Week van de Internationale Student | Jip: "Je leert elkaar echt beter begrijpen"

Jip de Boer

De Marnix Academie is een hogeschool met aandacht voor wereldburgerschap. We leiden studenten op die oog hebben voor de wereld om ons heen. Daarom bieden we verschillende mogelijkheden om tijdens de opleiding naar het buitenland te gaan. Bijvoorbeeld voor een buitenlandstage of om te studeren bij een internationale partneruniversiteit.

Vierdejaars voltijdstudent Jip de Boer liet deze kans niet aan haar voorbij gaan. Speciaal voor de Week van de Internationale Student vertelt ze over haar stage in Suriname.

Wat voor internationale ervaring heb je al opgedaan binnen de Marnix Academie?

In het derde leerjaar heb ik vijf maanden stagegelopen op basisschool St. Aloysiusschool in Paramaribo, Suriname. Ik was daar drie dagen in de week aanwezig op de school. In het begin van mijn stage heb ik bij alle klassen mogen kijken en sfeer kunnen proeven. Daarna maakte ik de keuze om in groep 3 stage te lopen. Ik heb een mooie band opgebouwd met mijn mentor van de klas.

In Paramaribo heb ik in een studentenhuis gewoond met 13 andere studenten. Dat was heel gezellig! Daarnaast was het ook heel fijn om met medestudenten te wonen, omdat je zo heel goed je ervaring kon delen met anderen. Het was fijn om alle nieuwe indrukken een plekje te kunnen geven. We konden veel van elkaar leren in het studentenhuis, omdat we in dezelfde situatie zaten.

Wat is voor jou de belangrijkste opbrengst van je tijd in het buitenland?

Dit is een moeilijke vraag. Er waren heel veel belangrijke punten. Zo heb ik bijvoorbeeld vanuit een ander perspectief ervaren wat werkelijk contact maken met kinderen betekent. In het onderwijs in Nederland lijkt er soms een erg hoge druk op leerkrachten én leerlingen te liggen. Ik zou graag in mijn lessen wat meer ruimte maken voor kleine elementen van ontspanning, net zoals in het onderwijs in Suriname. Daar heb ik namelijk meer tijd ervaren om werkelijk met leerlingen in gesprek te gaan. Ik ben erg dankbaar voor deze momenten en zou dit ook graag in Nederland vaker willen creëren. Toen ik een leerling in Suriname een oprecht compliment gaf, zag ik de hele houding van het kind veranderen. Ondanks dat je natuurlijk weet dat complimenten belangrijk zijn, maakte dat toch veel indruk op mij.

Daarnaast heeft mijn stage in Suriname me ook doen inzien dat we in Nederland veel meer middelen tot onze beschikking hebben. Dat is heel positief, maar kan ook een valkuil zijn om minder creatief en minder vanuit contact met leerlingen het onderwijs vorm te geven. Ook vind ik het heel fijn dat je een netwerk opbouwt wat ook na terugkomst nog heel waardevol is. Zo heb ik nu veel vrienden door heel Nederland die ik nog regelmatig zie en heb ik nog steeds contact met mijn Surinaamse mentor. Ze is zelfs bij mijn Nederlandse stageschool op bezoek geweest. Het was een fantastisch moment om haar ook het Nederlandse onderwijs te kunnen laten zien!

Waarom is een internationale ervaring volgens jou belangrijk is voor (toekomstige) leerkrachten?

Al tijdens mijn opvoeding heb ik meegekregen dat het goed is om je open te stellen voor anderen. Ik vind het heel belangrijk om uit je eigen bubbel te gaan. Er is zoveel op de wereld waar je ontzettend veel van kan leren. We leven in een samenleving samen met elkaar en we moeten het samen doen. Ik vind het daarom heel belangrijk dat we respect hebben voor elkaar en dat kan alleen als we elkaar beter begrijpen. Tijdens een internationale ervaring, zoals mijn stage in Suriname, leef je langere tijd in de andere cultuur. Dan leer je elkaar echt beter begrijpen!

Zou je een internationale ervaring aanbevelen aan andere studenten of docenten? Waarom wel of waarom niet?

Natuurlijk, hier is geen twijfel over mogelijk! Ik kan goed begrijpen dat internationale ervaring heel spannend kan zijn. Maar je bent als international eigenlijk nooit alleen. Zo heb ik bijvoorbeeld een erg warm welkom ervaren door de mensen in Suriname. Wat je krijgt aan ervaring, plezier en gereedschap voor de toekomst, kan je volgens mij niet op een andere manier leren. Ik denk nog bijna iedere dag met een dankbaar gevoel aan terug aan mijn tijd in Suriname. Deze ervaring is zo uniek, dus pak de kans!

Jip de Boer