Conferentie Duurzame Pabo en PO voor Morgen

Conferenatie duurzame Pabo

Woensdag 31 januari werd de jaarlijkse conferentie van Duurzame Pabo en PO voor Morgen gehouden op de Marnix Academie. De titel van de conferentie luidde: ‘Hoop & actie’.

Wat heerste er een positieve energie, wat was er een bevlogenheid en actiebereidheid. Een van de deelnemers vatte het als volgt samen: “Alles begint bij het hart”. 

In een afgeladen collegezaal heette Astrid Venes iedereen welkom op onze hogeschool. Zij ging kort in op hoe we als Marnix Academie proberen vorm te geven aan een Whole School Approach to Sustainability.

Vanuit het lectoraat Onderwijs & Sociaal Ondernemerschap verzorgde Stella van der Wal-Maris een key-note met de titel: ‘Everyone a changemaker!’ Centrale thema: vanuit verbinding komen tot actie die bijdraagt aan een meer rechtvaardige, vreedzame en duurzame wereld. Daarnaast was er vanuit het lectoraat een workshop waarin deelnemers zelf ervaring konden opdoen met het ontwerpen van onderwijs dat zich richt op kinderen leren sociaal te ondernemen.