Internationale studenten in de school: een verrijking!

Internationale studenten Marnix Academie

Elk semester ontvangt de Marnix Academie in het kader van het Erasmus+-programma studenten uit diverse Europese landen. Deze studenten nemen deel aan een Engelstalige minor. In het tweede (huidige) semester is dat het programma Kids for Change. Hoe ziet zo'n semester er dan precies uit en waar zit de meerwaarde van deze uitwisseling? Je ontdekt het in dit nieuwsbericht.

Veel internationale studenten kiezen speciaal voor de Marnix Academie omdat zij dan ook stage zullen lopen in een praktijkschool. De studenten lopen in principe in een tweetal stage en kunnen in dezelfde klas geplaatst worden. Eén dag per week komen de internationale studenten naar de school (dit geldt ook tijdens de stageweken). De beginsituaties van de internationale studenten zijn erg divers. Sommige studenten hebben al veel ervaring in de praktijk en anderen minder. De internationale studenten moeten de Engelse taal beheersen om te kunnen deelnemen aan Erasmusprogramma’s. In de school wordt er gekeken wat voor elke student haalbaar is in afstemming met de mentor en de schoolopleider. Zij kunnen bijvoorbeeld activiteiten uitvoeren d.m.v. co-teaching of in kleinere groepjes. De werkwijze met een internationale student zal dan ook wat anders zijn dan met een reguliere Marnix-student. Er worden daarom online intervisiemomenten georganiseerd door de Marnix Academie voor de betrokken SOL’s en IO’s om elkaar te informeren, te inspireren en ervaringen uit te wisselen. Een intervisiebijeenkomst heeft laatst plaatsgevonden op maandag 18 maart. We kijken terug op een waardevolle bijeenkomst. 

Voor het programma Kids for Change volgen de internationale studenten samen met een groep Nederlandse studenten een module die gaat over het thema ‘kinderrechten in het onderwijs’. Op de Marnix Academie volgen zij lessen over de onderwerpen kinderrechten, gelijkheid en participatie. Daarbij wordt er altijd een vertaalslag gemaakt naar de leerlingen op de basisschool.  

Het verwelkomen van internationale studenten op een basisschool biedt leerlingen een mooie kans om een internationale ervaring op te doen. Het geeft de leerlingen en leerkrachten de mogelijkheid om te leren over andere culturen. Het biedt daarmee een handvat om internationaal georiënteerde onderwijsactiviteiten vorm te geven op school. Daarnaast geeft het een extra impuls én extra betekenis aan het Engelse taalonderwijs door het aangaan van de dialoog. Dit wordt ook zo ervaren door een schoolopleider die dit semester een internationale student in groep 1/2 kon plaatsen:  

‘De kleuters vonden het erg interessant en ik had een paar die al probeerden in het Engels en Spaans met haar te communiceren. 

De student heeft al kennisgemaakt met de directeur en een heleboel teamleden. Ik probeer met de leerkracht van groep 8 te regelen dat de student met zijn klas over burgerschap en kinderrechten kan praten. Het zou goed voor hun Engels zijn en goed voor haar onderzoek zijn. Dus win-win.’ 

Ook interesse in het verwelkomen van internationale studenten op de basisschool? Heel graag! Bespreek het met je instituutsopleider.