Er zijn meer mannen nodig in het onderwijs: feit of fabel?

fabel-feit-mannen

Wil je als man het basisonderwijs in? Dan word je omringd door vrouwen. Meesters zijn namelijk schaars. Basisscholen staan te springen om mannelijke leraren. Toch? In de serie Feiten & Fabels duiken we dieper in de vooroordelen over het onderwijs. Kloppen die eigenlijk wel? In deze aflevering:

Er zijn meer mannen nodig in het onderwijs. 

Feit of fabel? Feit

Zo’n 87% van de leerkrachten in het primair onderwijs is vrouw. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Mannen zijn met 13% dus inderdaad flink in de minderheid. 

Het belang van meesters

Waarom het zo belangrijk is dat er meer mannen voor de klas staan? Daar zijn verschillende redenen voor:

 • Kinderen hebben verschillende rolmodellen nodig. Dat geldt voor jongens, maar óók voor meisjes. Het is belangrijk voor hun ontwikkeling dat ze naast vrouwelijke, ook genoeg mannelijke voorbeelden hebben. Overigens geldt dit breder: ook rolmodellen op basis van afkomst, gender en seksuele voorkeur zijn belangrijk. Dat geeft een betere afspiegeling van de maatschappij.
 • Met alleen maar juffen voor de klas houd je stereotypes in stand. Kinderen kunnen gaan denken dat lesgeven alleen voor vrouwen is. 
 • Diversiteit in het team is belangrijk. Dat geldt voor elke arbeidsgroep. Mannen kijken soms net op een andere manier naar het onderwijs. Niet per se beter, wel anders. En daar heb je als team profijt van.   
 • Mannen kunnen soms makkelijker omgaan met ‘typisch’ jongensgedrag. Let wel: dit geldt natuurlijk niet voor alle mannen. En ook niet alle jongens vertonen hetzelfde gedrag. Maar over het algemeen zijn jongens vaak wat beweeglijker en impulsiever dan meisjes. Als man is het soms makkelijker je daarin in te leven. 

Redenen om wél meester te worden

Ben je man en overweeg je de pabo? Groot gelijk! Dit zijn een paar redenen waarom onze (mannelijke) studenten en oud-studenten je voor gingen:

 • Je doet zinvol werk. 
 • Elke dag is anders en je zit niet de hele dag door achter de computer. 
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en maakt dus echt verschil. 
 • Je hebt veel baanzekerheid. 
 • Je verdient best goed (ja, echt). 

Wist je dat…

 • er in de jaren ’80 nog bijna evenveel mannen als vrouwen in het basisonderwijs werkten? 
 • het geslacht van een leraar geen effect heeft op schoolprestaties van kinderen? Dat blijkt uit onderzoek van Kennisrotonde. Maar op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen wél. Een man als rolmodel is en blijft belangrijk. 
 • de stichting Meestert! zich inzet voor meer mannen in het onderwijs? Lees meer over dit platform voor meesters in het basisonderwijs. 

Leraar worden

Wil je nog meer weten over het beroep leraar? Bekijk dan: www.marnixacademie.nl/leerkracht. Enthousiast geworden over het vak? Meld je aan voor de open dag! 

Terug naar de pagina Leerkracht