Stella van der Wal -  Maris

Stella van der Wal - Maris

Lector Onderwijs & Sociaal Ondernemerschap

Een van mijn grote passies is bijdragen aan goed onderwijs. Dat loopt ook als een rode draad door mijn (werkzame) leven. Ik begon als leraar op een kleine, vooruitstrevende school voor voortgezet onderwijs in Rotterdam-Zuid, momenteel ben ik als lector Onderwijs & Sociaal Ondernemerschap verbonden aan de Marnix Academie. Kwalitatief goed onderwijs is voor mij onderwijs waarin zowel basisvaardigheden worden ontwikkeld als competenties voor het bijdragen aan duurzame ontwikkeling (vgl. SDG 4).

Momenteel richt mijn onderzoek zich op ontwerpprincipes voor krachtige leeromgevingen voor sociaal ondernemerschap in het basisonderwijs, evenals op ontwerpprincipes voor leeromgevingen in de lerarenopleiding die leraren-in-opleiding uitrusten voor onderwijs in sociaal ondernemerschap. Ik participeerde en participeer in internationale (onderzoeks)projecten op het gebied van Social Entrepreneurship Education in het primair onderwijs en de lerarenopleiding. 

Wil je meer informatie over het onderzoek? Stuur dan een e-mail naar Stella.

Mijn projecten

Lector binnen de lectoraatsgroep Onderwijs & Sociaal Ondernemerschap
Voorzitter lectoraatsgroep Onderwijs & Sociaal Ondernemerschap
Initiator en coordinator van EAPRIL Cloud 10- Education for Sustainability (met Benjamin Mallon; Dublin City University, Ierland)
Lid stuurgroep van PO- Leren voor Morgen
Adviseur van UKids International Research Group van Eötvös Loránd University, Budapest, Hongarije

Mijn expertise

Onderwijs in sociaal ondernemerschap (Social Entrepreneurship Education)
Onderwijs gericht op duurzame ontwikkeling
Leren voor duurzame ontwikkeling
Betekenisgericht leren van leraren-in-opleiding

Mijn publicaties

Mol, K. & Van der Wal-Maris, S. J. (2021). Kinderen als (sociale) changemakers. JSW, vakblad voor leerkrachten in het basisonderwijs 2122(2), 6-9. 

Van der Wal-Maris, S. J. (2017). Meaning-oriented learning in Dutch academic primary teacher education (Doctorale dissertatie). Technische Universiteit Eindhoven.   

Van der Wal-Maris, S. J. (2019).In verbinding_Onderwijs met het oog op de toekomst. Lectorale rede. Utrecht: Marnix Academie. 

Van der Wal-Maris, S., Beijaard, D., Schellings, G., & Geldens, J. (2019). Exploring changes in student teachers’ meaning-oriented learning, Journal of Education for Teaching45(2), 155-168, doi: 10.1080/02607476.2018.1548171 

Rigg, E. & Van der Wal-Maris, S. (2020). Student Teachers’ Learning About Social Entrepreneurship Education - A Dutch Pilot Study in Primary Teacher Education. Discourse and Communication for Sustainable Education, 11(1), 41-52. DOI:10.2478/dcse-2020-0005 

Voor een volledig overzicht zie Publicatie- en productenoverzicht.