Specialisatie

Houd jij van extra uitdaging? Wil je je onderscheiden of je talent inzetten? Kies dan een specialisatie! De specialisatie volg je naast het gewone curriculum.

Vakspecialist Muziek

Muziek is een vak dat momenteel in het basisonderwijs sterk onder de aandacht wordt gebracht. Met Koningin Maxima als ambassadeur en beschikbare gelden vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt geprobeerd het niveau van het muziekonderwijs in de basisscholen te verhogen. Op de Marnix Academie wordt daarom het traject Vakspecialist muziek aangeboden. 
Vanuit je passie voor muziek ontwikkel je je in dit traject tot een leerkracht die gecertificeerd en gespecialiseerd is in het verzorgen van muziekonderwijs. Zo behaal je niet alleen het pabo-diploma maar ook een erkend diploma Vakspecialist muziek.

Voor wie?

Het traject Vakspecialist muziek is bedoeld voor pabo-studenten die affiniteit hebben met muziek en cultuur en extra scholing willen op muzikaal gebied. Je kunt deelnemen wanneer je bij aanvang (basaal) noten kunt lezen en een instrument bespeelt of zingt. Je volgt de muziekopleiding naast de gewone lessen op de pabo tijdens de eerste drie jaar van de opleiding. Na afronding van de pabo ontvang je het certificaat Vakspecialist muziek. 

Het programma

Je ontwikkelt zangvaardigheid en samenspeelvaardigheden voor je instrument en leert hoe je je instrument binnen de muzieklessen een goede rol kunt geven. Ook leer je een begeleidingsinstrument bespelen zoals gitaar of piano. Aan de orde komen muziekdidactiek, visie, cultuureducatie en muziektheorie. Elke onderwijsweek volg je voor dit muziektraject anderhalf uur colleges en practica. Daarnaast is er een uur beschikbaar voor samenspel met en overdracht aan medestudenten, aanvullend op het reguliere onderwijsprogramma voor de pabo.

Lees hier meer over het traject
Lees hier het interview met studenten Nalini en Astrid 
Lees hier het interview met muziekdocent Marjanka van Maurik

Heb je nog vragen over de specialisatie muziek? Neem dan contact op met de vakgroep muziek via muziekvakgroep@hsmarnix.nl.

Bevoegdheid bewegingsonderwijs

Sinds 2005 leidt de pabo alleen nog op voor het geven van bewegingsonderwijs aan groep 1 en 2 van de basisschool. Maar de Marnix Academie biedt je, na de hoofdfase, ook de mogelijkheid om je bevoegdheid voor bewegingsonderwijs voor de groepen 2 tot en met 8 te halen!