Pabo Voltijd | Voor de opleiding

Voordat je aan de lerarenopleiding kunt beginnen is het belangrijk een paar praktische zaken te checken. Hoe zit het bijvoorbeeld met toelatingseisen? Hoe kun je jezelf inschrijven? En wat kost de studie? Op deze pagina vind je antwoorden op die vragen.

Toelating

Om te kunnen studeren aan een hogeschool heb je een havo-diploma, een vwo-diploma of een mbo 4-diploma nodig.

Landelijke toelatingstoetsen pabo

Als je kiest voor de pabo en geen vwo-diploma, hbo-opleiding hebt afgerond, moet je aan bepaalde toelatingseisen voldoen. Dit betekent dat je moet aantonen over voldoende kennis te beschikken van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Je voldoet aan de toelatingseisen als je een havodiploma hebt behaald en hierbij eindexamen hebt gedaan in:

 • aardrijkskunde
 • geschiedenis
 • natuurkunde, biologie of NLT (Natuur, Leven en Technologie).

Ook hoef je geen toelatingstoets meer te doen als je een vavo-certificaat havo hebt voor het betreffende vakgebied. Heb jij je havodiploma niet gehaald, maar wel een voldoende voor het vakgebied op je cijferlijst? Dan voldoe je eveneens aan de eisen. Lees meer over de toelatingstoetsen.

Deelnemen aan toelatingsonderzoek 21+

Wie niet over een havo-, vwo- of mbo-diploma beschikt, en 21 jaar of ouder is, kan deelnemen aan het toelatingsonderzoek 21+. Wanneer je dit haalt, kun je alsnog toegelaten worden tot de voltijdopleiding van de Marnix Academie. Lees hier meer over het toelatingsonderzoek 21+.

Praktische informatie voor de start van je voltijdopleiding

Wil jij komend collegejaar beginnen met de pabo op de Marnix Academie? Schrijf je dan vóór 1 mei in. Je inschrijving bestaat uit vier stappen:

 • Inschrijving via Studielink
 • Verplichte studiekeuzecheck*
 • Verplichte instroomtoetsen voor mbo en havo*
 • Inschrijving wordt definitief

*Afhankelijk van het moment van aanmelden kunnen stap 2 en 3 in omgekeerde volgorde plaatsvinden.

Studielink

Inschrijven doe je direct online via de website van Studielink. Met Studielink meld je je in één keer aan bij zowel de Marnix Academie als DUO.

Studiekeuzecheck

Na je aanmelding in Studielink word je uitgenodigd voor de verplichte studiekeuzecheck. Je maakt kennis met de studie en het beroep van leraar basisonderwijs. Gezien de huidige omstandigheden is de studiekeuzecheck dit jaar deels fysiek en deels online.  

Tijdens het fysieke gedeelte van de studiekeuzecheck maak je op de Marnix Academie de Landelijke rekentoets/ WISCAT-toets. Deze toets meet je eigen vaardigheid rekenen en is mede bepalend voor het advies dat wij je zullen geven. 

Het online gedeelte van de studiekeuzecheck bestaat uit vier activiteiten: 

 • Je bezoekt voorafgaand aan de studiekeuzebijeenkomst minimaal een dagdeel een basisschool. Wanneer het door de huidige omstandigheden niet mogelijk is om een dagdeel mee te lopen blik je aan de hand van een aantal vragen terug op eerder opgedane ervaring. In beide situaties maak je een verslag aan de hand van vragen die je vooraf krijgt. 
 • Je bereidt een presentatie voor rondom het onderwerp 'inspiratie': wie of wat inspireert jou? 
 • Je maakt vragen over een tekst die je vooraf krijgt toegestuurd. 
 • Je hebt een studiekeuzegesprek met een docent van de Marnix Academie.  

Aan het eind van de dag krijg je een studiekeuzeadvies. Dit advies kan eventueel leiden tot een nader gesprek met de studentendecaan van de Marnix Academie. Samen met de studentendecaan onderzoek je dan of de pabo op de Marnix Academie een goede keuze voor je is.  

De studiekeuzecheck wordt dit jaar op een aantal momenten georganiseerd. Het is de bedoeling dat je zo snel mogelijk na je aanmelding wordt uitgenodigd. 

Toelatingstoetsen mbo en havo

Zit jij nu op het mbo of doe je dit schooljaar havo-eindexamen en wil jij naar de pabo? Dan moet je aan kenniseisen voldoen. Om toegelaten te kunnen worden tot de pabo, moet je aantonen over voldoende kennis te beschikken van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Na je aanmelding ontvang je informatie over deelname aan de toelatingstoetsen.

Definitieve inschrijving

Na de verschillende stappen wordt jouw inschrijving definitief. In juni ontvang je informatie over de boekenlijst, algemene mededelingen over de start van de opleiding en informatie over de wijze waarop je het collegegeld moet betalen. 

Het is denkbaar dat er aanpassingen nodig zijn om je studie te kunnen volgen. Dat kan zijn omdat je vanwege een functiebeperking bepaalde voorzieningen nodig hebt, maar ook als je bijvoorbeeld onder de topsportregeling valt. 

Bekijk hier welke stappen je moet volgen als er aanpassingen nodig zijn in jouw studie. 

Studeren kost geld en daarom is het belangrijk om te weten welke kosten je kunt verwachten zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Hieronder vind je een overzicht van de kosten voor jouw studie. Deze kosten zijn afhankelijk van je diploma en of je bijvoorbeeld al een hbo-opleiding gevolgd hebt. 

Collegegeld 2021-2022

  Voltijd Regulier Driejarige pabo Deeltijd
Collegegeld €1.084,- of €542 * €1.084,- of €542 * € 809,-  of € 405,- *
Instellingscollegegeld** € 6.354,- € 6.354,- € 6.354,-
Extraneus €1.084,- €1.084,- €1.084,-


De hoogte van het wettelijke collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van OCW. 
* Er geldt een halvering van het collegegeld voor de eerste twee jaren op de pabo, voor studenten die in september voor het eerst aan een studie in het hoger onderwijs beginnen. Deeltijdstudenten komen in aanmerking voor de halvering van het collegegeld als ze vwo als vooropleiding hebben, het toelatingsassessment hebben gehaald en nog geen hbo-opleiding hebben gevolgd.  
** Als je al een bachelordiploma hbo of wo hebt in het domein van zorg of onderwijs, dan betaal je het instellingscollegegeld. De hoogte hiervan wordt jaarlijks bepaald door de Marnix Academie. 

Incassodata 2021-2022

Als je het collegegeld in termijnen betaalt, zijn dit de incassodata in het collegejaar 2021-2022: 

 • 30 september 2021
 • 30 november 2021
 • 31 januari 2022
 • 31 maart 2022
 • 31 mei 2022

Collegegeld 2022-2023

  Voltijd Regulier Driejarige pabo Deeltijd Associate degree
Collegegeld €2.209,- of €1.105 * €2.209,- of €1.105 * € 1.630,-  of € 815,- *

€ 1.630,-  of € 815,- *

Instellingscollegegeld** € 7.579,- € 7.579,- € 7.579,- € 7.579,-
Extraneus €2.209,- €2.209,- €2.209,- €2.209,-


De hoogte van het wettelijke collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van OCW. 
* Er geldt een halvering van het collegegeld voor studenten die in het studiejaar 2022-2023 voor de eerste keer staan ingeschreven in het Hoger Onderwijs (1e jaars) en voor studenten die in het studiejaar 2021-2022 voor de eerste keer stonden ingeschreven in het Hoger Onderwijs (2e jaars). Deeltijdstudenten komen in aanmerking voor de halvering van het collegegeld als ze vwo als vooropleiding hebben, het toelatingsassessment hebben gehaald en nog geen hbo-opleiding hebben gevolgd. 
** Als je al een bachelordiploma hbo of wo hebt in het domein van zorg of onderwijs, dan betaal je het instellingscollegegeld. De hoogte hiervan wordt jaarlijks bepaald door de Marnix Academie. 

Incassodata 2022-2023

Als je het collegegeld in termijnen betaalt, zijn dit de incassodata in het collegejaar 2022-2023: 

 • ntb

Voor meer informatie over verplichte en niet verplichte kosten, klik dan hier