Verzoek Associate degree gehonoreerd

Leraar voor de klas

Maandag 16 maart 2020 ontvingen wij het verheugende nieuws dat het Ministerie van OCW besloten heeft in te stemmen met ons verzoek om als Marnix Academie de Associate degree-opleiding Pedagogisch Educatief Professional als bekostigde opleiding te mogen verzorgen in Utrecht. De commissie heeft daarbij veel gewicht toegekend aan de verklaringen van het werkveld in de regio naar de behoefte aan deze professionals.

Inmiddels zijn wij erg blij om te kunnen meedelen dat de Ad PEP opleiding op 2 december 2020 positief is gevisiteerd. De commissie sprak zich enthousiast uit over de inhoud en de opzet van de opleiding. De verwachting is dat de NVAO dit advies overneemt, waarna de opleiding officieel zal worden geaccrediteerd en we in september 2021 met deze opleiding van start kunnen. Houd de website in de gaten voor meer nieuws. 

 

Heb je in de tussentijd vragen stuur dan een e-mail aan ons.