Studiejaar 2021-2022 officieel van start

politiek debat jaaropening 2021

Met een politiek debat voor studenten en medewerkers en een videoboodschap aan alle relaties, is het studiejaar 2021-2022 officieel van start gegaan.

In een videoboodschap spreken Astrid Venes (voorzitter College van Bestuur ) en Roelant Reijmerink (lid College van Bestuur) alle betrokkenen bij de Marnix Academie toe. Ze geven daarin aan blij te zijn dat de start van het studiejaar kan plaatsvinden met fysiek onderwijs. "Dat is de basis van goed onderwijs: dat je met en van elkaar leert, in contact met elkaar, in verbinding, samen leren, samen ontwikkelen, samen innoveren. Collega's, studenten, cursisten en mensen uit het werkveld."

In de afgelopen maanden is flink verbouwd. De opnamen van de video vond plaats in de vernieuwde entree van de Marnix Academie en op de leerpleinen, waar de eerstejaars studenten les zullen krijgen volgens het vernieuwde curriculum. In dat nieuwe onderwijsconcept staat de student nog meer centraal, in samenhang met zijn of haar praktijk.

De officiële aftrap van het studiejaar vond in de ochtend plaats, tijdens het allereerste college van de nieuwe groep deeltijd-pabostudenten. Het College van Bestuur heette studenten en medewerkers van harte welkom. Niet alleen studenten in de zaal,  maar alle studenten in de voltijd- en deeltijdpabo, in de nieuwe opleiding Associate Degree Pedegogisch Educatief Professional, de masteropleidingen en de post-hbo-opleidingen en cursussen.

In de middagpauze vond een politiek debat plaats. Paul van Meenen, Tweede Kamerlid voor D66 en Utrechts gemeenteraadslid Hester Assen (PvdA) gingen in gesprek met studenten en het nieuwe College van Bestuur Astrid Venes en Roelant Reijmerink. Twee stellingen werden besproken. Over de stelling dat de studiebeurs moet terugkeren was iedereen, zowel op het podium als in de zaal het eens. De manier waarop verschilt wel een beetje. Over de andere stelling was een levendiger gesprek: we moeten af van de vele Cito-toetsen in het onderwijs. De algemene tendens in de reacties was dat de toetsen niet als belangrijkste basis mogen gelden voor schooladvies. Het (goed onderbouwde beeld) van de leraar is ook belangrijk. Bovendien moet er ook naar de talenten van de leerlingen gekeken worden, zo werd betoogd.