Studiejaar start met fysiek onderwijs

Master

Het onderwijs op hogescholen mag weer fysiek, dus op de onderwijslocatie plaatsvinden. Tijdens het onderwijs hoeft vanaf 30 augustus geen rekening gehouden te worden met 1,5 meter afstand. In de voorbereiding op het studiejaar 2021-2022 is met dit scenario rekening gehouden. Het onderwijs op de Marnix Academie kan daarom van start zoals het is voorbereid.

Omdat in het onderwijs geen rekening gehouden hoeft te worden met 1,5 meter afstand, kan in de lokalen weer met de normale bezetting colleges worden gevolgd. Voor de collegezaal en voor de onderwijspleinen waar de nieuwe eerstejaars voltijdstudenten gebruik van gaan maken, geldt een maximaal aantal van 75 studenten per ruimte. In de roostering is daar rekening mee gehouden.

Introductie voltijd bachelor
Tot 30 augustus blijft het beleid ten aanzien van introductieactiviteiten ongewijzigd. Dat betekent dat de 1,5-metermaatregel blijft gelden, ook voor alle onderwijsgerelateerde introductie-activiteiten. Bij de organisatie van de introductie voor onze eerstejaars voltijdstudenten is rekening gehouden met deze maatregelen, waardoor de introdagen zonder aanpassingen door kunnen gaan.

Medewerkers
Voor medewerkers geldt opnieuw de richtlijn om zoveel mogelijk thuis te werken. Dat betekent dat medewerkers die niet direct bij het onderwijs zijn betrokken, weer zoveel mogelijk thuis blijven, zoals ook in het voorjaar. 

Mondmasker en verplichte looproute
Er is wel sprake van een enkele aanvullende maatregelen. Het dragen van een mondmasker wordt tijdens verplaatsingen verplicht, dus vanaf het moment dat het gebouw wordt betreden. Ook blijven de verplichte looproutes gehandhaafd, die door middel van pijlen zijn aangegeven. 

Vaccinatie en zelftest
De overheid wijst bovendien op het belang van vaccineren en tweemaal per week een zelftest te doen. Studenten en medewerkers kunnen tot 1 september gratis zelftesten bestellen via de site www.zelftestonderwijs.nl met de inloggegevens die ook voor de computersystemen van de Marnix Academie worden gebruikt. Nieuwe studenten ontvangen hun inloggegevens zodra aan alle inschrijvingsvereisten is voldaan.
Wie nog geen eerste vaccinatie heeft gehad, kan zonder afspraak terecht bij een van de GGD-locaties die op www.prikkenzonderafspraak.nl zijn aangegeven.

Ventilatie
In de communicatie vanuit de overheid wordt gewezen op het belang van goede ventilatie. Het ventilatiesysteem in ons gebouw voldoet aan die eisen. Het zorgt steeds voor verse buitenlucht in het gebouw en is afgestemd op het aantal aanwezigen per ruimte.

De regels op een rij
De regels die in het hoger onderwijs gelden vanaf 30 augustus: 

  • Er hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.
  • Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 studenten per ruimte.
  • Preventief zelftesten blijft van belang.
  • Iedereen draagt een mondkapje buiten de les- en collegezalen.
  • Er gelden nog steeds strenge hygiënemaatregelen, zoals het wassen van de handen en het hoesten en niezen in de elleboog.
  • Er komen looproutes in gebouwen, zodat contact beperkt blijft.
  • Op de onderwijslocaties wordt gezorgd voor goede ventilatie.
  • Daarnaast kan er op een aantal GGD-locaties zonder afspraak worden gevaccineerd, zie www.prikkenzonderafspraak.nl.