Bijdragen aan de Onderwijs Research Dagen 2022

ORD 2022 Escape the classroom

Tijdens de Onderwijs Research Dagen (ORD) worden resultaten van onderwijsonderzoek gepresenteerd en uitgewisseld. De ORD zijn in de loop van ruim 40 jaar uitgegroeid tot een onmisbaar forum voor Nederlandse en Vlaamse onderwijsonderzoekers.

‘Escape the classroom’ is het thema van ORD 2022 dat inzet op leren in de breedste betekenis van het woord, Het lectoraat Onderwijs & Sociaal Ondernemerschap levert twee bijdragen aan de ORD 2022.

‘Escape the classroom’ door leren sociaal te ondernemen

door Marijke van Marijke van Voorthuijsen, Stella van der Wal-Maris en Elizabeth Rigg 

Bij onderwijs in sociaal ondernemerschap wordt, vanuit het besef dat leerlingen mee vorm kunnen geven aan de wereld waarin ze willen leven, de verbinding gezocht met de echte wereld en met vraagstukken op het gebied van duurzame ontwikkeling. Kinderen leren hoe ze een verschil ten goede kunnen maken. Op de ORD wordt onderzoek gepresenteerd waarin de vraag naar verschillende wijzen waarop basisscholen in Nederland invulling geven aan (elementen van) het leren sociaal te ondernemen centraal staat. 

Onderzoekend leren in de eigen omgeving met de digitale tool StoryMaps  

door Daphne Rijborz & Stella van der Wal-Maris 
 
De inzet van StoryMaps is een manier om de eigen omgeving in het klaslokaal te halen. In StoryMaps wordt digitaal een verhaal opgebouwd met behulp van teksten, (interactieve) digitale kaarten, en andere multimedia content. Het gepresenteerde onderzoek richt zich op de vraag hoe (aanstaande) leerkrachten een StoryMap zo kunnen inzetten dat de inzet een meerwaarde heeft voor het ontwikkelen van de onderzoekende houding van leerlingen en het (leren) verklaren van de wereld om hen heen.