Proef aannemen meer divers personeel

inclusie werkvloer

Op de Marnix Academie loopt sinds mei 2021 een proef voor het aannemen van meer divers personeel.

Benoemingsadviescommissies binnen de hogeschool zoeken uit de binnengekomen sollicitatiebrieven een of twee kandidaten die, naast de benodigde kwalificaties, ook iets extra’s kunnen brengen op het terrein van diversiteit. De proefperiode heeft binnen de teams van de bachelor het gesprek over meer diversiteit geopend. Er zijn tijdens de proefperiode al twee mensen aangenomen, die anders mogelijk niet uit de brievenstapel tevoorschijn gekomen waren.

De proef wordt uitgebreid naar andere afdelingen. Daarnaast heeft de Werkgroep Aanname meer divers personeel, onderdeel van de Kerngroep Inclusie, gezorgd voor een aangepaste vacaturetekst. Het College voor de Rechten van de Mens heeft hierin geadviseerd. Ook zal de werkgroep advies uitbrengen over alternatieve plekken om vacatures te plaatsen, zodat deze onder de aandacht komen van een meer divers publiek.

Het belang van diversiteit

Het aannemen van meer divers personeel vinden we op de Marnix Academie belangrijk om twee redenen. Ten eerste willen we studenten opleiden voor het lesgeven in de diverse samenleving en opent de aanwezigheid van diverse docenten en medewerkers die diverse samenleving voor studenten. Ten tweede vinden we het belangrijk een diversiteit aan studenten op te leiden voor het leraarsberoep. Immers, voor alle kinderen op de basisschool is het betekenisvol om een leerkracht te hebben die een rolmodel voor hen kan zijn. Studenten met diverse achtergronden voelen zich eerder thuis op de hogeschool als er diversiteit is onder docenten en medewerkers. Naast deze twee redenen die specifiek zijn voor ons als opleidingsinstituut voor het leraarsvak, blijkt uit onderzoek dat  meer (culturele) diversiteit op de werkvloer onder andere meer creativiteit betekent en een betere aansluiting bij de samenleving,

Meer weten?

Lees hier op deze webpagina van de Rijksoverheid meer over het belang van culturele diversiteit op de werkvloer.