Het ICT Lab: een goed hulpmiddel

ICT lab

Fleur Varwijk (20), vierdejaarsstudent van onze voltijdopleiding, volgt dit studiejaar het profiel Wereld, Wetenschap en Techniek. De reden om dit profiel te doen, waren haar grote interesses in burgerschap en technologie. In dit profiel wordt gebruikgemaakt van het ICT Lab. In dit lab leert ze hoe technologie kan worden ingezet in het onderwijs. Fleur is heel enthousiast; in dit blog vertelt ze over haar eerste ervaringen.

Een eyeopener 

Drie weken geleden had Fleur haar eerste les in het ICT lab. “Ik wist wel af van het bestaan van het lab en de uitleenkisten, toch was ik er niet eerder geweest. Achteraf gezien heb ik daar nu wel een beetje spijt van”, zegt ze. Fleur is dan ook erg over het ICT Lab te spreken. “Als ik had geweten wat er in het lab aan materialen ligt, dan was ik hier echt veel eerder gekomen. Ik voel mij als een kind in een snoepwinkel”, vertelt ze enthousiast.  

Ervaren is leren

Voor Fleur is het ICT Lab niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Tijdens de les deed ze direct ideeën op voor haar eigen lessen op de basisschool. “In het lab ligt bijvoorbeeld een VR-bril. Het is natuurlijk fantastisch als je een les hebt gegeven over een bepaalde plek en dat je daarna met je (stage)klas die plek virtueel kan bezoeken. Leren door zelf te ervaren, dat is voor kinderen onwijs belangrijk”, benadrukt ze. “Daarnaast vinden kinderen vinden het leuk om zich op een technische manier te ontwikkelen.”

Echte aanrader 

Fleur raadt medestudenten aan om een kijkje te nemen in het ICT Lab en gebruik te maken van de uitleenkisten. “Het is tof om te ontdekken wat er allemaal in het lab ligt en het is toegankelijk voor iedereen. Er zijn simpele robots te leen die alleen van links en naar rechts kunnen bewegen. Daarmee leren jonge kinderen logisch nadenken en zich ruimtelijk oriënteren. Ook kun je apparatuur lenen waarin je je meer moet verdiepen als student”, geeft ze aan. Ze sluit af met: “Ik vind dat we in het onderwijs nog te weinig doen aan digitale geletterdheid en mediawijsheid. Naar mijn idee is het ICT Lab een goed hulpmiddel om daaraan bij te dragen!” 

Wil je meer weten over het ICT Lab? Neem dan contact op met Petra Jansen.