Start van je studie | Voltijd/Driejarige pabo

De start van je studie is een belangrijk én vooral leuk moment! Tijdens het introductiekamp en de startdag leer je elkaar, de opleiding en de Marnix Academie kennen. Een echte kickstart van je studie dus!

Introductiekamp

Voorafgaand aan de startdag op de Marnix, beleef je een leuk introductiekamp. Het introkamp wordt door de Studentenraad georganiseerd van woensdag 16 t/m zaterdag 19 augustus op het YMCA terrein in Leusden. Een team van 2e, 3e en 4e jaars studenten staat voor je klaar om jou een leuke tijd te bezorgen. Je maakt kennis met mede-eerstejaars en beleeft samen een bijzondere tijd! Bekijk de flyer over het introductiekamp om je alvast goed voor te bereiden. 

Wanneer je je aanmeldt op de Marnix Academie sta je automatisch ingeschreven voor het kamp. Wil of kun je niet mee? Meld je dan af door een mail te sturen naar marnix-intro@hsmarnix.nl

Startdag

Op donderdag 31 augustus 2023 zijn er van 10.00 - 15.00 uur diverse startactiviteiten op de Marnix Academie. Dit is het moment om kennis te maken met elkaar en met de opleiding. Er is een gecombineerd programma waarin je kennis maakt met de studenten uit jouw studiecoachgroep, het gebouw en de digitale omgeving. De ochtend/ middag wordt begeleid door een ouderejaars student, deze student wordt komend studiejaar het maatje van jouw studiecoachgroep.  
 
Aan het eind van het collegejaar (circa juli 2023) ontvang je via de mail een uitnodiging voor de startdag.
Programmaonderdelen: 

  • Kennismaken met de studenten uit je studiecoachgroep en jullie maatje. 
  • Uitleg over het rooster  
  • Inlogcodes voor de ICT-systemen 
  • Uitleg over de portal (het interne communicatiemiddel) van de Marnix Academie
  • Als je aan alle voorwaarden voor inschrijving hebt voldaan, krijg je op de startdag jouw faciliteitenkaart voor de voorzieningen in het gebouw
  • Rooster voor de eerste collegeweek

Eerste collegedag

Je eerste collegedag is op maandag 4 september. Meer informatie over de starttijd ontvang je tegelijk met het rooster op de startdag op 31 augustus.

Het is een goede gewoonte om op de eerste collegedag gezamenlijk het studiejaar te openen. Dit jaar verzorgt Marcel van Herpen een lezing. Meer over de jaaropening lees je hier.

College- en faciliteitenkaart

Bij aanvang van je studie ontvang je twee kaarten; een collegekaart en een faciliteitenkaart. Hieronder lees je welke kaart waarvoor gebruikt wordt. 

Collegekaart

Om aan onderwijs of tentamens deel te kunnen nemen, ben je verplicht je collegekaart te kunnen laten zien. Bij tentamens moet je daarnaast ook een geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Kun je deze niet laten zien, dan mag je de toets of tentamen niet maken. De collegekaart is geldig gedurende het collegejaar waarvoor de kaart is afgegeven. Deze kaart ontvang je bij de start van je studie.

Je collegekaart geeft ook recht op kortingen bij onder meer bioscopen en boekwinkels. Een overzicht met voordelen vind je op www.studentenvoordeel.nl.

Faciliteitenkaart

In het gebouw van de Marnix Academie wordt niet met contant geld betaald. Behalve de collegekaart ontvang je daarom een faciliteitenkaart, die je gebruikt als betaalmiddel. Je rekent er bijvoorbeeld mee af als je wilt kopiëren of printen, of koffie of thee uit een automaat koopt. Ook als je apparatuur of boeken wilt lenen, heb je de kaart nodig. In de entreehal van de Marnix Academie is een oplaadpunt, waar je  door middel van een pintransactie een bedrag op je faciliteiten kaart kunt zetten.

Je ontvangt één keer in je studietijd een college- en faciliteitenkaart. Mocht je als gevolg van verlies of diefstal een vervangende kaart nodig hebben, dan wordt daarvoor € 10,- in rekening gebracht. Als er aan het eind van je studie nog een bedrag op de faciliteitenkaart staat, kun je restitutie (minus € 2,50 administratiekosten) vragen.

Aanpassingen aan je studie

Het is denkbaar dat er aanpassingen nodig zijn om je studie te kunnen volgen. Dat kan zijn omdat je vanwege een functiebeperking bepaalde voorzieningen nodig hebt, maar ook als je bijvoorbeeld onder de topsportregeling valt. Lees meer.

Specialisatie Muziek

Houd jij van extra uitdaging? Wil je je onderscheiden op het gebied van muziek? Kies dan voor het traject vakspecialist Muziek (start in september)

De specialisatie kost zo'n 1 à 2 uur per week, naast de gewone lessen op de pabo. 
Lees hier meer over deze specialisatie muziek en meld je snel aan!

Terug naar het overzicht