Het Marnix Innovatiecentrum

Missie

Het MIC draagt bij aan de verbetering en vernieuwing van onderwijs- en opleidingspraktijken door: 
•    het stimuleren van het onderzoekend vermogen van studenten; 
•    het – in verbinding met haar netwerk – onderzoekend innoveren; 
•    het regisseren van projecten en programma’s voor het doen van onderzoek. 

Het MIC richt zich bij de verbetering en vernieuwing van onderwijs- en opleidingspraktijken met name op het primair onderwijs (po) en lerarenopleidingen in het hoger onderwijs (ho). Hierin wordt nauw samengewerkt met onderwijsprofessionals (in-opleiding). Deze samenwerking draagt bij aan het genereren van kennis die praktisch relevant is, die inspireert en werkt; kennis die aansluit bij wat onderwijsprofessionals nodig hebben om weloverwogen handelingskeuzes te maken en die bijdraagt aan de ontwikkeling van henzelf en hun praktijk.

Visie

In het MIC gaan onderzoek en innovatie hand in hand. Vanuit het adagium onderzoekend innoveren vindt een variëteit aan onderzoek plaats gericht op innovatie in de praktijk. Hoe deze innovatie vorm krijgt is afhankelijk van de onderzoeksvragen, het type onderzoek, de gekozen methodologie en de belangen van de betrokkenen en stakeholders bij het betreffende onderzoek. Onderzoek vindt plaats in en met de praktijk van de beoogde innovatie. Bij elk onderzoek horen verschillende beroepsproducten (advies, ontwerp, handeling), bijvoorbeeld in de vorm van onderzoekspresentaties en professionaliserings- en onderwijsmateriaal.

Wetenschappelijke integriteit

De Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit geldt voor onderzoekers en instellingen in Nederland. Meer informatie vind je op de pagina Over de Marnix Academie.

Contact

Benieuwd naar de projecten of heb je vragen? Neem dan contact op met het Marnix Innovatiecentrum: mic@hsmarnix.nl