Pabo opleiding | Tijdens de opleiding

Je gehele bachelor ga je veel leren over het beroep van leerkracht. Wat houdt leraar zijn precies in en wat is daarvoor nodig? We geven je een overzicht zodat je weet wat je kunt verwachten van je studietijd en wat de Marnix Academie aan mogelijkheden biedt.

Opbouw van de opleiding

In vier jaar ontwikkel je jezelf om als professional voor de klas te staan. Hier komen verschillende onderwijseenheden en vaardigheden bij aan te pas. Ieder leerjaar brengt jou dichter bij je doel.

In het eerste jaar leer je je toekomstige beroep beter kennen. Je ontdekt dat het beroep meer inhoudt dan alleen ‘voor de klas staan’ en je ontdekt of het beroep echt bij je past. De vragen ‘wil ik het’ en ‘kan ik het’ zijn in het propedeutische jaar heel belangrijk. Je neemt de basiskennis en basisvaardigheden tot je die horen bij het beroep van leraar.

Zo ontdek je veel over het leren van kinderen en welke pedagogische, didactische en creatieve bijdrage jij daaraan kunt leveren. Leren via feedback is in deze fase belangrijk. Reacties van bijvoorbeeld docenten, medestudenten en mentor helpen je verder in jouw ontwikkeling naar een goede leraar basisonderwijs.

Tijdens je opleiding werk je elk half jaar (semester) in twee onderwijseenheden. Je werkt dan aan leertaken. In de leertaken komen de verschillende basisschoolvakken gecombineerd aan bod.

Deze onderwijseenheden krijg je in het eerste jaar van je studie: 

Semester 1

 • ‘Ik als leraar’: De allereerste lesactiviteiten van jou in je nieuwe rol als leraar staan centraal in deze onderwijseenheid. Je groeit onder begeleiding in de verschillende rollen van leraar.
 • ‘Kijken met kinderogen’: In deze onderwijseenheid leer je dat goed onderwijs begint bij de kinderen. Waar worden ze enthousiast van? Hoe denken ze over de wereld om hen heen? Hoe komen ze tot leren? 

Semester 2

 • ‘Oog voor elkaar’: Je leert in deze onderwijseenheid hoe je vertrouwen kunt wekken bij leerlingen, en onderlinge relaties tussen leerlingen kunt versterken om zo bij te dragen aan een veilig pedagogisch klimaat.
 • ‘Doel voor ogen’: In deze onderwijseenheid leer je kritisch te kijken naar het onderwijs dat je geeft, aanpassingen te doen en zelf nieuw onderwijs te ontwerpen en te verzorgen.

 

De hoofdfase bestaat uit twee leerjaren; vier onderwijseenheden van een half jaar. Het gaat in die eenheden om het afstemmen op onderwijsbehoeften van leerlingen: hoe zorg je dat je alle leerlingen zo goed kent dat je van iedere leerling weet hoe hij/zij het beste tot ontwikkeling komt? Ook gaat het over de creatieve ontwikkeling van kinderen en over duurzame innovaties, zoals het ontwerpen van mooi zaakvakonderwijs (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en godsdienst/levensbeschouwing).

In alle onderwijseenheden gaat het er steeds om hoe je het geleerde toepast in je eigen stage op de basisschool. Je kunt gedurende deze fase, vanaf het derde studiejaar, een keuzeminor volgen: op de Marnix Academie, op een andere hogeschool of in het buitenland. Je kunt in je studie kiezen voor drie minoren van elk een semester. 

In het vierde jaar, de afstudeerfase, maak je verdere stappen in je ontwikkeling naar een zelfsturende professional met een bewuste profilering. Ook in deze fase kun je kiezen om een minor te volgen. Met jouw minorkeuze geef je jouw pabo-diploma nog meer ‘kleur’. Je kunt in het derde en vierde jaar kiezen uit de volgende minoren:

 • Pedagogische Kracht
 • Kunst & Cultuur
 • Wereld, Wetenschap & Techniek
 • Oudere kind (10 t/m 14 jaar)
 • Cultuur & Identiteit
 • Jonge kind (2 t/m 7 jaar)
 • Crossing Borders (internationaal)

Er worden de komende jaren nog extra minoren ontwikkeld. Opmerking: wijzigingen onder voorbehoud.

De Marnix Academie hecht waarde aan het onderwijs in sociaal ondernemerschap. In de afstudeerfase laat je dan ook zien dat je leerlingen in het basisonderwijs kunt begeleiden in het actief bijdragen aan een betere en duurzame wereld.

Video file

Wil jij meer weten over de opbouw van de opleiding? Bezoek onze open dag!

Aanpassingen aan je studie

Het is denkbaar dat er aanpassingen nodig zijn om je studie te kunnen volgen. Dat kan zijn omdat je vanwege een functiebeperking bepaalde voorzieningen nodig hebt, maar ook als je bijvoorbeeld onder de topsportregeling valt.

Bekijk hier welke stappen je moet volgen als er aanpassingen nodig zijn in jouw studie. 

Specialisaties

Houd jij van extra uitdaging? Wil je je onderscheiden of je talent inzetten? Kies dan een van onze specialisaties! Deze specialisaties volg je naast het gewone curriculum. Bekijk hier uit welke specialisaties je kan kiezen. 

Stage

De praktijk speelt in alle studiejaren een belangrijke rol en dus loop je meteen in het eerste jaar al één dag in de week stage, afgewisseld met een aantal volledige weken. De stages in je eerste jaar zijn bedoeld als kennismaking met het vak. Op de Marnix Academie noemen we de stage praktijkleren; je leert immers in de praktijk. Op de basisschool leer je van de kinderen en de leraren door observatie, samendoen en natuurlijk ‘zelf doen’. Je bereidt je onderwijsactiviteiten voor die je vervolgens zelf geeft. Je leert hoe je kennismaakt met een groep en hoe je een relatie met de leerlingen opbouwt.

In het tweede jaar experimenteer je met nieuwe werkvormen en vernieuwende vakdidactieken. Je verdiept je in de verschillen tussen kinderen en je leert je onderwijs daarop af te stemmen. Je ontwerpt lessenseries en leert de creativiteitsontwikkeling van kinderen stimuleren.

In het derde jaar loop je twee dagen per week mee op een basisschool. Je werkt op je praktijkschool aan onderzoeken, leertaken en doelen die bij je onderwijseenheid horen. Je praktijkplek wordt dus steeds meer je opleidingsplek en je werkt toe naar het verzorgen van hele dagen onderwijs.

Als vierdejaarsstudent ben je in staat om zelfstandig te functioneren in de klas en in het lerarenteam. Een goede begeleiding blijft hierbij natuurlijk belangrijk, daarom blijft de mentor als coach bij je praktijkleren betrokken.

Stage in het buitenland

In principe loop je stage in Nederland, maar je kunt in de hoofdfase ook naar het buitenland. Onze studenten gaan bijvoorbeeld naar Denemarken, Spanje, België, Zweden en Finland. De Marnix Academie heeft een uitgebreid internationaal netwerk van hogescholen en universiteiten. Bekijk snel wat de mogelijkheden zijn.

Partnerschap met basisscholen

Je wordt opgeleid door de Marnix Academie én door de basisschool waar je stage loopt. De academie vormt een partnerschap met zo’n 340 basisscholen. Doordat de pabo en de basisschool zo dicht bij elkaar staan, zijn de lijnen kort en kun je heel makkelijk om hulp vragen.