Toelatingstoetsen blijven voorlopig

Studenten deeltijd en zij-instroom van de Marnix Academie

Er is nieuws over de toelatingstoetsen. Vanwege het lerarentekort was er discussie over deze toetsen ontstaan. Het ministerie van onderwijs wil nu dat de toelatingstoetsen voor eerstejaars pabo-studenten doorgang vinden, net als voorgaande jaren.

Kamerbrief

In een kamerbrief van de minister staat dat de kwaliteit van de pabo en het niveau van de studenten die instromen gegarandeerd moeten zijn. "Er is destijds met goede redenen gekozen voor een totaalpakket aan maatregelen om die kwaliteit te verhogen."
Het debat in de kamer moet nog gevoerd worden, maar de toetsen zullen in ieder geval komend studiejaar doorgaan.

Onderzoek

ReseachNed heeft in opdracht van het ministerie onderzoek gedaan naar de effecten van de invoering van de vooropleidingseisen voor de pabo. De minister schrijft daarover: "ResearchNed concludeert dat nog niet kan worden vastgesteld welke uitwerking de toelatingseisen hebben op de uitstroom, omdat nog geen cohort studenten is afgestudeerd die aan de toelatingseisen moesten voldoen. Gezien de positieve effecten op de doorstroom, is het goed denkbaar dat dit ook effect heeft op de uitstroom.” 

Instroom

“Ook de instroom in de pabo is met bijna 7.000 inschrijvingen in het huidige studiejaar weer in de buurt van het aantal studenten voor de invoering van de toelatingseisen. Wij houden daarom nu vast aan de toelatingseisen in de huidige vorm. We blijven het effect op de instroom, doorstroom en uitstroom monitoren.”