Toekomstige studenten, opgelet! Vraag voor 15 mei de Lerarenbeurs aan!

lerarenbeurs anne boer

Vanaf 1 april 2022 kunnen (toekomstige) leraren weer een Lerarenbeurs aanvragen om een bachelor- of masteropleiding te volgen. Zo kunnen zij hun deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren.

De Lerarenbeurs is een belangrijk instrument om de professionele ontwikkeling van leraren een impuls te geven. De beurs draagt hiermee ook bij aan de schoolontwikkeling. De mogelijkheden van de Lerarenbeurs vergroten verder ook de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep, en dit kan bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort. 

Over de Lerarenbeurs

De Lerarenbeurs is bedoeld voor bevoegde leraren die een opleiding aan hbo of universiteit willen gaan volgen. Bijvoorbeeld als je als bevoegd leraar een master wil volgen op de Marnix Academie. De beurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Daarnaast kan de werkgever subsidie krijgen voor studieverlof van de betreffende leraar. 

Met de Lerarenbeurs is het enorm aantrekkelijk om bijvoorbeeld een masteropleiding te volgen op de Marnix Academie. Lees hier meer over de masters op de Marnix Academie

Vraag hier een Lerarenbeurs aan bij DUO