Frank, Simone en Hans met pensioen: een terugblik op hun onderwijscarrière

Frank, Anneke, Simone en Hans met pensioen

Na zich decennialang met veel passie en plezier inzet te hebben voor het onderwijs, is voor Frank van Herwaarden, Simone Jongbloed en Hans Smink het moment aangebroken om te genieten van hun welverdiend pensioen. Hoog tijd om ze nog één laatste keer in het zonnetje te zetten. In een uitgebreid interview blikken de drie collega's terug op hun carrière bij de Marnix Academie.

Frank werkte15 jaar bij de Marnix Academie als opleidingsdocent en projectleider Wetenschap & Technologie. Hans is 17 jaar geleden begonnen bij het MOC als techniekadviseur en gaf later les aan de voltijd, deeltijd en zij-instroom. Simone heeft gedurende 33 jaar vele rollen vervuld: van opleidingsdocent Nederlands en beeldcoach tot lid van de examencommissie en stagebegeleider.
 

Aan welk moment uit jouw carrière denk je met een glimlach terug?

Frank: “Tijdens mijn laatste les voor de deeltijd stond mijn vakbroeder, en mentor van mijn vorige baan bij Thomas More, Hans Jongerius voor de deur met een kratje groente uit eigen tuin. Hij is de hele les gebleven en heeft gezellig meegedaan. De cirkel was rond voor mij!”

Hans: “Ik heb mooie herinneringen aan de vele lessen die ik heb gegeven aan studenten. Ook de gezellige uitstapjes met collega’s en studenten blijven mij bij.”

Simone: "Ik heb warme herinneringen aan alle diploma-uitreikingen. En dat zijn er nogal wat."

Wat is het meest waardevolle dat je hebt geleerd gedurende jouw loopbaan?

Simone: “Beeldcoaching heeft mij veel gebracht. Ik vond het heel inspirerend en verrijkend om door te filmen in de klas een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van studenten en hun leerlingen.”

Frank: “Er bestaat geen opleiding tot ‘lerarenopleider’! Het dagelijks sparren met studenten en collega’s gedurende ruim dertig jaar in het onderwijs hebben mij gemaakt tot de lerarenopleider die ik nu ben.”

Hans: “Je hoeft niet altijd alles alleen te doen. Door samen te werken halen collega’s het beste in jou naar boven.”

Weke uitdagingen ben je tegengekomen tijdens je carrière bij de Marnix Academie?

Simone: “Ik hou niet van al te starre kaders en heb een afkeer van systemen, formats en modellen. Maar ik ontkwam er natuurlijk niet aan om hiermee te werken. Ik hoop dat ik heb uitgestraald dat de menselijke maat hierbij altijd de boventoon moet voeren.”

Hans: “De Master Leren en Innoveren was echt een uitdaging voor mij. Gelukkig hebben mijn medestudenten en collega’s mij hierbij geholpen.”

Frank: "Natuur en techniek heeft een geringe status. Veel van onze studenten heeft geen affiniteit met het vak. Nog voor je les gegeven hebt, sta je eigenlijk al 3-0 achter. Ik heb altijd geprobeerd studenten zelf te laten ervaren wat de kracht van het vak is."

Welk advies wil je meegeven aan je collega’s of studenten? 

Hans: “Ik wil mijn collega’s graag meegeven dat het belangrijk is om altijd te delen waar ze tegenaan lopen. En durf om advies te vragen.”

Simone: “Systemen en formats mogen nooit méér worden dan wat ze zijn: simpelweg hulpmiddelen. Blijf elkaar zien en blijf met elkaar in gesprek.”

Frank: “Know-how is belangrijk om het vak ‘leerkracht’ onder de knie te krijgen, knowledge is essentieel om kinderen iets te leren!”

Waar kijk je het meeste naar uit nu je met pensioen gaat?

Simone: “Ik kijk uit naar rust in het algemeen, naar op vakantie gaan buiten de schoolvakanties, naar veel wandelen, lezen en rommelen in en om het huis. Ook zou ik het leuk vinden om toch nog een beetje te blijven beeldcoachen.”

Frank: "Fijn om straks de baas te zijn van mijn eigen agenda. Verder houd ik mijn opties open. Ik vind het leuk om nog formele of informele onderwijsklussen te blijven doen, bijen te houden en meer te reizen. Maar ik wil vooral meer tijd maken voor de echt belangrijke dingen van het leven."

Hans: “Ik kijk ernaar uit om meer tijd te hebben om te klussen.”


Het interview met Anneke Aantjes (tweede van links op de foto) is te lezen op de website van het Marnix Onderwijs Centrum.