Bacheloropleiding Leraar basisonderwijs opnieuw geaccrediteerd

accreditatie marnix

De NVAO beoordeelt de kwaliteit van de bacheloropleiding Leraar basisonderwijs van de Marnix Academie opnieuw als positief. Het besluit tot behoud van accreditatie heeft de NVAO genomen op basis van het adviesrapport dat het panel heeft opgesteld na de visitatie in november. 

Waarom is accreditatie belangrijk? 

Accreditatie door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is nodig voor het kunnen afgeven van erkende Nederlandse diploma’s en voor studenten om in aanmerking te komen voor studiefinanciering. Alle geaccrediteerde opleidingen worden iedere zes jaar beoordeeld. Deze beoordeling vindt plaats in vergelijkend perspectief met verwante opleidingen. Het panel dat onze bacheloropleiding in november heeft bezocht, heeft dit jaar alle Radiant-pabo’s beoordeeld.  

Felicitatie

Met dit NVAO-besluit tot heraccreditatie sluit onze bachelor opleiding een inspirerend traject af wat bruikbare input opgeleverd heeft voor verdere ontwikkeling en verbetering van de opleiding. We feliciteren en bedanken nogmaals iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd! 

Klik hier voor het adviesrapport van het panel en het besluit van de NVAO.