Ministerie van OCW verruimt subsidieregeling tweede opleiding in het onderwijs

Woord Education in witte blokjes met zwarte letters

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft voor mensen die werken in het onderwijs de subsidieregeling verruimd voor het volgen van een tweede bachelor- of masteropleiding in het onderwijs.

Lees meer in dit artikel van de Algemene Onderwijs Bond.