Eerste bijeenkomst Pabo Netwerk Duurzame PABO een feit!

Duurzame Pabo

De Marnix Academie is actief betrokken bij de oprichting van een netwerk van pabo’s die werk willen maken van duurzame ontwikkeling.

De eerste netwerkbijeenkomst werd georganiseerd door Duurzame Pabo (Gerben de Vries en Remco de Waal (Duurzame Pabo) en Stella van der Wal-Maris (Marnix Academie), en vond plaats op 16 juni. 
Collega’s van maar liefst 13 pabo’s meldden zich aan voor deze bijeenkomst. Er werd een start gemaakt met het van en met elkaar leren, good (en bad) practices uitwisselen en het inventariseren van kansen en uitdagingen ten aanzien van het bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Terugblikkend werd geconstateerd dat dit netwerk veel potentie heeft, en dat participeren in de eerste bijeenkomst al veel opleverde.

Nieuwsgierig/ wil je geïnformeerd worden over volgende bijeenkomsten? Stuur een mailtje naar info@duurzamepabo.nl.

Wil je meer informatie over Duurzame Pabo? Neem een kijkje op: duurzamepabo.nl