Marnix Academie ondertekent intentieverklaring VN-verdrag voor inclusiever onderwijs

vn verdrag inclusie

Op donderdag 7 april ondertekent de Marnix Academie de intentieverklaring van het VN-verdrag voor inclusiever onderwijs. Hiermee spreekt de Marnix Academie de wens uit een inclusieve onderwijsinstelling te zijn en wordt inclusief onderwijs hoog op de agenda gezet.

In lijn met de extra aandacht voor studentenwelzijn, ondertekent de Marnix Academie, net als een toenemend aantal andere hogescholen en universiteiten, het VN verdrag voor het vergroten van studeerbaarheid voor studenten met een specifieke ondersteuningsvraag.

Op onze hogeschool willen we ons inspannen voor studiesucces voor alle studenten, dus ook de studenten met een ondersteuningsvraag. De diversiteit aan denkbare ondersteuningsbehoeften is groot: het kan bijvoorbeeld gaan om een functiebeperking, chronische ziekte, psychische klachten, zwangerschap, jong ouderschap, genderissues, financiële of sociale uitdagingen, of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg.

ECIO, initiatiefnemer van de ondertekening van het verdrag in het hoger onderwijs, benadrukt: wat je voor een specifieke groep studenten doet, draagt bij aan de studeerbaarheid voor alle studenten. Immers, je leert studenten dat iedereen zich gezien mag voelen, dat er ruimte is om jezelf te zijn, en dat een ondersteuningsbehoefte hebben heel gewoon is.

Feestelijke viering op 7 april

We laten de ondertekening van dit VN-verdrag voor inclusief onderwijs niet ongemerkt voorbijgaan. De intentieverklaring zal op donderdag 7 april op feestelijke wijze worden ondertekend door Astrid Venes (voorzitter College van Bestuur). Ook gaan we bijzondere gesprekken aan met een aantal studenten.

Lees hier meer over het VN-verdrag