Pabo opleiding | Tijdens de opleiding

Je gehele bachelor ga je veel leren over het beroep van leerkracht. Wat houdt leraar zijn precies in en wat is daarvoor nodig? We geven je een overzicht zodat je weet wat je kunt verwachten van je studietijd en wat de Marnix Academie aan mogelijkheden biedt.

Opbouw van de opleiding

In de voltijdopleiding leiden we studenten in vier jaar op tot betrokken, bevlogen en bekwame leraren basisonderwijs. Ieder leerjaar brengt jou dichter bij je doel. Je werkt vanaf het begin van de opleiding aan je ontwikkeling tot zelfsturende onderwijsprofessional. Je hebt zelf namelijk een belangrijk aandeel in je studie: je maakt jouw ontwikkeling zichtbaar in een digitaal portfolio. Leren van feedback is hierbij in het bijzonder belangrijk. Na afloop van elke semester is er een assessment (toetsmoment). Tijdens deze assessments wordt er een oordeel gegeven over het niveau van jouw ontwikkeling, zoals dat zichtbaar is in jouw portfolio. De studiepunten die je hiermee verzamelt leiden uiteindelijk tot jouw diploma leraar basisonderwijs. 

In het eerste jaar leer je je toekomstige beroep beter kennen. Je oriënteert je op de vijf bekwaamheden van de leraar basisonderwijs en ontdekt dat het beroep meer inhoudt dan alleen ‘voor de klas staan’. Je ontdekt of het beroep echt bij je past. De vragen ‘wil ik het’ en ‘kan ik het’ zijn in het propedeutische jaar heel belangrijk. Je neemt de basiskennis en basisvaardigheden tot je die horen bij het beroep van leraar.

Zo ontdek je veel over het leren van kinderen en welke pedagogische, didactische en creatieve bijdrage jij daaraan kunt leveren. Leren van feedback is in deze fase belangrijk. Reacties van bijvoorbeeld docenten, medestudenten en mentor helpen je verder in jouw ontwikkeling naar een goede leraar basisonderwijs.

Tijdens je opleiding werk je elk half jaar (semester) in twee onderwijseenheden. Dit zijn onderwijsprogramma’s waarin verschillende basisschoolvakken aan bod komen rond leertaken die direct aansluiten op de praktijk van het basisonderwijs. Elke onderwijseenheid heeft een duidelijke focus. Deze onderwijseenheden krijg je in het eerste jaar van je studie: 

Semester 1

 • ‘Ik als leraar’: De allereerste lesactiviteiten van jou in je nieuwe rol als leraar staan centraal in deze onderwijseenheid. Je groeit onder begeleiding in de verschillende rollen van leraar.
 • ‘Kijken met kinderogen’: In deze onderwijseenheid leer je dat goed onderwijs begint bij de kinderen. Waar worden ze enthousiast van? Hoe denken ze over de wereld om hen heen? Hoe komen ze tot leren? 

Semester 2

 • ‘Oog voor elkaar’: Je leert in deze onderwijseenheid hoe je vertrouwen kunt wekken bij leerlingen, en onderlinge relaties tussen leerlingen kunt versterken om zo bij te dragen aan een veilig pedagogisch klimaat.
 • ‘Doel voor ogen’: In deze onderwijseenheid leer je kritisch te kijken naar het onderwijs dat je geeft, aanpassingen te doen en zelf nieuw onderwijs te ontwerpen en te verzorgen.

Naast de onderwijseenheden volg je trainingen eigen vaardigheden, doe je aan zelfstudie, leer je van toetsen, en is er een keuzeaanbod aan extra cursussen. Vanaf het begin van je studie doe je aan praktijkleren (stage) op een van onze vele partnerscholen (stagescholen) in midden-Nederland. Je krijgt een eigen stagegroep, maar oriënteert je tevens op de hele basisschool. Een studiecoach ondersteunt jou in je studie en jouw studiecoachgroep zie je wekelijks.

De hoofdfase bestaat uit drie semesters. In de hoofdfase werk je op eenzelfde manier als in de propedeutische fase. Zo is leren via feedback wederom belangrijk. In de hoofdfase werk je verder aan de vijf bekwaamheden van de leraar basisonderwijs en de kennisbases van de verschillende basisschoolvakken.

Deze onderwijseenheden krijg je in de hoofdfase van je studie:

Semester 3

 • ‘Creatieve kracht’: In deze onderwijseenheid vergroot jij je kennis, vaardigheden en inzichten ten aanzien van de creatieve ontwikkeling van leerlingen. Je leert dat creativiteit betrekking kan hebben op alle leergebieden en je leert hoe je creativiteit bij leerlingen kunt stimuleren.

Semester 4

 • ‘Leren voor het Leven’: In deze onderwijseenheid werk je aan het begeleiden van leerlingen bij het ontdekken van de wereld en hun plek daarbinnen.
 • ‘Afstemmen op onderwijsbehoeften’. In deze onderwijseenheid leer je hoe je kunt werken vanuit de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen, door inzet van formatief handelen.

Semester 5

 • ‘Leren voor het leven’: In het tweede deel van deze onderwijseenheid leer je vorm te geven aan actief (wereld)burgerschap in de klas. Je leert hoe je samen met leerlingen kunt werken aan een betere, duurzame wereld.
 • ‘Afstemmen op onderwijsbehoeften’: In het tweede deel van deze onderwijseenheid werk je verder aan formatief handelen, deze keer gericht op het onderwijs in subgroepen en ondersteuning voor individuele leerlingen.

In alle onderwijseenheden gaat het er steeds om hoe je het geleerde toepast in je eigen praktijkleren (stage) op de basisschool. Naast de onderwijseenheden volg je wederom studiecoaching, trainingen, doe je aan zelfstudie, leer je van toetsen, en is er een keuzeaanbod aan extra cursussen.

De afstudeerfase bestaat uit drie semesters (6,7 en 8), waarvan semester 6 al plaatsvindt in leerjaar 3 en semester 7 en 8 in leerjaar 4. In de afstudeerfase maak je verdere stappen in je ontwikkeling naar een zelfsturende professional met een bewuste profilering. In deze fase kun je aan de hand van jouw interesses of ambitie drie minoren van elk een semester volgen. Elke minor richt zich op de bekwaamheden van de leraar basisonderwijs, maar elk met een andere inhoudelijke thematiek. Met jouw minorkeuze geef je jouw pabo-diploma nog meer ‘kleur’. Je kunt in het derde en vierde jaar kiezen uit de volgende minoren:

Minoren op de academie

 • ICT & Digitale geletterdheid
 • Pedagogische Kracht
 • Kunst & Creativiteit
 • Specialist Bewegingsonderwijs
 • Wetenschap & Technologie
 • Het oudere kind
 • Cultuur & Identiteit
 • Het jonge kind
 • Wiskunde & Motivatie
 • Kids for change

Minoren in de praktijk

 • Vrijeschool onderwijs
 • Urban Education
 • Gespecialiseerd onderwijs

Minoren elders

 • Kies op maat (minor op een andere hogeschool in Nederland)
 • Studeren buitenland (minor in het buitenland)
 • Crossing Borders (internationale stage)
Video file

Wil jij meer weten over de opbouw van de opleiding? Bezoek onze open dag!

Aanpassingen aan je studie

Het is denkbaar dat er aanpassingen nodig zijn om je studie te kunnen volgen. Dat kan zijn omdat je vanwege een functiebeperking bepaalde voorzieningen nodig hebt, maar ook als je bijvoorbeeld onder de topsportregeling valt.

Bekijk hier welke stappen je moet volgen als er aanpassingen nodig zijn in jouw studie. 

Specialisaties

Houd jij van extra uitdaging? Wil je je onderscheiden of je talent inzetten? Kies dan een van onze specialisaties! Deze specialisaties volg je naast het gewone curriculum. Bekijk hier uit welke specialisaties je kan kiezen. 

Stage

De praktijk speelt in alle studiejaren een belangrijke rol en dus loop je meteen in het eerste jaar al één dag in de week stage, afgewisseld met een aantal volledige weken. De stages in je eerste jaar zijn bedoeld als kennismaking met het vak. Op de Marnix Academie noemen we de stage praktijkleren; je leert immers in de praktijk. Op de basisschool leer je van de kinderen en de leraren door observatie, samendoen en natuurlijk ‘zelf doen’. Je bereidt je onderwijsactiviteiten voor die je vervolgens zelf geeft. Je leert hoe je kennismaakt met een groep en hoe je een relatie met de leerlingen opbouwt.

In het tweede jaar experimenteer je met nieuwe werkvormen en vernieuwende vakdidactieken. Je verdiept je in de verschillen tussen kinderen en je leert je onderwijs daarop af te stemmen. Je ontwerpt lessenseries en leert de creativiteitsontwikkeling van kinderen stimuleren.

In het derde jaar loop je twee dagen per week mee op een basisschool. Je werkt op je praktijkschool aan onderzoeken, leertaken en doelen die bij je onderwijseenheid horen. Je praktijkplek wordt dus steeds meer je opleidingsplek en je werkt toe naar het verzorgen van hele dagen onderwijs.

Als vierdejaarsstudent ben je in staat om zelfstandig te functioneren in de klas en in het lerarenteam. Een goede begeleiding blijft hierbij natuurlijk belangrijk, daarom blijft de mentor als coach bij je praktijkleren betrokken.

Stage en studie in het buitenland

In principe loop je stage in Nederland, maar je kunt in de hoofdfase ook naar het buitenland. Onze studenten gaan bijvoorbeeld naar Denemarken, Spanje, België, Zweden en Finland. De Marnix Academie heeft een uitgebreid internationaal netwerk van hogescholen en universiteiten. Bekijk snel wat de mogelijkheden zijn.

Partnerschap met basisscholen

Je wordt opgeleid door de Marnix Academie én door de basisschool waar je stage loopt. De academie vormt een partnerschap met zo’n 340 basisscholen. Doordat de pabo en de basisschool zo dicht bij elkaar staan, zijn de lijnen kort en kun je heel makkelijk om hulp vragen.