Coronarichtlijnen op de Marnix Academie

Tot aan het eind van het studiejaar 2020-2021 vindt er beperkt onderwijs plaats in ons gebouw. Het doel is om voor iedere student één Marnix-dag per week te realiseren, maar dat is vanwege het rooster en de beperkende maatregelen niet altijd en voor iedereen mogelijk. Voor studenten en medewerkers zijn zelftesten beschikbaar via zelftestonderwijs.nl

Medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Alleen medewerkers van wie de aanwezigheid noodzakelijk is, kunnen in het gebouw van de Marnix Academie werken.

Voor studenten die thuis geen studieplek hebben, is een studieplek aanwezig in het gebouw. Zij moeten zich vooral aanmelden via het Servicepunt. Ook de counselor is bereikbaar en kan afspraken inplannen in het gebouw of voor een wandeling.

Toetsen mogen in het gebouw plaatsvinden. 

Voor iedereen die werkt of studeert op de Marnix Academie of anderszins betrokken is bij de Marnix Academie én voor bezoekers en leveranciers, gelden onderstaande regels:

  • Desinfecteer je handen bij binnenkomst (minstens 30 seconden).
  • Draag een mondmasker in het gebouw (mag af tijdens colleges en andere bijeenkomsten). Kun je om medische redenen geen mondkapje dragen, maak dat zelf duidelijk aan medewerkers en studenten met wie je te maken hebt.
  • Houd anderhalve meter afstand tot elkaar.
  • Schud geen handen.
  • Was regelmatig je handen.
  • Hoest of nies in je elleboog.
  • Gebruik een papieren zakdoekje en gooi deze na (eenmalig) gebruik weg.

Op de portal (beschikbaar voor medewerkers en studenten) worden regelmatig berichten geplaatst over de richtlijnen rondom Corona.

Met vragen of opmerkingen kun je mailen naar corona@hsmarnix.nl. Iemand van het coronateam zal je vraag beantwoorden.

Poster Corona Marnix Academie

Als je Corona hebt

Als je als docent of student (cursist)positief getest bent op Covid 19, zal de GGD je vragen de Marnix Academie te informeren, als je daar 48 uur voorafgaand aan de dag dat je klachten kreeg, bent geweest.
We vragen je dit per mail te melden aan het Coronameldpunt: corona@hsmarnix.nl.
Geef daarbij aan met welke klas/groep/team/werkgroep/afdeling je in die tijd op de Marnix Academie bent geweest. Noem ook eventueel andere medewerkers van de Marnix Academie waarmee je meer dan 15 minuten in contact bent geweest, al dan niet op 1,5 meter afstand.
Informeer in elk geval zelf je studiecoach, je relatiebeheerder en je stageschool. En ook andere studenten, bij wie je niet in de klas zit, waarvan je denkt dat het nodig is.

Vanuit het Coronameldpunt zal je klas etc. worden geïnformeerd en eventuele andere concreet aangeduide personen. In principe is dit anoniem. Indien je er geen bezwaar tegen hebt dat je naam wordt genoemd, wil je dat dan expliciet in je mail vermelden?
Gedurende de quarantaine blijf je uiteraard thuis. Zodra de quarantaine is afgelopen, ben je weer van harte welkom.

Medewerkers van de Marnix Academie dienen, naast de melding via het Coronameldpunt, hun leidinggevende te informeren.

Voor iedereen

Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) moet je thuisblijven. Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) blijf je thuis. Studenten kunnen dan ook niet naar stage! Bij klachten laat je je testen.

Ben je positief getest? Volg de instructie bovenaan deze pagina!

Als je zelf geen klachten hebt, maar een huisgenoot heeft naast milde coronaklachten ook last van koorts of benauwdheid, blijf dan thuis en wacht de testresultaten van de huisgenoot af. Studenten kunnen dan ook niet naar stage! Wees in die tijd zelf voorzichtig met sociale contacten en wees waakzaam op het ontwikkelen van klachten bij jezelf. In dat laatste geval laat jij je alsnog testen. Als je huisgenoot geen corona heeft, dan is thuisblijven niet langer nodig. Is de huisgenoot besmet, dan volg je het advies van de GGD en blijven jullie tien dagen thuis.

Het gebouw is tijdens collegeweken geopend. Onderwijs vindt grotendeels online plaats, maar daarnaast gedeeltelijk in het gebouw.

Medewerkers werken zoveel mogelijk op afstand.

Medewerkers van wie de aanwezigheid in het gebouw niet vereist is voor de onderwijsactiviteiten, werken vanuit huis. Zij zijn bereikbaar via e-mail. Voor veel afdelingen geldt dat zij ook telefonisch bereikbaar zijn via het algemene nummer van de Marnix Academie: 030 275 34 00.

Het restaurant van de Marnix Academie is gesloten.

Voor studenten en cursisten

Nee, als je (reis)kosten maakt om voor toetsen naar de Marnix Academie te komen, dan zijn die voor eigen rekening. Ook als de toetsen op zaterdag plaatsvinden.

Als je positief bent getest op Corona, volg dan de instructies bovenaan deze pagina.

Voor studenten die thuis niet de mogelijkheid hebben om in rust te kunnen studeren is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de stiltewerkplekken bij de mediatheek. Zorg er wel voor dat je vooraf een plek reserveert!

Reserveren van boeken en andere items uit de mediatheek kan alleen via het reserveringssysteem, niet via e-mail.

Als de reservering voor je klaar ligt ontvang je een bericht. Vanaf dit moment staan alle items op je naam. Je hebt twee weken om gereserveerde items op te halen. Geen bericht ontvangen? Controleer je spam.

Let op! Je kunt niet meer dan 6 studieboeken lenen. Als je meer dan 6 boeken aanvraagt wordt deze reservering verwijderd.

Fysiek onderwijs en stages zijn noodzakelijke activiteiten waarvoor je met het OV mag reizen.

Net als bij het onderwijs op de Marnix volgen we met internationalisering de lijn: online, tenzij … Daarmee kiezen we consistent voor één lijn voor de gehele Marnix. Dus geen uitzonderingen voor landen die momenteel wel veilig zijn.

In het studiejaar 2020-2021 worden daarom geen internationale reizen georganiseerd of ondersteund. Online deelnemen aan internationale activiteiten is wel mogelijk.

De geplande internationale weken voor de tweedejaarsstudenten gaan niet door. Dat betekent dat 99,9% van alle studenten deze eerste kennismaking moet missen. Toch is het heel belangrijk de studenten in aanraking te brengen met de internationale oriëntatie. Daarom zullen we bijvoorbeeld een online masterclass aanbieden. Verder bekijken we hoe we in het derde jaar een inhaalslag kunnen maken voor een aantal studenten, die wel een internationale oriëntatie willen, maar geen studie/stage in het buitenland.

De internationale studie/stage gaat in het derde jaar niet door. Deze studenten gaan instromen in het humanities-programma. Op deze manier maken zij toch kennis met aspecten van internationalisering. In het vierde jaar kunnen zij kiezen voor het programma 'crossing borders', waarbij de buitenland-oriëntatie een vast onderdeel is.

De internationale studie/stage gaat in het vierde jaar ook niet door. Deze studenten zullen in overleg met de betrokken docenten hun internationale competenties op een andere manier behalen.

Voor medewerkers

Als je positief bent getest op Corona, volg dan de instructies bovenaan deze pagina.

We volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid: je werkt thuis, tenzij dat niet anders kan.

Als het voor onderwijsactiviteiten noodzakelijk is dat je naar de Marnix Academie komt, dan kan dat (als je geen klachten hebt). Meld je wel vooraf aan via het formulier dat op de portal beschikbaar is (bij het ServicePunt).