Ad PEP-seminar Gelijke Kansen: boeiende bijeenkomst met bijzondere verhalen

ad pep header gelijke kansen

Op 9 februari vond het seminar 'Gelijke Kansen' plaats voor studenten Ad PEP (Associate degree Pedagogisch Educatief Professional), een tweejarige deeltijdopleiding van de Marnix Academie. Er waren workshops, sprekers, en gemotiveerde studenten. Het onderwerp 'Gelijke Kansen' is breed en leeft ook in de samenleving.

Eerste spreker: Bouchra Dibi

Bouchra Dibi, werkzaam als adviseur en onderzoeker Krachtwijken in Utrecht Overvecht, begon haar workshop met de vraag 'Wie ben jij?'. “Je bent nooit één iets. We hebben allemaal verschillende achtergronden. Het is meer dan cultuur. Maatschappelijke status, klasse, gender, stad/dorp, levensbeschouwing, levensfase.” De Ad PEP staat aan de basis, hier wordt het fundament gelegd. Bouchra Dibi laat de Ad PEP studenten het volgende weten: “Wees trots op wat je doet, het is zo ongelooflijk belangrijk, kinderen verder helpen. Los van je eigen kaders, probeer daarbuiten te gaan denken. Over je grenzen heen. Jij als Ad PEP kunt het verschil maken.”

"30% van de bewoners van Nederland heeft een lage sociaaleconomische status. Het is een kluwen van problematiek die elkaar versterken. Kinderen hebben een lage verwachting van zichzelf. Dát zou niet moeten hoeven bestaan. Er is veel kracht en talent, maar er is kansenongelijkheid. “Kinderen moeten uit de bubbel getrokken worden. Nieuwe ervaringen opdoen, dat is belangrijk voor het zelfvertrouwen.”

Bouchra Dibi vertelt veelvuldig dat woorden ertoe doen. Laagopgeleid, kansarme wijken. Stel jij woont in een kansarme wijk of je ouders zijn laagopgeleid, wat doet dat met jou als kind, als je deze woorden steeds hoort. De Ad PEP kan het verschil maken, maar het allerbelangrijkste is dat je er als professional zelf in gelooft. Je moet zien dat het kind talenten heeft. Ga daarnaast de samenwerking met ouders aan. Oudercontact is zo belangrijk. Haal professionals erbij, probeer het niet allemaal alleen te doen. We hebben het bij kansengelijkheid over diversiteit én inclusie. “Wees creatief! Het kan echt, jij als Ad PEP kan het verschil maken”. Met deze woorden besluit Bouchra haar inspirerende workshop van ruim 1,5 uur, waarin veel gedeeld is, en gevoeld.

Tweede spreker: Maxe de Rijk 

Maxe de Rijk, auteur van het boek ‘Geen stress, we gaan het maken’, met daarin verhalen uit een vmbo-kansklas, nam het tweede deel van de middag voor haar rekening. Maxe is politicoloog, en werkt op het Mundus college in Amsterdam als docent Burgerschap. Ze heeft veel mooie momenten beleefd dankzij de totstandkoming van haar kansklassen.

De schoolcarrière van de leerlingen in haar kansklassen is allesbehalve rooskleurig. Velen geven er de brui aan, en gaan helemaal niet meer naar school. Enige factoren die hieraan bijdragen: armoede, discriminatie, lage verwachtingen van de samenleving, taalachterstand. Veel van haar leerlingen komen met een trauma vanaf de basisschool in haar kansklas terecht. In de kansklas kunnen leerlingen van praktijkonderwijs doorstromen naar de VMBO in 3 jaar in plaats van in 2 jaar. Door dat jaar extra kan er meer bereikt worden, al was het alleen maar dat het lage zelfbeeld verdwijnt. In haar kansklassen is er aandacht voor bijvoorbeeld taalachterstand, wanneer je eenmaal achterloopt, dan blijf je achterlopen. Dit kan opgelost worden door meer tijd te geven. Er worden veel talenten ontdekt, en daar wordt ook iets mee gedaan. School is meer dan taal en rekenen. Ook creatieve talent, of bijvoorbeeld kooktalent, krijgt de ruimte. 

Maxe de Rijk geeft de volgende lessen mee om tot kansengelijkheid te komen:

Cognitief | Stop met vergelijken met het gemiddelde. Schrijf leerling niet af en geef les op het goede niveau. Maar vooral: geef leerlingen de tijd.

Sociaal | Belangrijke aspecten zijn: groepsgevoel, teamgeest, talentontwikkeling, veel gesprekken voeren. Een randvoorwaarde: kleine klassen. Denk na over de krachten en talenten van de kinderen, en laat ze samenwerken.

Afsluiting seminar 'Gelijke Kansen'

Michelle Overman opende de dag heel toepasselijk met de zin "Elk kind verdient een podium", vraagt de Ad PEP-studenten wat ze meegenomen hebben van deze dag. Je moet gewoon doen, klein beginnen, naar talenten kijken en tijd nemen voor gesprekken met kinderen.

Meer weten over de Ad PEP?

Check de website van de Ad PEP voor meer informatie.​​​​​

ad pep gelijke kansen 2

 

ad pep gelijke kansen 1

 

ad pep gelijke kansen 3