Pabo opleiding | Voor de opleiding

Voordat je aan de pabo opleiding kunt beginnen is het belangrijk een paar praktische zaken te checken. Hoe zit het bijvoorbeeld met toelatingseisen? Hoe kun je jezelf inschrijven via Studielink? En wat kost de studie? Op deze pagina vind je antwoorden op die vragen.

Toelating pabo opleiding

Om te kunnen studeren aan een hogeschool heb je een havo-diploma, een vwo-diploma of een mbo 4-diploma nodig. 

Landelijke toelatingstoetsen pabo

Als je kiest voor de pabo opleiding en geen vwo-diploma, hbo-opleiding hebt afgerond, moet je aan bepaalde toelatingseisen voldoen. Dit betekent dat je moet aantonen over voldoende kennis te beschikken van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Je voldoet aan de toelatingseisen als je een havodiploma hebt behaald en hierbij eindexamen hebt gedaan in:

 • aardrijkskunde
 • geschiedenis
 • natuurkunde, biologie of NLT (Natuur, Leven en Technologie).

Ook hoef je geen toelatingstoets meer te doen als je een vavo-certificaat havo hebt voor het betreffende vakgebied. Heb jij je havodiploma niet gehaald, maar wel een voldoende voor het vakgebied op je cijferlijst? Dan voldoe je eveneens aan de eisen. Lees meer over de toelatingstoetsen.

Deelnemen aan toelatingsonderzoek 21+

Wie niet over een havo-, vwo- of mbo-diploma beschikt, en 21 jaar of ouder is, kan deelnemen aan het toelatingsonderzoek 21+. Wanneer je dit haalt, kun je alsnog toegelaten worden tot de pabo opleiding van de Marnix Academie. Lees hier meer over het toelatingsonderzoek 21+.

Goed voorbereid naar de pabo

De website goedvoorbereidnaardepabo.nl is grondig vernieuwd. Met de quickscan ontdek je in één minuut welke toelatingstoetsen je moet maken en hoe je je erop voorbereidt. Nieuw is dat de site ook informatie over de Wiscat (een reken- en wiskundetoets) bevat. De site is nog meer op maat gemaakt voor aankomende pabo-studenten. Daaraan hebben onder meer studenten en docenten van het mbo en de pabo een belangrijke bijdrage geleverd.

Als je wilt starten met de pabo is het belangrijk dat je voldoende basiskennis hebt van de vakken rekenen & wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Om je daarop goed voor te bereiden is op goedvoorbereidnaardepabo.nl alle informatie beschikbaar. Je vindt er de leerdoelen, het juiste studiemateriaal en maakt er een voorbeeldtoets.

Alle toelatingstoetsen die je moet maken, maak je één keer vóórdat je aan de pabo begint. Slaag je niet, dan krijg je tijdens het eerste studiejaar nog twee kansen om aardrijkskunde-, geschiedenis- en/of natuur- & techniektoets te halen. De Wiscat moet je halen om je propedeuse voor de pabo te krijgen.

Wil je hulp bij het voorbereiden op de toetsen? Dan kun je je opgeven voor de ondersteuningsdagen. Per vak krijg je tweeënhalve dag ondersteuning bij het leren voor de toetsen. Deze trainingen zijn gratis en digitaal te volgen. In mei 2024 kun je je hier via de website weer voor inschrijven.

Praktische informatie voor de start van je voltijdopleiding

Inschrijven voor de opleiding

Wil jij komend collegejaar beginnen met de pabo opleiding op de Marnix Academie? Schrijf je dan vóór 1 mei in. Je inschrijving bestaat uit vier stappen:

 • Inschrijving via Studielink
 • Verplichte studiekeuzecheck*
 • Verplichte instroomtoetsen voor mbo en havo*
 • Inschrijving wordt definitief

Afhankelijk van het moment van aanmelden kunnen stap 2 en 3 in omgekeerde volgorde plaatsvinden.

Inschrijven via Studielink

*Schrijf je je vóór 1 mei in? Dan is het studieadvies van de studiekeuzecheck niet bindend wat betekent dat je, ongeacht de uitslag, de opleiding mag starten.

Inschrijven na 1 mei

Je kunt je tot uiterlijk 1 augustus inschrijven voor de pabo. Wanneer je je na 1 mei inschrijft ontvang je na de studiekeuzecheck een bindend studieadvies. Let op, wanneer dat advies negatief is, kun je niet met opleiding starten. 

Studielink

Inschrijven doe je direct online via de website van Studielink. Met Studielink meld je je in één keer aan bij zowel de Marnix Academie als DUO.

Studiekeuzecheck

Na je aanmelding in Studielink word je uitgenodigd voor de verplichte studiekeuzecheck. Je maakt kennis met de studie en het beroep van leraar basisonderwijs. 

Tijdens de studiekeuzecheck maak je op de Marnix Academie de Landelijke rekentoets/ WISCAT-toets. Deze toets meet je eigen vaardigheid rekenen en is mede bepalend voor het advies dat wij je zullen geven. Daarnaast vragen we je ter voorbereiding om de onderstaande opdrachten uit te voeren. Een toelichting op deze opdrachten ontvang je na je aanmelding.

 • Je bezoekt voorafgaand aan de studiekeuzebijeenkomst minimaal een dagdeel een basisschool. 
 • Je bereidt een presentatie voor over jouw beeld van het beroep leraar.
 • Je leest een artikel, tijdens de studiekeuzecheck ga je met de informatie uit dit artikel aan de slag.

Aan het eind van de dag krijg je een studiekeuzeadvies. Dit advies kan eventueel leiden tot een nader gesprek met twee docenten of de studentendecaan van de Marnix Academie. Samen onderzoek je dan of de pabo op de Marnix Academie een goede keuze voor je is.  

De studiekeuzecheck wordt dit jaar op een aantal momenten georganiseerd. Het is de bedoeling dat je zo snel mogelijk na je aanmelding wordt uitgenodigd. 

Toelatingstoetsen mbo en havo

Zit jij nu op het mbo of doe je dit schooljaar havo-eindexamen en wil jij naar de pabo? Dan moet je aan kenniseisen voldoen. Om toegelaten te kunnen worden tot de pabo, moet je aantonen over voldoende kennis te beschikken van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Na je aanmelding ontvang je informatie over deelname aan de toelatingstoetsen.

Definitieve inschrijving

Na de verschillende stappen wordt jouw inschrijving definitief. In juni ontvang je informatie over de boekenlijst, algemene mededelingen over de start van de opleiding en informatie over de wijze waarop je het collegegeld moet betalen. 

Het is denkbaar dat er aanpassingen nodig zijn om je studie te kunnen volgen. Dat kan zijn omdat je vanwege een functiebeperking bepaalde voorzieningen nodig hebt, maar ook als je bijvoorbeeld onder de topsportregeling valt. 

Bekijk hier welke stappen je moet volgen als er aanpassingen nodig zijn in jouw studie. 

Studeren kost geld en daarom is het belangrijk om te weten welke kosten je kunt verwachten zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Hieronder vind je een overzicht van de kosten voor jouw studie. Deze kosten zijn afhankelijk van je diploma en of je bijvoorbeeld al een hbo-opleiding gevolgd hebt. 

Collegegeld 2024-2025

 

Collegegeld 2425

Let op, aan bovenstaand overzicht kunnen geen rechten worden ontleend!

Incassodata 2023-2024

Als je het collegegeld in termijnen betaalt, zijn dit de incassodata in het collegejaar 2023-2024:

 • 29 september 2023
 • 30 november 2023
 • 31 januari 2024
 • 29 maart 2024
 • 30 mei 2024

Voor meer informatie over verplichte en niet verplichte kosten en financiële tegemoetkomingen, klik dan hier