Pabo Deeltijd | Na de opleiding

Na je opleiding ben je klaar om als professional voor de klas te staan. Naast dat je aan het werk kunt, biedt de Marnix Academie je diverse mogelijkheden om je verder te professionaliseren.

Bevoegdheid

Zodra je je diploma van de lerarenopleiding basisonderwijs op zak hebt, mag je als juf of meester aan de slag in het basisonderwijs. Je mag lesgeven aan alle groepen van de basisschool (van 4 t/m 12 jaar). Ook ben je bevoegd om les te geven in het speciaal onderwijs.

Grote kans op een baan

Door het oplopende lerarentekort ziet de arbeidsmarkt er voor pabo-studenten heel gunstig uit. Dit tekort zit nu vooral in de Randstad, maar in de jaren hierna zal in het hele land duidelijk worden dat er in het basisonderwijs weer werk is. De piek van het lerarentekort wordt verwacht in 2025. Dat betekent dat als jij nu start met de pabo je verzekerd bent van een baan na je afstuderen.

Je hele loopbaan bij de Marnix

Wanneer je kiest voor de pabo en uiteindelijk een baan in het basisonderwijs vindt, is het aan te raden om daarnaast te blijven leren en aan je eigen ontwikkeling te werken. Via het Marnix Onderwijscentrum in Utrecht, onderdeel van de Marnix Academie, kun je jezelf verder professionaliseren. Volg bijvoorbeeld de post-hbo-opleiding Intern begeleider of Remedial teacher. Je kunt ook verschillende masteropleidingen bij ons volgen: Leren en Innoveren, Passend Meesterschap of Educational Leadership. Benieuwd naar alle mogelijkheden, bekijk dan onze pagina over nascholing

Masters

Je bent nooit uitgeleerd! Daarom bieden wij leraren, schoolteams en schoolleiders de mogelijkheid zich te blijven ontwikkelen. Bij de Marnix Academie kun je kiezen uit vier hbo-masteropleidingen voor na je pabo.

Deze master is bedoeld voor talentvolle leraren die een voortrekkersrol willen vervullen in de verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Zij willen daarbij een inspiratiebron zijn voor hun collega’s en een aanspreekpunt voor de schoolleiding. De opleiding staat open voor leraren met tenminste twee jaar ervaring in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs.

De master is een opleiding van het samenwerkingsverband Radiant; de Marnix Academie maakt daar deel van uit.

Klik hier om je aan te melden voor de voorlichting over de Master Leren en Innoveren
of 
Bezoek de website voor meer informatie over de Master Leren en Innoveren.

Vind jij het ook belangrijk om passend onderwijs aan alle kinderen te bieden, aansluitend bij hun kwaliteiten en mogelijkheden? Wil je ook een vakbekwame leraar zijn, die goed met complexe situaties in de groep om kan gaan? De Master Passend Meesterschap leidt je op tot een deskundige professional die met een flexibele en onderzoekende houding adequaat kan handelen in complexe onderwijssituaties.

Klik hier om je aan te melden voor de voorlichting over de Master Passend Meesterschap
of
Bezoek de website voor meer informatie over de Master Passend Meesterschap 

Hoe benut je de kansen en uitdagingen van ICT om het onderwijs nog krachtiger en rijker te maken? En hoe kun je leerlingen voorbereiden op een steeds technologisch wordende samenleving? Scholen en besturen hebben behoefte aan onderwijsprofessionals die de mogelijkheden van technologie onderzoeken en integreren in het onderwijs. Is dat een rol die bij jou past?

Met de master Onderwijs & Technologie ontwikkel je je in twee jaar tijd tot een expert onderwijs & technologie. Je wordt een expert die kritisch en onderzoeksmatig technologische ontwikkelingen integreert in de eigen beroepspraktijk.

Je leert complexe praktijkvraagstukken onderzoeken over de samenhang tussen de visie op leren, onderwijzen en technologie. En als informeel leider initieer jij straks ontwikkelingen op het gebied van technologie in de school.

Klik hier om je aan te melden voor de voorlichting over de Master Onderwijs & Technologie
of
Bezoek de website voor meer informatie over de Master Onderwijs & Technologie.

Deze master is bedoeld voor schoolleiders en managers uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Deze tweejarige hbo-master richt zich met name op het dagelijks leidinggeven aan het onderwijsproces. In de opleiding nemen theorie- en praktijkonderzoek een belangrijke plaats in. De master is een opleiding van Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap. Penta Nova is een samenwerkingsverband van zes hogescholen, waaronder de Marnix Academie in Utrecht.

Klik hier om je aan te melden voor de voorlichting over de Master Educational Leadership
of
Bezoek de website voor meer informatie over de Master Educational Leadership