Anouk Wezendonk-Brouwer

Lid lectoraatsgroep Onderwijs & Leertechnologie

Mijn naam is Anouk Wezendonk. Ik ben als onderzoeker werkzaam bij de Marnix Academie. Binnen de lectoraatsgroep Onderwijs en Leertechnologie richt ik mij op onderzoek naar adaptieve leermiddelen bij reken-wiskundeonderwijs. Hoewel de inzet van adaptieve leermiddelen in het basisonderwijs de laatste jaren is toegenomen, klinken ook kritische tegengeluiden en roepen adaptieve leermiddelen vragen op over de rol van de leerkracht als didacticus. Ik zou graag zien dat leerkrachten de leerdoelen centraal stellen en vanuit die doelen bepalen hoe de inzet van adaptieve leermiddelen meerwaarde kan hebben. Door te onderzoeken hoe adaptieve leermiddelen ingezet kunnen worden om de didactische kwaliteit van het reken-wiskunde onderwijs te vergroten, hoop ik hieraan te kunnen bijdragen.

Wil je meer informatie over het onderzoek? Stuur dan een e-mail naar Anouk.