Financiële tegemoetkoming studiekosten

Als je geen recht (meer) hebt op een prestatie/basisbeurs van DUO dan zijn er andere mogelijkheden als financiële ondersteuning. Op deze pagina geven we je daar alle informatie over zodat je een goed overwogen stappenplan kunt maken.

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet is een krediet voor het collegegeld.

Het is bestemd voor:

 1. deeltijdstudenten in het hoger onderwijs (bekostigd en niet bekostigd onderwijs);
 2. studenten die een tweede studie willen volgen (ook onder de 30 jaar);
 3. studenten aan voltijd- en duaal hoger onderwijs (die geen recht meer hebben op studiefinanciering), ook zij die 30 jaar of ouder zijn op het moment van aanvang van de studie.

Bekijk hier de voorwaarden.

De regeling geldt voor studenten tot 56 jaar (bij aanvang van de studie en voor maximaal 4 jaar (met verlenging bij langere nominale studieduur). Bij hoger collegegeld kan tot maximaal 5 x het wettelijk collegegeld worden geleend. De terugbetaaltermijn van de lening is 15 jaar. Let op: het is een rentedragende lening!

Zie ook: Levenlanglerenkrediet - DUO

Leraren

Vanuit de overheid wordt al jaren geïnvesteerd in meer mensen voor de klas door het beschikbaar stellen van financiële ondersteuning voor studenten die leraar willen worden of zich willen specialiseren. We maken een onderscheid in tegemoetkoming deeltijders voor werkende bevoegde leraren voor uitbreiding of verdieping van kennis (lerarenbeurs) en voor deeltijdstudenten in een lerarenopleiding (tegemoetkoming leraren)

Lerarenbeurs

De lerarenbeurs is een tegemoetkoming voor bevoegde leraren, die minimaal 1 jaar werken aan een bekostigde school en ten minste 20% lesgeven. Deze lerarenbeurs is bedoeld voor de leraren om kennis uit te breiden of te verdiepen. De beurs is bedoeld voor

 • een reguliere bachelor – of masteropleiding
 • schakeltrajecten voor het WO
 • een korte opleiding gericht op het verwerven van extra bekwaamheden
 • post-initiële masteropleidingen
 • opleidingen bij NCOI, LOI en de OU. en LOI.

Het is niet mogelijk om een lerarenbeurs aan te vragen voor een post-HBO-opleiding.

Het aanvragen van de lerarenbeurs is tijdsgebonden (periode 1 april t/m eind juni) en er zijn voorwaarden voor studievoortgang en blijven werken in het onderwijs.
Let op! Vraag de beurs direct op 1 april om 00.00 uur aan om verzekerd te zijn van een plek!

Klik hier voor aanpassingen lerarenbeurs 2021-2022

De vergoeding bedraagt:

 • cursus- of collegegeld (100 % vergoeding van het wettelijk collegegeld tot max. € 7.000 instellingscollegegeld).
 • Studiemiddelen en reiskosten (max. € 350,00 voor elk van deze posten).
 • De werkgever kan een vergoeding krijgen voor de vervanging van de studerende leraar tijdens het studieverlof. Het gaat om een vast bedrag per uur per sector.

Zie ook: info lerarenbeurs DUO

Tegemoetkoming leraren/subsidie zij-instroom

Als in een lerarenopleiding voor een student, zij-instromer of contractant geen studiefinanciering meer mogelijk is, kan onder voorwaarden Tegemoetkoming leraren worden aangevraagd.  Het recht op deze tegemoetkoming geldt voor maximaal 24 maanden. Dit recht moet binnen 48 maanden worden gebruikt. De aanvraag gaat via DUO. Of een student er recht op heeft hangt af van de opleiding, geen recht meer op studiefinanciering en de Nederlandse nationaliteit hebben of een verblijfsvergunning die daarmee is gelijkgesteld. Ook wordt gekeken naar het gezamenlijk inkomen. De tegemoetkoming wordt in één keer uitgekeerd en is een gift:

zie ook: info tegemoetkoming leraren

Hier zie je alle bestaande regelingen