Onderwijsregio's en Partners in Opleiding en Ontwikkeling

Leerruimte onderwijsregio's

Deze keer geen metafoor of tot de verbeelding sprekende titel voor dit blog. Nee, deze keer kom ik meteen to the point: deze blog gaat over de vorming van onderwijsregio’s.  Onderwijsregio’s, wat zijn dat en waarom is het van belang dat we als betrokkenen bij Partners in Opleiding en Ontwikkeling hiervan op de hoogte zijn? En wat betekenen die onderwijsregio’s voor ons?

Een onderwijsregio is een samenwerkingsverband waarin leraren, schoolbesturen en lerarenopleidingen op regionaal niveau samen krachtig optrekken. Partnerschappen SO&P worden samen met RAL/RAP[1] en andere partners een onderdeel van die onderwijsregio. Zij maken afspraken hoe ze samen gaan werken op het gebied van werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van leerkrachten. Onderwijsregio’s worden uitgenodigd een samenwerking aan te gaan die sectoroverstijgend is.

Het vormen van onderwijsregio’s is een van de interventies om het lerarentekort (verder) tegen te gaan. Er zijn inmiddels 27 voorlopers gestart – ons Partnerschap is hierbij ook betrokken –  om via een lerende aanpak te kijken hoe goede samenwerking gerealiseerd kan worden. Vanaf januari 2025 werken alle partnerschappen, opleidingsinstituten en besturen samen in onderwijsregio’s.

Zelf had ik gehoopt dat het niet zo ver zou komen, een van de redenen waarom ik het schrijven van een blog over dit thema voor me uit heb geschoven. Laat ik helder zijn, ik ben absoluut niet tegen samenwerking, tegen het samen realiseren van mooie ambities en elkaar daar sterker in maken en aanvullen. In mijn lectorale rede heb ik als stip op de horizon die ene leerruimte geschetst, waar we met elkaar leren over de grenzen van de eigen organisatie heen om zo kwalitatief goed onderwijs vorm te geven. Structuren moeten hier, mijn inziens, ondersteunend aan zijn en niet de bovenhand voeren, zoals nu lijkt te gebeuren.

Kwaliteit van leraren realiseren we met elkaar door voortdurend het goede inhoudelijke gesprek te voeren. En met elkaar, betekent ook met studenten en leerkrachten: welke leerkrachten hebben wij nodig, en wat hebben deze leerkrachten nodig om hun werk goed te doen? Binnen ons partnerschap zijn we het erover eens dat dat Bevlogen, Betrokken en Bekwame leerkrachten zijn. Dit beroepsbeeld geven we samen voortdurend concreet handen en voeten en vormt zo het cement tussen de stenen van onze samenwerking.

In een krachtige samenwerking wordt niet meer gesproken over wij – zij, maar voortdurend over ’WIJ’. Wij-zij denken is een teken dat we nog niet helemaal op een lijn zitten, dan wel dat de verwachtingen of verantwoordelijkheden nog onduidelijk zijn. Een teken aan de wand om weer om de tafel te gaan zitten en met elkaar af te stemmen, om weer vanuit WIJ te kunnen gaan acteren.

WIJ-denken binnen ons partnerschap is belangrijk om sterk te staan in de onderwijsregio. Niet om te concurreren, maar juist om vanuit eigen kwaliteiten en kracht samen te kunnen werken. Hoe beter je immers je eigen kwaliteiten kent, hoe beter je ook weet waar een ander complementair kan zijn. Kwaliteit van leraren en van onderwijs staat daarbij altijd op de eerste plaats. Laten we samen de verantwoordelijkheid nemen om dat niet uit het oog te verliezen, niet binnen de eigen school of bestuur, niet binnen POO en ook niet binnen de samenwerking in de regio.

Miranda

Meer lezen of luisteren?

https://www.vo-raad.nl/onderwerpen/onderwijsregio-s/wat-speelt-er#Onderwijsregio’s

Sterk in onderwijsregio’s – Platform Samen Opleiden

Podcast Samen Opleiden | #11 Samen Opleiden sterk in ontwikkeling – Platform Samen Opleiden

Samen voor het beste onderwijs: https://open.overheid.nl/documenten/ronl-cc9af7396e701b42ee5013508ed3d6832e83484c/pdf

[1] RAL Regionale Aanpak Lerarentekort; RAP Regionale Aanpak Personeelstekort onderwijs.