Stella van der Wal - Maris

Lector Toekomstgericht Onderwijs

Ik ben geboren en grotendeels getogen in Wageningen. Een gedeelte van mijn jeugd woonde ik in de VS. Een van mijn grote passies is bijdragen aan goed onderwijs. Dat loopt ook als een rode draad door mijn (werkzame) leven. Na het vwo heb ik zelf de pabo gedaan (al heette hij toen PA), en vervolgens een lerarenopleiding wiskunde. Ik begon als leraar op een kleine, vooruitstrevende school voor voortgezet onderwijs in Rotterdam Zuid. In 1991 maakte ik de overstap naar de Marnix Academie. Op de Marnix Academie heb ik verschillende rollen en taken gehad. Zo ben ik onder andere voorzitter van de vakgroep rekenen/ wiskunde & didactiek geweest en programmaleider toetsing, en heb ik samen met anderen het opleidingsdidactisch concept van onze academische opleidingsvariant tot leraar basisonderwijs ontwikkeld. Samen met Barbara de Kort en Bas van de Berg heb ik voor de Marnix Academie de publicatie ‘Bekwaam, betrokken, bevlogen; nieuwe beelden van een beroep in beweging’ geschreven. De missie van de Marnix Academie is gestoeld op deze beschrijving van de visie op het beroep, op opleiden en het borgen van resultaten. In 2010 startte ik een promotieonderzoek naar het betekenisgericht leren in Nederlandse academische lerarenopleidingen voor het basisonderwijs.

Momenteel werk ik als lector Toekomstgericht Onderwijs. Binnen dit lectoraat zijn mijn kerntaken het leiding geven aan twee lectoraatsgroepen: Onderwijs & Leertechnologie en Onderwijs & Sociaal Ondernemerschap, en het als academic director bewaken van de kwaliteit en de inhoud van de onder mijn leiding ontwikkelde master Onderwijs & Technologie.