Start van je studie | Deeltijd

Let op, onderstaande informatie is enkel voor de Deeltijd februaristart. 

De start van het collegejaar

Startbijeenkomst

Start van je studie

Startdatum: Maandag 12 februari 2024

Als je je hebt ingeschreven volgt gedetailleerdere informatie per mail.

Bij de start van je studie staan we uitgebreid stil bij de volgende zaken:

  • Kennismaken met je studiecoach en medestudenten; 
  • Uitleg bij het rooster en de jaarplanning; 
  • Inlogcodes en ICT-systemen; 
  • De portal (het interne communicatiemiddel) van de Marnix Academie; 
  • Als je aan alle voorwaarden voor inschrijving hebt voldaan, krijg je op het startmoment jouw faciliteitenkaart voor de voorzieningen in het gebouw; 
  • Tijdens dit moment delen we een formulier over tegemoetkoming studiekosten uit (van DUO). Niet iedereen komt voor deze tegemoetkoming in aanmerking (zie verder ook de site van DUO).

College- en faciliteitenkaart

Bij aanvang van je studie ontvang je twee kaarten; een collegekaart en een faciliteitenkaart. Hieronder lees je welke kaart waarvoor gebruikt wordt. 

Collegekaart

Om aan onderwijs of tentamens deel te kunnen nemen, ben je verplicht je collegekaart te kunnen laten zien. Bij tentamens moet je daarnaast ook een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Kun je deze niet laten zien, dan mag je de toets of tentamen niet maken. De collegekaart is geldig gedurende het collegejaar waarvoor de kaart is afgegeven. Deze kaart ontvang je bij de start van je studie.

Je collegekaart geeft ook recht op kortingen bij onder meer bioscopen en boekwinkels. Een overzicht met voordelen vind je op www.studentenvoordeel.nl.

Faciliteitenkaart

In het gebouw van de Marnix Academie wordt niet met contant geld betaald. Behalve de collegekaart ontvang je daarom een faciliteitenkaart, die je gebruikt als betaalmiddel. Je rekent er bijvoorbeeld mee af als je wilt kopiëren of printen, of koffie of thee uit een automaat koopt. Ook als je apparatuur of boeken wilt lenen, heb je de kaart nodig. In de entreehal van de Marnix Academie is een oplaadpunt, waar je  door middel van een pintransactie een bedrag op je faciliteiten kaart kunt zetten.

Je ontvangt één keer in je studietijd een college- en faciliteitenkaart. Mocht je als gevolg van verlies of diefstal een vervangende kaart nodig hebben, dan wordt daarvoor € 10,- in rekening gebracht. Als er aan het eind van je studie nog een bedrag op de faciliteitenkaart staat, kun je restitutie (minus € 2,50 administratiekosten) vragen.

Aanpassingen aan je studie

Het is denkbaar dat er aanpassingen nodig zijn om je studie te kunnen volgen. Dat kan zijn omdat je vanwege een functiebeperking bepaalde voorzieningen nodig hebt, maar ook als je bijvoorbeeld onder de topsportregeling valt. Lees meer.

Terug naar het overzicht