Nieuwe opleiding Ad Pedagogisch Educatief Professional per 1 september

Martine (links) en Michelle (rechts) staan bij een wegwijzer met de tekst welkom in verschillende kleuren

Marnix Academie start per 1 september met de nieuwe opleiding Pedagogisch Educatief Professional. Het is een tweejarige Ad (Associate degree) opleiding in deeltijd. Met de opleiding speelt de Marnix Academie in op de groeiende behoefte aan professionals die vanuit een pedagogische én didactische invalshoek bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar.

Landelijk gezien groeien het basisonderwijs en kinderopvang steeds meer naar elkaar toe. Een doorgaande ontwikkeling van 0 tot 14 jaar, gelijke kansen en een goede samenwerking tussen opvoeders zijn daarbij belangrijke inhoudelijke thema’s. Dit vraagt om voldoende kennis en vaardigheden van medewerkers op zowel pedagogisch als educatief gebied. 

Gelijke kansen en diversiteit
De Ad opleiding van de Marnix Academie is inhoudelijk onderscheidend van andere Ad opleidingen door de focus op het thema ‘gelijke kansen en diversiteit’. Een maatschappelijk actueel thema. Binnen de grote steden en ook daarbuiten zie je kinderen  die structureel een achterstand oplopen ten opzichte van wat ze zouden kunnen. Studenten van de Ad opleiding krijgen onderwijs dat gericht is op het stimuleren en creëren van gelijke kansen voor ieder kind. Het uitgangspunt is dat ieder kind de kans krijgt zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, binnen de opvang en op school. Onafhankelijk van de achtergrond van het kind. 

Werken in de praktijk
De opleiding is bedoeld voor volwassenen die werken met kinderen van 0 tot 14 jaar, in de kinderopvang of het (speciaal) basisonderwijs. Ook voor studenten die (af)studeren aan een mbo4 opleiding op dit gebied is de opleiding geschikt. Werken in de praktijk is onderdeel van het curriculum: een student werkt twee dagen per week in het (speciaal) basisonderwijs, de kinderopvang of een Integraal Kindcentrum (IKC). Na hun studie kunnen studenten in de kinderopvang aan de slag als pedagogisch coach, pedagogisch beleidsmedewerker of combinatiefunctionaris. Of in het onderwijs als leraarondersteuner.  

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie op www.marnixacademie.nl/ad-pep. De uiterste inschrijfdatum is 15 augustus. Schrijf jezelf bij voorkeur in vóór 1 juli 2021. Als je je na 1 juli inschrijft kan de toelatingsprocedure niet in alle gevallen meer voor de zomervakantie worden afgerond.

Lees ook dit artikel: 'Stimuleer kinderen zich te ontwikkelen'

Foto: Martine van Schaik (links) en Michelle Overman (rechts). Marnix medewerkers, mede-ontwikkelaars en docenten van de Ad opleiding. Zij staan bij de Brede School Vleuterweide in Vleuten.