatiefnemer van de nieuw opgerichte GSA (Gender & Sexuality Alliance) op de Marnix Academie. De GSA zal zich richten op het ondersteunen van LHBTIQ+ studenten, opkomen voor hun belangen, én op het bieden van kennis voor studenten en medewerkers die vragen hebben over gender-issues. 

Diez van der Kolk sprak via een video over haar persoonlijke ervaringen op de Marnix. Door haar angststoornis en autisme was studeren niet altijd even makkelijk en ze vertelde hoe het haar toch is gelukt om er een succes van te maken. Ook gaf ze de Marnix Academie nog enkele waardevolle tips.

Officiële ondertekening

De feestelijke bijeenkomst werd afgesloten met de officiële ondertekening van de intentieverklaring van het VN-verdrag voor inclusiever onderwijs. Namens de Marnix Academie zette CvB-voorzitter Astrid Venes een handtekening, samen met ECIO-adviseur Ellen van Veen.

Meer weten of ideeën aandragen?

Heb jij vragen of tips op het gebied van inclusie op de Marnix Academie? Loop je ergens tegenaan of wil je iets bespreekbaar maken? Neem dan contact op met het Loket Inclusie, via inclusie@hsmarnix.nl.

De onlangs opgerichte GSA is te bereiken via gsamarnix@gmail.com
 
 
ondertekening vn-verdrag inclusief onderwijs

Foto: Jan Buteijn