Nieuws over de toelatingstoetsen

Gebouw van de Marnix Academie Utrecht

In de diverse media is gesuggereerd dat de toelatingstoetsen voor de pabo worden afgeschaft. Minister Van Engelshoven heeft in een overleg met de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat daar op dit moment geen sprake van is. De minister heeft aangegeven de opbrengsten van een landelijk onderzoek naar de toelatingstoetsen af te wachten. Op grond van de resultaten van dit onderzoek zal ze opnieuw in gesprek gaan met de Tweede Kamer en zal er een besluit over deze toelatingstoetsen worden genomen.

In de toelatingseisen voor de pabo staat dat iedereen die kiest voor de pabo en geen vwo-diploma of een hbo-opleiding heeft afgerond, moet aantonen over voldoende kennis te beschikken van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Eindexamen doen in die vakken is voldoende. Voor de andere vakken zijn er toelatingstoetsen, die voor de start van de studie met een voldoende moet worden afgerond.