Hoogtepunten van het POO-landschap

Hoogtepunten van het POO landschap

Vorig jaar juni, tijdens mijn lectorale rede, heb ik ons partnerschap POO als een landschap gepresenteerd. Dit landschap laat zien wat de visie en het doel van POO is, wie de betrokken actoren zijn, welke activiteiten we allemaal met elkaar ondernemen en ook de variatie aan scholen die de leeromgeving rijk maken. Landschappen maken me altijd nieuwsgierig. Afgelopen jaar heb ik me daarom meer verdiept in het landschap dat op de praatplaat nog wat verborgen is gebleven: het landschap van de besturen en de scholen.

Zo heb ik kennis mogen maken met de scholen van De Vier Windstreken, waar ik aan mocht schuiven bij overleggen tussen school- en instituutsopleiders. En ik heb samen met collega’s en studenten een rondleiding gehad op een van onze Vrije Scholen. In beide gevallen hebben we met elkaar verkend waar de kwaliteiten van de scholen en de teams liggen en hoe dit ingezet kan worden in de leertrajecten van de aanstaande leerkrachten. Het contact met aanstaande leerkrachten zelf brengt ook veel. Zo mocht ik onlangs aansluiten bij een intervisiebijeenkomst van alle studenten (van tweedejaars regulier tot en met zij instroom) op De Groene Alm en sprak ik bij Fluenta met een grote groep eerste- en tweedejaarsstudenten en hun begeleiders. Ik kan er enorm van genieten als ik zie hoe zij praten over de eigen professionele ontwikkeling, de uitdagingen waar ze voor staan en de oplossingen die ze met elkaar bedenken. Alles in een open, eerlijke en coöperatieve sfeer!

Dat brengt me op de onderzoeken van de studenten van de driejarige pabo. Een van de projecten uit het lectoraat, Student Veerkracht, wordt door studenten uitgevoerd onder begeleiding van mijn collega Gerbert. Onlangs was de afrondingsbijeenkomst. Hierbij werden studenten uitgenodigd om terug te kijken op het proces en in een tijdlijn weer te geven wat de hoogte en dieptepunten waren. Behalve dat het leidde tot een mooie visuele weergave (zie tekening), geven de woordelijke reflecties ook inzicht in wat de meerwaarde van samen onderzoeken kan zijn. Ik deel deze reflectie graag:  “… Zo kreeg ik de ruimte een onderwerp te kiezen wat ik interessant vond en hier mijn eigen veerkracht-tool voor te ontwikkelen. Daarnaast oefende ik met het effectief verwerken van feedback. Onze tools zijn verschillende keren, door verschillende mensen (schoolopleiders, studenten, professionals) bekeken, gebruikt en geëvalueerd. Ik vond het oprecht heel leuk om te horen waarom ze voor bepaalde tools kozen, hoe zij ze precies inzetten en wat het ze opleverde. Ik ging in gesprek met mensen over welke problemen ze ervoeren en hoe ze dachten dat de tools ze zouden helpen meer veerkracht te ontwikkelen. Ook hier kon ik dus goed werken aan de leerdoelen van vorige periode, namelijk het aangaan van gesprekken en discussies met mensen in het onderwijs.”

Het verder verkennen van ons POO-landschap leidde het afgelopen jaar tot een aantal hoogtepunten. Daar ben ik dankbaar voor. De visuele weergave van het leerproces van de studenten, herinnert me ook aan landschappen die ik graag tijdens mijn vakantie verken. Voor komende zomer heb ik al een aantal wandelingen in de bergen uitgezocht (zie afbeelding hieronder: Bergwandeling Hochkönig). Ik zie uit naar de ontspanning, de lichamelijke inspanning en de nieuwe vergezichten……om dan weer fris te beginnen in augustus. Hopelijk met weer een jaar vol hoogtepunten!

Hoogtepunten van het POO landschap

Fijne vakantie en een mooie zomer!

Miranda Timmermans