Iedere dag is Buitenlesdag! | Inspiratie voor het organiseren van een Buitenlesdag

buitenlesdag

Buitenles is gezond! Daarom roepen Jantje Beton en IVN Natuureducatie alle leerkrachten op om naar buiten te gaan en is de jaarlijkse Nationale Buitenlesdag in het leven geroepen. Op Buitenlesdag geven leerkrachten in heel Nederland buiten les.

Robert van Toor, student van de master Leren en Innoveren, deelt in onderstaande column tips en tricks om aan de slag te gaan met buitenlessen op jouw eigen school.

"Sinds vijf jaar ben ik werkzaam bij het Integraal Kindcentrum (IKC) VanKampen. Het IKC ligt in het centrum van Vlaardingen en de leerlingen komen uit alle lagen van de bevolking. Hierdoor is het een goede afspiegeling van de bevolking uit de randstad. Het is een redelijk grote school met drie locaties. Er wordt les gegeven door middel van Unitonderwijs. Dit betekent dat leerlingen van lokalen wisselen en een vak als bijvoorbeeld rekenen, taal en lezen door een andere leerkrachten gegeven wordt. Bij veel scholen mogen leerlingen door middel van een leerlingenraad advies geven over het onderwijs."

Weinig tijd voor buitenlessen

"Binnen ons onderwijs was er vrij weinig tijd voor buitenlessen. Dit hebben we sinds vorig schooljaar stapsgewijs veranderd. Landelijk spelen kinderen sinds de eerste en tweede corona uitbraak echt een stuk minder buiten. Ik en vele andere leerkrachten zijn van mening om dit ten positieve te veranderen en dat buitenlessen vaker een onderdeel moeten uitmaken van het vaste weekprogramma. Hier zouden wij als leerkrachten daadwerkelijk een verschil kunnen maken dat in ieder geval de leerlingen van je eigen klas vaker buiten zijn. Er is wetenschappelijk aangetoond dat de fysieke en de cognitieve groei elkaar beïnvloeden."

Voor bijna ieder schoolvak een buitenles

"Door te beginnen met de masteropleiding Leren en Innoveren heb ik geleerd een professionele leergemeenschap te maken en te begeleiden. Dit is een team van collega’s die een onderwijs probleem wil aanpakken. Er is gekeken wat het een tekort aan buitenlessen doet met de leerlingen en hoe we dit op deze school kunnen aanpakken. We proberen voor ieder kind op ons IKC twee keer per week een buitenles in te plannen. Een buitenles hoeft niet altijd een natuurles te zijn. Door af te kijken bij collega’s en in gesprek te gaan met elkaar was het voor bijna ieder schoolvak mogelijk om een buitenles te geven. Het is zeker ook als pabostudent fijn om te kunnen kijken hoe iemand een les aanbied en in overleg te gaan wat er goed ging. Om vervolgens dit voor jezelf mee te nemen hoe je deze goede onderdelen zelf in een les kan gebruiken. Daarnaast is google vaak ook de leerkracht zijn beste vriend. Er zijn kant-en-klare lessen te vinden die eventueel aan te passen zijn op de leerstof van je eigen groep."

Spelenderwijs ontdekken

"Het afgelopen jaar ben ik zelf werkzaam geweest als leerkracht van cluster 3 en heb ik het belang van stoepkrijt ontdekt. Als leerkracht is het soms nodig om creatief met geld om te gaan. Vaak mogen materialen niet te veel kosten. Zo kunnen we met bijvoorbeeld stoepkrijt al heel veel. Breuken, tafels, klokkijken, dictees en schaduw tekenen is allemaal mogelijk met stoepkrijt. Daarnaast is er buiten ook genoeg te vinden. Zo vind ik dat leerlingen het meest leren door zelf te ontdekken. Als dit in combinatie gaat met nieuw aan te leren woordenschat is dat in mijn ogen een ideale combinatie. Wij werken met de methode Lijn 3 waarbij spelling, lezen maar ook de wereldvakken binnen de methode geïntegreerd zijn. Wat ik zelf een succes vond is de wormen les in thema 2 de boom bij wereldoriëntatie: De leerlingen leren hoe een worm eruit ziet en hoe deze zich voortbeweegt boven en onder de grond. Door leerlingen spelenderwijs te laten ontdekken waar je wormen kan vinden, te bestuderen en goed te laten bekijken wordt in mijn ogen een wormen les veel nuttiger. Zeker als je de les goed nabespreekt met woordwebben, paraplu’s en zelfs woordtrappen."

Creativiteit is het belangrijkst

"Als leerkracht heb je soms overtuigingskracht nodig om collega’s mee te krijgen met vernieuwingen. Bij mij hielp het ook mee dat er voldoende geld voor het project buitenlessen beschikbaar werd gesteld door de stichting. We hebben een buitenlokaal gebouwd, materialen en trainingen mogen aanschaffen. Toch denk ik dat zonder het geïnvesteerde geld ook een succes was geweest. Zoals ik eerder al aangegeven heb. Een buitenles hoeft niet zoveel te kosten. Zeker als stagiaire moet je soms creatief met middelen omgaan. Ik denk dat wij als team er goed in geslaagd zijn om buitenlessen in het onderwijs op het IKC op de kaart hebben gezet."

Lees hier meer over de Nationale Buitenlesdag.


Over de master Leren & Innoveren 

Wil jij als docent het beste uit je leerlingen, het onderwijs en jezelf halen? Wil jij onderwijsvernieuwingen realiseren op jouw school en daarbij de voortrekkersrol nemen? Volg dan de Master Leren en Innoveren (MLI).

Lees hier meer over de opleiding en voorlichtingsdata